Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Положення про комісію та форми довідки про надходження екологічно чистого молока для виготовлення дитячого харчування на молочній осн

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 20.11.2012  № 717
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2012 р. за № 2054/22366

  Про затвердження Положення про комісію та форми довідки про надходження екологічно чистого молока для виготовлення дитячого харчування на молочній основі

  Відповідно до абзацу другого пункту 13 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва ( 282-2009-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 року № 282 (із змінами), пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України( 500/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  1.1. Положення про комісію з питань визначення переліку молокопереробних підприємств, що закуповують у сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб екологічно чисте молоко, на яке надається бюджетна дотація, для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі.

  1.2. Форму довідки про надходження екологічно чистого молока для виготовлення дитячого харчування на молочній основі.

  2. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

  Міністр

  М. В. Присяжнюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 20.11.2012  № 717

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2012 р. за № 2054/22366

  ПОЛОЖЕННЯ про комісію з питань визначення переліку молокопереробних підприємств, що закуповують у сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб екологічно чисте молоко, на яке надається бюджетна дотація, для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі

  1. Комісія з питань визначення переліку молокопереробних підприємств, що закуповують у сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб екологічно чисте молоко, на яке надається бюджетна дотація, для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі (далі — Комісія) створена з метою забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету.

  2. Комісія у своїй роботі керується Законами України про державний бюджет України на відповідний рік, «Про молоко та молочні продукти»( 1870-15 ), «Про дитяче харчування»( 142-16 ), «Про пестициди і агрохімікати»( 86/95-ВР ), Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва( 282-2009-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 року № 282 (із змінами), Переліком спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких на митній території України звільняється від оподаткування( 859-97-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 1997 року № 859 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 969), і Порядком віднесення до продукції власного виробництва спеціальних продуктів дитячого харчування( 859-97-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 1997 року № 859 (із змінами), Порядком надання статусу спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування( 1195-2007-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року № 1195, постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2000 року № 1389( 1389-2000-п ) «Про заходи щодо забезпечення дітей повноцінними продуктами харчування і виробами дитячого асортименту, стимулювання вітчизняного виробництва та реалізації зазначених товарів» тощо.

  3. На Комісію покладаються такі завдання: розгляд матеріалів, надісланих молокопереробними підприємствами, що виготовляють продукти дитячого харчування на молочній основі, щодо включення їх до переліку молокопереробних підприємств, що закуповують у сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб екологічно чисте молоко для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі, за яке надається бюджетна дотація.

  4. Комісія має право:

  одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на неї завдань інформацію, документи;

  вносити зміни до переліку молокопереробних підприємств, що закуповують у сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб екологічно чисте молоко для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі, за яке надається бюджетна дотація,;

  залучати на засідання уповноважених осіб  місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників).

  5. Голова Комісії керує діяльністю Комісії, скликає і веде її засідання, а у разі його відсутності — уповноважена ним особа.

  Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

  6. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма членами Комісії, присутніми на її засіданні. На підставі рішення Комісії секретар Комісії готує відповідний проект наказу Мінагрополітики України, забезпечує його погодження та подання на підпис Міністру аграрної політики та продовольства України.

  Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з додаванням окремої думки, яка є невід'ємною частиною протоколу.

  7. Секретар Комісії:

 • готує до розгляду згідно з порядком денним Комісії пропозиції на підставі поданих документів;
 • проводить роботу з підготовки засідань Комісії, формування порядку денного і протокольного оформлення підсумків засідань;

  не пізніше ніж за три робочі дні до початку засідання інформує членів Комісії про місце і час проведення засідання та надає їм порядок денний;

  не пізніше ніж за два робочі дні до початку засідання отримує від членів Комісії пропозиції щодо внесення до порядку денного питань для розгляду і проекти рішень із порушених питань;

  веде протокол засідання та доводить рішення Комісії і протокольні доручення до членів Комісії для виконання.

  8. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії (уповноваженої ним особи).

  9. Комісія діє у складі не менше 10 осіб, до складу якої входять заступник Міністра аграрної політики та продовольства України, керівники та спеціалісти структурних підрозділів Міністерства аграрної політики та продовольства України, а також керівники галузевих наукових установ та представники громадських організацій агропромислового комплексу України (за згодою їх керівників).

  Комісію очолює заступник Міністра аграрної політики та продовольства України.

  Персональний склад Комісії затверджується наказом Мінагрополітики України.

  10. Робочим органом з організаційного забезпечення діяльності Комісії є відділ розвитку галузей тваринництва Департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України.

  Директор Департаменту тваринництва

  А. А. Гетя

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 20.11.2012  № 717

  ДОВІДКА про надходження екологічно чистого молока для виготовлення дитячого харчування на молочній основі

  на ____________________________________ у _______________ 20___ р.                  (найменування молокопереробного підприємства)

  № з/п

  За ________         (місяць)

 • 3 початку року
 • 1

  Закуплено у сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб екологічно чистого молока для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі молочній основі, тонн

  2

  Обсяги виробництва продуктів дитячого харчування на молочній основі відповідно до статистичної звітності, тонн

  Керівник молокопереробного підприємства

  _________ (підпис)

  ____________________ (прізвище, ініціали)

  Головний бухгалтер

  _________ (підпис)

  ____________________ (прізвище, ініціали)

  М. П.

  «__» __________ 20___ р.

  Директор Департаменту тваринництва

  А. А. Гетя


   

  Про затвердження Положення про комісію та форми довідки ..., автор —
  Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 3. Отзывов пользователей: 2.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы