Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Протокол, Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Державною митною службою України та Прикордонною службою Республіки Молдо

Протокол
між Адміністрацією Державної прикордонної
служби України, Державною митною службою України
та Прикордонною службою Республіки Молдова,
Митною службою Республіки Молдова про проведення
експерименту щодо здійснення спільного контролю
в пункті пропуску "Россошани - Брічень"
на території України
Дата підписання: 20.12.2011 Дата набрання чинності для України: 20.12.2011
Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна митна служба України, Прикордонна служба Республіки Молдова, Митна служба Республіки Молдова (далі - Сторони), керуючись положеннями Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про організацію спільного контролю в пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон від 11 березня 1997 року, домовилися про таке:

Стаття 1

Експеримент із здійснення спільного контролю провести в
міжнародному пункті пропуску через державний кордон для
автомобільного сполучення "Россошани - Брічень" (далі - пункт
пропуску) на території України.

Стаття 2

Українська Сторона в рамках існуючої інфраструктури пункту
пропуску забезпечить надання молдовській Стороні необхідних
приміщень та робочих місць для контрольних органів, брокерських і
банківських установ, що діють відповідно до законодавства держав
Сторін. Графічна схема розміщення в пункті пропуску контрольних
органів, брокерських і банківських установ держав Сторін є
невід'ємною частиною цього Протоколу.

Стаття 3

Сторони здійснюють прикордонний, митний та інші види контролю
відповідно до законодавства держав Сторін на принципах "єдиного
вікна", "однієї зупинки", вибіркового огляду товарів і
транспортних засобів та з метою уникнення дублювання функцій
згідно з Експериментальною технологічною схемою організації
спільного контролю осіб, транспортних засобів, товарів та
предметів у пункті пропуску "Россошани - Брічень", яку розробляє
та затверджує керівництво пункту пропуску.

Керівництво пункту пропуску в разі необхідності може вносити
зміни та доповнення до Експериментальної технологічної схеми
організації спільного контролю осіб, транспортних засобів, товарів
та предметів у пункті пропуску "Россошани - Брічень".

Стаття 4

На час проведення експерименту в пункті пропуску
встановлюються додаткові режимні правила, які розробляються та
затверджуються керівництвом пункту пропуску.

Стаття 5

Українська Сторона забезпечує безпеку співробітників
контрольних органів, брокерських, банківських та інших установ
сфери обслуговування молдовської Сторони під час їх роботи в
пункті пропуску.

Стаття 6

Дата і час початку проведення експерименту визначаються
Сторонами за взаємною домовленістю та фіксуються в акті готовності
до проведення експерименту, який підписується Сторонами протягом
60 днів з дня набрання чинності цим Протоколом.

Стаття 7

Під час експерименту, в разі необхідності, Сторони уточнюють
порядок, правила і обсяги взаємного надання інформації.

Після закінчення шести місяців з дати початку експерименту
Сторони зобов'язуються обмінятися інформацією про ефективність
застосування Експериментальної технологічної схеми організації
спільного контролю осіб, транспортних засобів, товарів і предметів
у пункті пропуску "Россошани - Брічень" для продовження,
удосконалення чи припинення експерименту.

Стаття 8

На період проведення експерименту зупиняється дія Протоколу
між Адміністрацією Державної прикордонної служби України,
Державною митною службою України і Департаментом прикордонних
військ Республіки Молдова, Митним Департаментом Республіки Молдова
про організацію спільного контролю в міжнародному пункті пропуску
для автомобільного сполучення "Россошани - Брічень"
від 12 січня 2004 року.

У разі виникнення розбіжностей, пов'язаних з тлумаченням або
застосуванням положень цього Протоколу, вирішення їх буде
здійснюватись шляхом консультацій та переговорів між Сторонами.

Зміни та доповнення до цього Протоколу можуть вноситися за
взаємною згодою Сторін, про що складається окремий Протокол, який
є невід'ємною частиною цього Протоколу.

Стаття 9

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання.

Цей Протокол укладається строком на один рік і його дія
автоматично продовжується на наступний однорічний період, якщо
жодна із Сторін не повідомить письмово, дипломатичними каналами,
не пізніше ніж за місяць до закінчення чергового періоду іншу
сторону про свій намір припинити дію цього Протоколу.

Кожна зі Сторін може достроково припинити дію цього
Протоколу, якщо повідомить іншу Сторону про своє рішення
дипломатичними каналами. У цьому разі цей Протокол визнається
таким, що припинив дію, через 30 днів після отримання іншою
Стороною такого повідомлення.

Вчинено в м. Одесі 20 грудня 2011 року в двох примірниках
кожний українською, молдовською і російською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні
чи застосуванні положень цього Протоколу текст російською мовою
має переважну силу.

За Адміністрацію Державної За Прикордонну службу
прикордонної служби України Республіки Молдова

За Державну митну За Митну службу
службу України Республіки Молдова

Додаток
до Протоколу
між Адміністрацією Державної
прикордонної служби України,
Державною митною службою
України та Прикордонною
службою Республіки Молдова
і Митною службою Республіки
Молдова про проведення
експерименту щодо здійснення
спільного контролю в пункті
пропуску "Россошани -
Брічень" на території
України

Графічна схема
розміщення в пункті пропуску "Россошани - Брічень"
контрольних органів, брокерських і банківських
установ України та Республіки Молдова


 

Протокол, Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної ..., автор —
Рейтинг статьи: 98% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы