Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Порядку централізованого обліку видобутку нафти, природного газу, супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та газу, Мі

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 22.10.2012  № 538/1109
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 р. за № 2084/22396

  Про затвердження Порядку централізованого обліку видобутку нафти, природного газу, газового конденсату, супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та газу

  Відповідно до статті 37 Закону України «Про нафту і газ»( 2665-14 ) та з метою удосконалення обліку видобутку нафти, природного газу, газового конденсату, супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та газу НАКАЗУЄМО:

  1. Затвердити Порядок централізованого обліку видобутку нафти, природного газу, газового конденсату, супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та газу, що додається.

  2. Установити, що цей Порядок є обов'язковим до виконання всіма суб'єктами господарювання, якими здійснюється видобуток нафти, природного газу, газового конденсату, супутньої пластової води, а також здійснюється закачка в пласти води та газу.

  3. Державній службі геології та надр України (Проскуряков О. А.) до 31 грудня 2012 року вжити заходів щодо внесення змін до угод про умови користування надрами, які є невід’ємною частиною спеціальних дозволів на користування надрами в частині встановлення спеціального вимірювального обладнання, яке сертифіковане відповідно до законодавства.

  4. Державній службі геології та надр України (Проскуряков О. А.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби геології та надр України Проскурякова О. А. та Голову Державної податкової служби України Клименка О. В.

  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр екології та природних ресурсів України

  Е. А. Ставицький

  Міністр фінансів України

  Ю. В. Колобов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства фінансів України 22.10.2012 № 538/1109

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 р. за № 2084/22396

  ПОРЯДОК централізованого обліку видобутку нафти, природного газу, газового конденсату, супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та газу

  1. Цей Порядок установлює єдину процедуру централізованого обліку обсягів видобутих нафти, природного газу (газ природний, у тому числі газ, розчинений у нафті (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан, газ (метан) вугільних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ колекторів щільних порід), газового конденсату (далі — вуглеводнева сировина), супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та природного газу за кожним родовищем (покладом) та/або окремим об’єктом ділянок надр (окремої свердловини або групи свердловин), на яких реалізують інвестиційні проекти (програми, договори) з нарощування видобутку вуглеводневої сировини (далі — ділянки надрокористування).

  2. Дія цього Порядку поширюється на відносини, що виникають у суб’єктів господарювання під час здійснення господарської діяльності з геологічного вивчення на стадії дослідно-промислової розробки та/або видобування (промислової експлуатації) вуглеводневої сировини, яка провадиться на ділянках надрокористування.

  Для цілей цього Порядку користувачами надр вважаються особи, визначені статтею 13 Кодексу України про надра( 132/94-ВР ) та інвестиційними проектами (програмами, договорами) з нарощування видобутку вуглеводневої сировини, що укладені з дотриманням вимог пункту 258.4 статті 258 розділу X та підпункту 263.9.2 пункту 263.9 статті 263 розділу XI Податкового кодексу України( 2755-17 ) (далі — надрокористувачі).

  3. Під час облаштування ділянок надрокористування надрокористувачі встановлюють сертифіковане відповідно до законодавства спеціальне вимірювальне обладнання.

  Перед введенням спеціального вимірювального обладнання в експлуатацію надрокористувач надає Державній службі геології та надр України письмову заяву, до якої додається затверджена схема руху видобутої вуглеводневої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції.

  Спеціальне вимірювальне обладнання пломбується представниками Державної служби геології та надр України не пізніше ніж у місячний строк з дня подання письмової заяви, про що складається акт про збереження пломб (опломбування).

  Збереження пломб забезпечується надрокористувачем.

  4. Кількість видобутої з надр кожного виду вуглеводневої сировини, супутньої пластової води, а також обсяги закачаної в пласти води та природного газу визначаються в одиницях маси (тоннах) та в одинцях об’єму (метрах кубічних).

  Обліку підлягають обсяги кожного виду вуглеводневої сировини, супутньої пластової води, а також обсяги закачаної в пласти води та природного газу в межах кожної ділянки надрокористування, їх втрати, що мали місце під час провадження господарської діяльності при користуванні надрами, а також обсяг виробничо-технологічних витрат у технологічних операціях з видобування, які підлягають інструментальному заміру.

  5. Спеціальне вимірювальне обладнання підлягає державному метрологічному контролю шляхом періодичних повірок відповідно до чинного законодавства.

  Застосування спеціального вимірювального обладнання забезпечує:

  реєстрацію, зберігання та передачу інформації про результати вимірювань кількості кожного виду вуглеводневої сировини, об’єму супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та природного газу в межах кожної ділянки надрокористування щодня;

 • реєстрацію відпрацьованого часу в межах кожної ділянки надрокористування.
 • Вимірювання кількості кожного виду вуглеводневої сировини, супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та природного газу здійснюється в безперервному режимі.

  Інформація про кількість видобутої кожного виду вуглеводневої сировини за умови, що це передбачено в угоді про умови користування надрами, повинна в автоматизованому режимі передаватися до Централізованої системи обліку видобутку нафти, природного газу, газового конденсату, супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та газу Державної служби геології та надр (далі — Централізована система обліку), а також до Державної податкової служби України.

  Надрокористувачі повинні забезпечувати працездатність спеціального вимірювального обладнання шляхом його регулярного технічного сервісного обслуговування.

  6. У разі виходу з ладу спеціального вимірювального обладнання надрокористувачі повинні вжити всіх необхідних заходів щодо його відновлення протягом 15 календарних днів.

  У такому разі середньомісячним обсягом видобутку вуглеводневої сировини вважається обсяг середньомісячного видобутку за попередній календарний місяць, який розраховується на підставі даних спеціального вимірювального обладнання протягом останнього  календарного місяця, що передував виходу з ладу такого обладнання.

  7. У випадку зміни схеми руху видобутої вуглеводневої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції надрокористувач у 15-денний строк від дати затвердження такої схеми руху видобутої вуглеводневої сировини надає інформацію до Державної служби геології та надр України.

  8. Державний контроль за обліком видобутку нафти, газу та супутніх компонентів здійснюється Державною службою геології та надр України під час здійснення державного контролю за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України.

  Директор Юридичного департаменту Міністерства екології та  природних ресурсів України

  О. П. Миргородський

  Директор Департаменту фінансів  виробничої сфери та майнових відносин Міністерства фінансів України

  С.І. Мельниченко


   

  Про затвердження Порядку централізованого обліку видобутку ..., автор —
  Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 4. Отзывов пользователей: 3.

  Еще новости

  МЮГ AstapovLawyers ...
  08:15, 22.10.2014

  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы