Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Постанова, Про внесення змін до постанов правління Фонду від 12.07.2007 р. N 46 та від 31.10.2007 р. N 48, Фонд соціального страхування від нещасних в

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
03.11.2011 N 44

Про внесення змін до постанов
правління Фонду від 12.07.2007 р.
N 46 та від 31.10.2007 р. N 48

Керуючись статтею 17 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" та положеннями Порядку розміщення
тимчасово вільних коштів фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування, у тому числі резерву коштів цих фондів,
на вкладних (депозитних) рахунках, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22.01.2003 N 111 (зі
змінами), з метою врегулювання питання щодо розміщення тимчасово
вільних коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України, у тому числі
резерву коштів, на вкладних (депозитних) рахунках правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Внести до Порядку розміщення тимчасово вільних коштів
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України, у тому числі резерву коштів,
на вкладних (депозитних) рахунках, затвердженого правлінням Фонду
від 12.07.2007 N 46 (зі змінами), такі зміни:

1.1. В абзаці другому пункту 1.3 після слів "тимчасово вільні
кошти, у тому числі резерв коштів" доповнити словами" (далі -
тимчасово вільні кошти)";

1.2. В абзацах третьому, четвертому пункту 1.3 розділу 1, у
назві розділу 3 та пунктах 3.1, 3.3 розділу 3, у назві розділу 4,
пункті 6.1 розділу 6 слова "у тому числі резерву коштів" у
відповідних відмінках вилучити;

1.3. У пункті 3.4 розділу 3 слова "резерв коштів (тимчасово
вільних коштів)" замінити словами "тимчасово вільних коштів";

1.4. Абзац другий пункту 3.2 викласти у новій редакції:
"Розмір суми тимчасово вільних коштів, які підлягають розміщенню
на вкладних (депозитних) рахунках банківських установ, не може
перевищувати місячний обсяг видатків на здійснення страхових
виплат, надання медико-соціальних послуг та на перерахування
коштів (обслуговування банківськими установами та УДППЗ
"Укрпошта")".

2. Внести до постанови правління Фонду від 31.10.2007 року
N 48 "Про затвердження складу комісії з проведення
конкурсу щодо відбору банків з метою розміщення тимчасово вільних
коштів Фонду, у тому числі резерву коштів, на вкладних
(депозитних) рахунках та визначення обсягу тимчасово вільних
коштів" такі зміни:

2.1. Затвердити додаток 1 в новій редакції (додається);

2.2. Пункт 5 виключити.
У зв'язку з цим пункти 6, 7, 8 вважати відповідно пунктами 5,
6, 7.
Додаток 3 вважати додатком 2.

Голова правління Б.Райков

Додаток 1
до постанови правління
Фонду соціального
страхування від нещасних
випадків на виробництві
та професійних
захворювань України
03.11.2011 N 44

Прогнозний розрахунок
тимчасово вільних коштів, які підлягають
розміщенню на вкладних (депозитних)
рахунках банківських установ
на ___ квартал 201_ року

(тис.грн.)
-------------------------------------------------------------------------
| | Доходи та | Місяці кварталу | Прогнозний |
| | загальні |-----------------------------------|середньомісячний|
| | видатки |___________|___________|___________| розмір на ___ |
| | | (к-ть | (к-ть | (к-ть | квартал 201_ |
| | | робочих | робочих | робочих | року |
| | |днів ____) |днів ____) |днів ____) | |
|--+---------------+-----------+-----------+-----------+----------------|
|1.|Залишок коштів | | | | |
| |на початок | | | | |
| |місяця | | | | |
| |(кварталу) | | | | |
|--+---------------+-----------+-----------+-----------+----------------|
|2.|Прогнозовані | | | | |
| |надходження | | | | |
| |коштів на | | | | |
| |кожний місяць | | | | |
| |кварталу | | | | |
|--+---------------+-----------+-----------+-----------+----------------|
|3.|Всього доходів | | | | |
| |(стр. 1 + стр. | | | | |
| |2) | | | | |
|--+---------------+-----------+-----------+-----------+----------------|
|4.|Місячна потреба| | | | |
| |в коштах на | | | | |
| |фінансування | | | | |
| |статутних | | | | |
| |напрямів | | | | |
| |діяльності, | | | | |
| |поточних та | | | | |
| |капітальних | | | | |
| |видатків | | | | |
| |Фонду - всього | | | | |
|--+---------------+-----------+-----------+-----------+----------------|
| | з них: | | | | |
|--+---------------+-----------+-----------+-----------+----------------|
| |- на здійснення| | | | |
| |страхових | | | | |
| |виплат, | | | | |
| |враховуючи | | | | |
| |видатки по | | | | |
| |перерахуванню | | | | |
| |коштів | | | | |
| |(обслуговування| | | | |
| |банківськими | | | | |
| |установами та | | | | |
| |УДППЗ | | | | |
| |"Укрпошта") | | | | |
|--+---------------+-----------+-----------+-----------+----------------|
| |- на надання | | | | |
| |медико- | | | | |
| |соціальних | | | | |
| |послуг | | | | |
|--+---------------+-----------+-----------+-----------+----------------|
| |- інші витрати | | | | |
| |(інші статутні | | | | |
| |витрати, | | | | |
| |поточні та | | | | |
| |капітальні | | | | |
| |видатки) | | | | |
|--+---------------+-----------+-----------+-----------+----------------|
|5.|Очікуваний | | | | |
| |залишок коштів | | | | |
| |на кінець | | | | |
| |місяця | | | | |
| |(кварталу) | | | | |
| |(стр. 3 - стр. | | | | |
| |4) | | | | |
|--+---------------+-----------+-----------+-----------+----------------|
|6.|Сума тимчасово | | | | |
| |вільних коштів,| | | | |
| |яка може бути | | | | |
| |розмішена на | | | | |
| |вкладних | | | | |
| |(депозитних) | | | | |
| |рахунках | | | | |
| |банківських | | | | |
| |установ | | | | |
-------------------------------------------------------------------------


 

Постанова, Про внесення змін до постанов правління ..., автор —
Рейтинг статьи: 95% из 100 возможных. Голосов всего: 2. Отзывов пользователей: 1.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}