Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Вопрос по донорской справке

1
09:59, 11.12.2015
Вопрос по донорской справке
[ авторизуйтесь, чтобы ответить ]
Сколько дней полагается по донорской справке, если сдаешь кровь в свое свободное время?

Уважаемый специалист!

Напоминаем Вам о том, что запрещено размещать свои контактные данные (адрес сайта, номер телефона, email и т.д.), рекламировать кого-либо или что-либо, рекомендовать позвонить и т.к.!

Оставляя свой ответ на вопрос, помните про то, что тон, смысл и содержание сообщения могут также зацепить чувства реальных людей, косвенно или непосредственно имеющих отношение к данному вопросу. Поэтому, настоятельно просим Вас проявлять уважение и толерантность ко всем участникам этого сайта, даже в том случае, если Вы не разделяете их мнение, в корне или частично не согласны с ним.

Помните, что Ваше поведение в условиях публичной свободы высказываний и, одновременно, интернет-анонимности, меняет не только виртуальный, но и реальный мир, создаёт впечатление о юристах, как воспитанных и образованных людях, и юриспруденции в целом.

Ответьте на вопрос (ваша консультация):


Уважаемый пользователь!

Напоминаем Вам о том, что запрещено в тексте комментария размещать свои контактные данные (адрес сайта, номер телефона, email и т.д.), рекламировать кого-либо или что-либо!

Настоятельно просим Вас проявлять уважение и толерантность ко всем участникам этого сайта, даже в том случае, если Вы не разделяете их мнение, в корне или частично не согласны с ним.

Прокомментируйте вопрос:


Консультация юристов

0
15:03, 11.12.2015
Консультирует юрист: Наталия Яцюк

Закон України «Про донорство крові та її компонентів»

Стаття 9. Пільги, що надаються донорам

В день давання крові та (або) її компонентів, а також в день
медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання стати
донором, звільняється від роботи на підприємстві, в установі,
організації незалежно від форм власності із збереженням за ним
середнього заробітку. Донори з числа студентів вищих навчальних
закладів та учнів професійних навчально-виховних закладів у
зазначені дні звільняються від занять.
Після кожного дня давання крові та (або) її компонентів, в
тому числі у разі давання їх у вихідні, святкові та неробочі дні,
донору надається додатковий день відпочинку із збереженням за ним
середнього заробітку. За бажанням працівника цей день може бути
приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час
протягом року після дня давання крові чи її компонентів.
У разі, коли за погодженням з керівництвом підприємства,
установи, організації, командуванням військової частини в день
давання крові донор був залучений до роботи або несення служби,
йому за бажанням надається інший день відпочинку із збереженням за
ним середнього заробітку.
У разі давання крові та (або) її компонентів у період
щорічної відпустки ця відпустка продовжується на відповідну
кількість днів з урахуванням надання працівнику додаткового дня
відпочинку за кожний день давання крові.
Виплата середнього заробітку, зазначеного у частинах першій,
другій та третій цієї статті, здійснюється за рахунок коштів
власника підприємства, установи, організації, де працює донор, або
уповноваженого ним органу. Зазначені кошти належать до таких, що
спрямовані на благодійну діяльність.
Підставою для надання зазначених пільг є відповідні довідки,
видані донору за місцем медичного обстеження чи давання крові та
(або) її компонентів. Форми цих довідок та порядок їх видачі
затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
В день давання крові та (або) її компонентів донор
забезпечується безкоштовними сніданком та обідом за рахунок коштів
закладу охорони здоров'я, що здійснює взяття у донора крові та
(або) її компонентів. У разі неможливості забезпечення таким
харчуванням відповідний заклад охорони здоров'я має відшкодувати
донору готівкову вартість відповідних наборів харчування.
Норми харчування донорів та рекомендації щодо складання
відповідних наборів продуктів затверджуються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони здоров'я. Вартість наборів продуктів для харчування
донорів встановлюється Радою Міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями.
{ Частина восьма статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 10. Додаткові пільги, що надаються донорам у зв'язку
з систематичним безоплатним здаванням крові
та її компонентів

Учням професійних навчально-виховних, студентам вищих
навчальних закладів, які протягом року безоплатно здали кров та
(або) її компоненти у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим
максимально допустимим дозам, надається право на одержання
грошової допомоги у розмірі 25 відсотків встановленої у
навчальному закладі стипендії протягом шести місяців після здачі
крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості. Виплата
такої грошової допомоги здійснюється за місцем навчання донора.
Кошти для надання цієї грошової допомоги передбачаються
відповідними місцевими програмами розвитку донорства крові та її
компонентів.
Протягом року після здачі крові та (або) її компонентів у
кількості, зазначеній у частинах першій та другій цієї статті,
донори мають право першочергового придбання путівок для
санаторно-курортного лікування за місцем роботи або навчання та
першочергового лікування в закладах охорони здоров'я, що
перебувають у державній власності.
Крім пільг, передбачених цією статтею, міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими
радами, власниками підприємств, установ, організацій або
уповноваженими ними органами для таких донорів можуть бути
встановлені й інші додаткові пільги.

______________
C уважением, Яцюк Наталия (098)4146540, natasha-lawyer@yandex.ru
top


Другие консультацииЮридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}