Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про внесення змін до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2012 р. № 1138 Київ

Про внесення змін до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності( 832-2007-п ) та критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності( 832-2007-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2007 р. № 832 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 45, ст. 1839; 2008 р., № 27, ст. 845; 2009 р., № 68, ст. 2343; 2011 р., № 35, ст. 1451, № 71, ст. 2684, № 79, ст. 2909; 2012 р., № 5, ст. 176), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. № 1138

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності( 832-2007-п ) та критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності( 832-2007-п )

1. У Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності( 832-2007-п ):

1) в абзаці першому пункту 1( 832-2007-п ) слова "моніторингу виконання суб’єктами управління повноважень, визначених відповідно до Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (далі — моніторинг)," замінити словами "єдиного моніторингу ефективності управління об’єктами державної власності (далі — моніторинг)";

2) у пункті 4( 832-2007-п ):

 • абзаци другий і третій підпункту 1 викласти в такій редакції:
 • "про діяльність суб’єктів господарювання державного сектору економіки (далі — суб’єкт господарювання), а саме: їх майновий стан (у частині вартості та збереження цілісності активів, включаючи майно, яке не увійшло до статутного капіталу в процесі приватизації (корпоратизації), показники фінансово-господарської діяльності, стан виконання фінансового плану та платоспроможності, спрямування частини чистого прибутку (дивідендів) до державного бюджету, виконання керівником суб’єкта господарювання умов контракту кожного окремого суб’єкта господарювання;

  про прийняті та реалізовані управлінські рішення стосовно реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання, передачі цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів та корпоративних прав, що належать державі у статутному капіталі господарських організацій, до сфери управління іншого органу, уповноваженого управляти об’єктами державної власності, передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, відчуження основних фондів суб’єктів господарювання, передачі державного майна в оренду, лізинг, заставу, укладення договорів про спільну та спільну інвестиційну діяльність, а також призначення (звільнення) керівника суб’єкта господарювання.";

 • підпункт 2 виключити;
 • абзац перший підпункту 5 виключити;
 • 3) доповнити Порядок( 832-2007-п ) пунктом 4-1 такого змісту:

  "4-1. Суб’єкти управління:

  здійснюють моніторинг погоджених (затверджених) фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління;

  подають Мінекономрозвитку до 10 числа останнього місяця кварталу зведені показники моніторингу щодо погодження (затвердження) фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління.";

  4) у пункті 5( 832-2007-п ):

 • в абзаці першому слово і цифру "пункту 4" замінити словами і цифрами "пунктів 4 і 41";
 • після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
 • "до 30 числа останнього місяця кварталу інформацію щодо затвердження (погодження) фінансових планів суб’єктів господарювання;".

  У зв’язку з цим абзаци четвертий — восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим — дев’ятим.

  2. У критеріях визначення ефективності управління об’єктами державної власності( 832-2007-п ):

  1) пункт 2( 832-2007-п ) після слів "суб’єктів управління" доповнити словами ", а також повнота та своєчасність виконання суб’єктом управління покладених на нього повноважень";

  2) пункт 3( 832-2007-п ) виключити;

  3) пункти 4-6( 832-2007-п ) викласти в такій редакції:

  "4. Оцінка результатів діяльності суб’єктів господарювання проводиться з урахуванням соціально-економічних показників, показників фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових планів, показників стану активів, а також показника зносу основних засобів, коефіцієнтів фінансової стійкості, покриття, платоспроможності.

  Оцінка результатів діяльності суб’єктів господарювання, що визнані в установленому порядку банкрутами і щодо яких розпочато процедуру ліквідації, не проводиться.

  5. До соціально-економічних показників належать середньооблікова кількість штатних працівників та наявність заборгованості із виплати заробітної плати (порівняно з відповідним періодом попереднього року).

  6. До показників фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових планів належать обсяги (темпи зростання) чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), чистого прибутку (збитку), відрахувань частини чистого прибутку до державного бюджету, відрахувань на виплату дивідендів, нарахованих на акції (частки), що належать державі в статутному капіталі господарських товариств, капітальних інвестицій (порівняно із затвердженими обсягами згідно з фінансовими планами суб’єктів господарювання), а також розмір і структура дебіторської та кредиторської заборгованостей (порівняно з показниками на початок звітного періоду).";

  4) доповнити критерії( 832-2007-п ) пунктом 6-1 такого змісту:

  "6-1. До показників стану активів належать загальна вартість активів; вартість оборотних активів, власного капіталу; первісна вартість та ступінь зносу основних засобів (порівняно з показниками на початок звітного періоду).";

  5) пункт 9( 832-2007-п ) викласти в такій редакції:

  "9. Управління об’єктами державної власності суб’єктами управління вважається позитивним, якщо:

  понад 75 відсотків суб’єктів господарювання отримали оцінку "ефективно" за результатами фінансово-господарської діяльності;

  понад 75 відсотків працюючих суб’єктів господарювання здійснювали фінансово-господарську діяльність у звітному періоді згідно із затвердженими (погодженими) фінансовими планами;

  суб’єктом управління укладені контракти з керівниками понад 75 відсотків працюючих суб’єктів господарювання;

 • понад 75 відсотків суб’єктів господарювання не мають заборгованості з виплати заробітної плати.
 • Управління об’єктами державної власності суб’єктами управління вважається задовільним, якщо:

  від 50 до 75 відсотків суб’єктів господарювання отримали оцінку "ефективно" за результатами фінансово-господарської діяльності;

  від 50 до 75 відсотків працюючих суб’єктів господарювання здійснювали фінансово-господарську діяльність у звітному періоді згідно із затвердженими (погодженими) фінансовими планами;

  суб’єктом управління укладені контракти з керівниками від 50 до 75 відсотків працюючих суб’єктів господарювання;

 • від 50 до 75 відсотків суб’єктів господарювання не мають заборгованості з виплати заробітної плати.
 • У всіх інших випадках управління об’єктами державної власності суб’єктами управління вважається негативним.".


   

  Про внесення змін до Порядку здійснення контролю за ..., автор —
  Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}