Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про стан інформаційного простору Хмельницької області, Державний комітет телебачення і радіомовлення України

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

 • 19.03.2013  № 3/5
 • Про стан інформаційного простору Хмельницької області

  Заслухавши інформацію доповідачів, колегія відзначає, що інформаційний простір Хмельницької області представлений системою електронних і друкованих засобів масової інформації, видавництв і видавничих організацій, підприємств поліграфії і книгорозповсюдження. У регіоні створено належні умови для вільного функціонування засобів масової інформації всіх форм власності.

  Телебачення і радіомовлення

  На території Хмельницької області відповідно до ліцензій Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення ведуть мовлення 94 телерадіоорганізації, серед яких: 18 загальнонаціональних та регіональних телекомпаній, 12 загальнонаціональних та регіональних радіокомпаній, 12 місцевих телекомпаній, 3 місцевих радіокомпанії ефірного мовлення, 11 провайдерів програмної послуги, 19 радіокомпаній проводового мовлення, 31 телекомпанія цифрового телевізійного мовлення (з них 3 місцевих). Ефірне телевізійне мовлення в аналоговому форматі здійснюють 10 місцевих ТРО. Ефірне радіомовлення здійснюють 3 місцеві ТРО, працює 11 провайдерів програмної послуги. Проводове мовлення здійснюють 14 телерадіоорганізацій.

  Важливе місце в інформаційному просторі регіону займає Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія "Поділля-центр", яка забезпечує наступні обсяги мовлення на добу: телевізійного — 24 години, обласного радіо — 2 години 10 хвилин, ФМ-радіостанції "Радіо-Поділля-центр" — 24 години. Зона впевненого прийому передач обласного телебачення в аналоговому стандарті складає 79 % території області, або 80 % населення.

  В області запроваджено цифрове телемовлення формату DVB-T2. Обсяг охоплення населення передачами загальнонаціонального та обласного телебачення у цифровому форматі станом на 01.01.2013 становить близько 60 %.

  Проводилася робота із забезпечення пільгових категорій населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення (телетюнерами).

  Так, до Держкомтелерадіо України було передано 62326 заяв від жителів області. За інформацією Хмельницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" в область надійшло 40187 телетюнерів.

  Станом на 01.01.2013 в області функціонує 66,9 тис. радіоточок.

  Проблемні питання

  1. Жителі південної частини Хмельницької області не мають можливості дивитися програми ХОДТРК "Поділля-центр". ХОДТРК офіційно звернулася до Національної ради щодо прорахунку частоти в м. Кам'янці-Подільському. Частота була прорахована і винесена на конкурс, але переможцем конкурсу визнавали інші телерадіоорганізації. ХОДТРК брала участь в усіх конкурсах, що оголошувала Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення на вільні телевізійні частоти в м. Кам'янці-Подільському, але переможцями стали загальнонаціональні канали.

  2. Мережа проводового радіо постійно руйнується та не відновлюється. Так, на початок 2011 року кількість радіоточок складала 92,2 тис., 2012 — 80,8 тис., на сьогодні їх кількість складає 66,9 тис.

  Також будівництво нових будинків не передбачає проведення мереж проводового мовлення.

  3. Не повною мірою використовується державний телевізійний ресурс для роз'яснення населенню регіону суті впроваджуваних в Україні реформ.

  4. Не укладено угод Хмельницької ОДТРК з Хмельницькою обласною державною адміністрацією та обласною радою на висвітлення їх діяльності та аналогічних угод з районними державними адміністраціями.

  Книговидання та книгорозповсюдження, друковані засоби масової інформації

  Книговидання та книгорозповсюдження

  До Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції занесені 62 суб'єкти, які здійснюють діяльність у даній сфері на території Хмельницької області. З них 18 — фізичні особи, 44 — юридичні особи.

  У місцевому бюджеті щорічно передбачаються видатки на видавничу діяльність авторів — членів Національної спілки письменників. Так, у 2012 році на ці цілі спрямовано 82,5 тис. грн.

  Загалом в 2012 році українською мовою випущено 392 друковані одиниці, загальним тиражем 218,3 тис. прим.

  З метою популяризації та розповсюдження української художньої книги в області систематично проводяться виставки-ярмарки, дні бібліографії, літературно-просвітницькі години, презентації книг відомих українських літераторів та місцевих авторів.

  В області функціонує 59 книжкових магазинів та 645 об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією.

  Періодичні друковані засоби масової інформації

  Всього на території області зареєстровано 503 друкованих засобів масової інформації. З 1 березня 2006 року (з часу передачі функцій щодо реєстрації друкованих ЗМІ Міністерству юстиції) зареєстровано 194 друкованих засобів масової інформації з місцевою сферою розповсюдження. Протягом 2012 року зареєстровано 55 друкованих ЗМІ. За видом видань переважають газети — 426, бюлетені — 44, журнали — 25.

  Функціонує 25 комунальних газет, з яких одна — обласної сфери розповсюдження, решта — районної та міської сфер розповсюдження.

  В області функціонує 324 кіоски з продажу друкованих засобів масової інформації (преси).

  Проблемні питання

  1. Низький рівень забезпечення населення книготорговельними послугами.

  2. На сьогодні всі редакції районних комунальних газет уклали угоди зі своїми співзасновниками. Однак рівень фінансування редакцій газет не відповідає обсягам інформаційних послуг, які надаються місцевим органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування. Більшість з укладених угод не містять конкретних фінансових зобов'язань, а є лише договорами про співробітництво між редакціями комунальних газет та їх співзасновниками.

  3. Загальною проблемою більшості редакцій районних комунальних друкованих ЗМІ є застаріла матеріально-технічна база.

  Доступ до публічної інформації

  З метою реалізації положень Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ) видано розпорядження голови облдержадміністрації, яким визначено відповідальну особу за організацію доступу до публічної інформації.

  Впродовж 2012 року обласна адміністрація отримала 200 запитів на інформацію, з них електронною поштою — 136, іншими засобами (поштою, телефоном, факсом, особисто) — 64. Суб'єктами запитів були засоби масової інформації (журналісти) — 72, інші запитувачі — 128. На всі запити надано відповіді у встановлені терміни.

  Протягом 2012 року оприлюднено інформацію про більш ніж 40000 документів.

  Враховуючи вищевикладене, колегія УХВАЛИЛА:

  1. Інформацію доповідачів взяти до відома.

  Стан розвитку інформаційної та видавничої сфер Хмельницької області визнати задовільним.

  2. Рекомендувати Хмельницькій обласній державній адміністрації та Хмельницькій обласній раді сприяти:

  належному виконанню Обласної програми забезпечення публічності у діяльності місцевих органів влади та розвитку інформаційної сфери Хмельниччини на 2012 — 2015 роки;

  укладанню угод Хмельницькою ОДТРК з Хмельницькою обласною державною адміністрацією та обласною радою на висвітлення їх діяльності та аналогічних угод з районними державними адміністраціями;

 • передбаченню у місцевих бюджетах коштів на фінансово-економічну підтримку комунальних ЗМІ;
 • розбудові мережі книгорозповсюдження та забезпечення жителів сільської місцевості області книготорговельними послугами відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України нормативів щодо функціонування об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією;

  удосконаленню роботи щодо висвітлення регіональними ЗМІ актуальних питань державної політики та впроваджуваних в Україні соціально-економічних реформ.

  3. Хмельницькій ОДТРК (Павлюк О. Д.):

  посилити контроль за виконанням державного замовлення на виробництво та розповсюдження теле- і радіопрограм;

  вдосконалити творчо-виробничий процес для актуалізації телерадіопрограм, підвищення їх конкурентоспроможності;

 • посилити роботу з пошуку додаткових джерел наповнення спеціального фонду телерадіокомпанії;
 • покращувати інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо впроваджуваних в Україні соціально-економічних реформ;

  до 30 травня 2013 року надати Держкомтелерадіо України пропозиції щодо потреб у технічному переоснащенні Хмельницької ОДТРК сучасним теле- та радіообладнанням.

  4. Фінансово-економічному департаменту (Бартош Н. В.) під час підготовки бюджетного запиту до проекту державного бюджету на 2014 рік враховувати потреби Хмельницької ОДТРК у видатках на технічне переоснащення.

  5. Департаменту видавничої справи і преси (Кононенко О. А.):

  спільно з управлінням інформаційної політики та комунікацій з громадськістю Хмельницької облдержадміністрації (Моісеєнко В. А.) проаналізувати і до 30 квітня 2013 року поінформувати керівництво Держкомтелерадіо України про стан дотримання в Хмельницькій області вимог щодо функціонування об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 № 902( 902-2008-р );

 • сприяти участі видавців Хмельницької області у міжнародних виставкових заходах.
 • 6. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької облдержадміністрації (Моісеєнко В. А.):

  сприяти належному виконанню Обласної програми забезпечення публічності у діяльності місцевих органів влади та розвитку інформаційної сфери Хмельниччини на 2012 — 2015 роки;

  сприяти збільшенню асортименту книжкової продукції для задоволення інформаційних потреб населення області;

  до 1 липня 2013 року проаналізувати стан ринку книжкової продукції області, її якість та поінформувати Держкомтелерадіо України;

  забезпечити розширення участі представників видавничої галузі області у міжнародних книжкових виставках;

  забезпечити дотримання на території області Закону України "Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних ЗМІ приміщень та майна"( 883-17 );

  вивчити питання щодо об'єднання зусиль редакцій комунальних друкованих ЗМІ кількох районів з метою налагодження більш ефективної роботи та збільшення кількості передплатників.

  забезпечити проведення роз'яснювальної роботи щодо пріоритетних напрямів державної політики та Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" ( 128/2013 ), затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013.

  7. Департаменту інформаційної політики (Червак Б. О.) аналізувати стан виконання цього рішення колегії та звітувати відповідно до Положення про колегію Держкомтелерадіо України( v0294603-11 ).

  8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника та заступника Голови Держкомтелерадіо України відповідно до розподілу обов'язків.

  Голова колегії

  О. В. Курдінович

  {Текст взято з сайту Держкомтелерадіо України //comin.kmu.gov.ua}


   

  Про стан інформаційного простору Хмельницької області, ..., автор —
  Рейтинг статьи: 95% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}