Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Поздравляем с Днём Блондинок!
Дорогие друзья и гости сайта Advising! Примите наши искренние поздравления с этим чудесным праздником!

Порядок ведення Реєстру культурних цінностей, повернених до України, Міністерство культури УкраїниЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства культури України 03.09.2013  № 819 ( z1879-13 )

РЕЄСТР культурних цінностей, повернених до України

Фізична особа

Юридична особа

Прізвище, ім'я, по батькові

Громадянство

Місце проживання

Найменування установи

Країна

Інформація про повернення культурної цінності

Дата отримання

Установа, яка отримала

Документ, який підтверджує повернення культурної цінності

Культурна цінність

Фотографія

Вид культурної цінності

Підвид культурної цінності

Назва

Автор / виробник / майстер

Опис

Рік (період) створення

Місце створення

Кількість

Матеріал

Техніка

Розмір

Інвентарний номер експоната

Оціночна вартість

Стан збереження

Заступник директора Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей

В. В. Вечерський

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства культури України 03.09.2013  № 819 ( z1879-13 )

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2013 р. за № 1881/24413

ПОРЯДОК ведення Реєстру культурних цінностей, повернених до України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення Реєстру культурних цінностей, повернених до України.

2. Реєстр культурних цінностей, повернених до України (далі — Реєстр культурних цінностей), — автоматизована система збирання, накопичення та обліку даних про культурні цінності, повернені до України.

Обробка персональних даних при внесенні їх до Реєстру культурних цінностей здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних» ( 2297-17 ).

3. Реєстр культурних цінностей формується з метою створення єдиної бази даних культурних цінностей, повернених до України.

4. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених в Законах України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей»( 1068-14 ), «Про музеї та музейну справу»( 249/95-ВР ), «Про бібліотеки і бібліотечну справу»( 32/95-ВР ), «Про Національний архівний фонд та архівні установи»( 3814-12 ).

5. Ведення Реєстру культурних цінностей здійснюється Департаментом культурної спадщини та культурних цінностей Мінкультури України (далі — Департамент).

ІІ. Вимоги до Реєстру культурних цінностей

1. Реєстр культурних цінностей є інформаційним ресурсом Мінкультури України, який ведеться з використанням інформаційних технологій.

2. Реєстр культурних цінностей ведеться в електронному вигляді державною мовою. Відомості про автора/виробника культурної цінності вносяться до Реєстру культурних цінностей мовою оригіналу.

3. Доступ до інформації, що міститься в Реєстрі культурних цінностей, забезпечується шляхом її оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінкультури України.

ІІІ. Порядок подання інформації про культурні цінності, повернені до України

1. Інформація про культурні цінності, повернені до України, подається музеями, бібліотеками, архівами до Мінкультури України.

2. Подання інформації здійснюється за формою Реєстру культурних цінностей, повернених до України, затвердженою наказом Мінкультури України від 03 вересня 2013 року № 819, на паперових носіях, а також шляхом надсилання інформації на електронну адресу Департаменту.

3. Мінкультури України після отримання від музею, бібліотеки, архіву інформації про культурні цінності, повернені до України, вносить її до Реєстру культурних цінностей.

4. Керівник музею, бібліотеки, архіву засвідчує достовірність інформації, поданої для внесення до Реєстру культурних цінностей, своїм підписом.

ІV. Порядок внесення відомостей до Реєстру культурних цінностей

1. Реєстр культурних цінностей формується шляхом внесення до нього інформації про культурні цінності, повернені до України.

2. Унесення інформації про культурні цінності, повернені до України, до Реєстру культурних цінностей забезпечується Департаментом.

3. До Реєстру культурних цінностей вносяться інформація про фізичну/юридичну особу, що повернула культурну цінність до України, дату отримання культурної цінності, інформація про установу, яка отримала культурну цінність, документ, який підтверджує передачу культурної цінності, інформація про культурну цінність, повернену до України.

4. У розділі «Фізична особа» зазначаються прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, яка повернула культурну цінність до України, громадянство фізичної особи, яка повернула культурну цінність до України (назва країни), місце проживання фізичної особи, яка повернула культурну цінність.

5. У розділі «Юридична особа» зазначаються найменування установи, що повернула культурну цінність, країна.

6. У розділі «Інформація про повернення культурної цінності» зазначаються дата отримання культурної цінності, найменування установи, яка отримала культурну цінність, документ, який підтверджує повернення (передачу в дар Україні) культурної цінності до України (договір дарування, акт приймання-передавання культурних цінностей), його дата та номер (за наявності).

7. У розділі «Культурна цінність» розміщується фотографія культурної цінності, зазначаються вид культурної цінності (живопис, графіка, скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво, архівний документ), підвид культурної цінності (портрет, натюрморт, пейзаж, інтер’єр, офорт, літографія, ліногравюра, бюст, фігура, чеканка, різьблення, ткацтво, вишивка, розпис тощо), назва культурної цінності (за наявності), автор/виробник/майстер (мовою оригіналу) культурної цінності (прізвище, ім’я, по батькові автора культурної цінності), опис культурної цінності (тема зображення культурної цінності), рік (період) створення, місце створення (місто, регіон, країна), кількість повернених культурних цінностей (в одиницях зберігання), матеріал (полотно, папір, картон, дерево, метал, камінь, глина, скло, тканина тощо), техніка (олія, акварель, гуаш, темпера, акрил, пастель, олівець, вугіль, сангіна, гризайль, сепія, перо, пластика, обробка твердих матеріалів, чеканка, різьблення, ткацтво, вишивка, розпис тощо), розміри (у сантиметрах), інвентарний номер (у разі повернення музейного експоната), оціночна (ринкова) вартість культурної цінності (у гривнях), стан збереження культурної цінності на час її повернення.

Заступник директора Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей

В. В. Вечерський


 

Порядок ведення Реєстру культурних цінностей, повернених ..., автор —
Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}