Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та надання відомостей з ньо

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 11.06.2013  № 361
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 липня 2013 р. за № 1137/23669

  Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та надання відомостей з нього

  Відповідно до частини шостої статті 11 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні"( 37-15 ) НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок ведення Реєстру сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та надання відомостей з нього, що додається.

  2. Департаменту землеробства (Демидов О. А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Цей наказ набирає чинності з 01 серпня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Сеня О. В.

  Перший заступник Міністра

  І. Ю. Бісюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерство аграрної політики та продовольства України 11.06.2013  № 361

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 липня 2013 р. за № 1137/23669

  ПОРЯДОК ведення Реєстру сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та надання відомостей з нього

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення Реєстру сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки (далі — Реєстр), а також надання відомостей з нього.

  1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про зерно та ринок зерна в Україні" ( 37-15 ).

  1.3. Реєстр сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки — це інформаційна система, яка містить відомості про видані, переоформлені, анульовані, видані дублікати центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, сертифікати відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки (далі — сертифікати відповідності) і про володільців цих сертифікатів.

  1.4. Держателем Реєстру є Державна інспекція сільського господарства України (далі — Держатель), яка забезпечує створення, ведення, функціонування, фінансування витрат, пов’язаних із створенням, технічною підтримкою, обслуговуванням програмного забезпечення Реєстру, та виконує інші функції, передбачені цим Порядком.

  1.5. Адміністратором Реєстру є державне підприємство "Держреєстри України" Державної інспекції сільського господарства України (далі — Адміністратор), що забезпечує технічне і технологічне створення, супроводження програмного забезпечення, узагальнення та внесення відомостей, що надійшли від територіальних органів Державної інспекції сільського господарства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — територіальні органи) для їх включення до Реєстру, надання доступу до відомостей, а також забезпечує збереження та захист даних, що містяться в Реєстрі.

  1.6. Ведення Реєстру здійснюється державною мовою в електронному вигляді.

  1.7. Реєстр ведеться з метою:

  забезпечення єдиного автоматизованого обліку відомостей про видані, переоформлені та анульовані сертифікати відповідності (видані їх дублікати) і про їх володільців;

 • надання відомостей з Реєстру;
 • узагальнення інформації про видані, переоформлені та анульовані сертифікати відповідності (видані їх дублікати) і про їх володільців.

  1.8. Структура Реєстру визначається його Держателем.

  1.9. Ведення Реєстру передбачає:

 • збирання та облік відомостей;
 • внесення відомостей;
 • надання відомостей.
 • Ведення Реєстру здійснюється за допомогою технічних і програмних засобів.

  ІІ. Порядок подання та внесення відомостей до Реєстру

  2.1. Формування відомостей про видані, переоформлені та анульовані сертифікати відповідності (видані їх дублікати) і про їх володільців для внесення до Реєстру покладається на територіальні органи за місцем розташування зерносховища.

  2.2. Відомості про видані, переоформлені та анульовані сертифікати відповідності (видані їх дублікати) і про їх володільців вносяться Адміністратором до Реєстру у день видачі (переоформлення, анулювання, видачі його дубліката) сертифіката відповідності на підставі інформації, поданої територіальними органами в електронному або паперовому вигляді.

  2.3. Збереження відомостей, які містяться в Реєстрі, покладається на Адміністратора.

  Територіальні органи забезпечують повноту та достовірність поданої Адміністратору інформації.

  2.4. Ведення Реєстру здійснюються з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних" ( 2297-17 ).

  2.5. Держатель передає Адміністратору відомості про сертифікат відповідності та його володільця в день:

 • видачі сертифіката відповідності;
 • переоформлення сертифіката відповідності;
 • анулювання сертифіката відповідності у випадках, передбачених законом;
 • видачі дубліката сертифіката відповідності;
 • закінчення строку дії сертифіката відповідності.
 • 2.7. У Реєстрі містяться відомості про:

  1) про сертифікат відповідності:

 • найменування органу, який видав сертифікат відповідності;
 • номер виданого або анульованого сертифіката відповідності у форматі ХХХХХ-УУ, де ХХХХХ — поточний номер сертифіката відповідності, УУ — код органу, який видав сертифікат відповідності;

 • дата видачі сертифіката відповідності;
 • підстава видачі сертифіката відповідності;
 • дата та підстава анулювання сертифіката відповідності;
 • реквізити рішення суду про анулювання сертифіката відповідності;
 • строк дії сертифіката відповідності;
 • 2) про володільця сертифіката відповідності:

 • найменування юридичної особи (повне та скорочене);
 • код за ЄДРПОУ та місцезнаходження юридичної особи;
 • телефони юридичної особи;
 • прізвище, ім’я та по батькові керівника, головного бухгалтера юридичної особи, їх телефони;
 • телефон/факс, адреса електронної пошти.
 • 3) про зерносховище:

 • місце розташування зерносховища;
 • назва зерносховища (за наявності);
 • загальна сертифікована місткість;
 • тип зерносховища, загальна місткість (напільного типу, елеватори, металеві силоси, полімерні рукава для зберігання зерна);

  добова пропускна потужність з приймання/відвантаження зерна (автотранспорт, залізничні вагони, судно);

  найменування залізниці (її абревіатура), назва залізничного вузла, гілки, що обслуговує суб’єкт зберігання зерна.

  ІІІ. Порядок надання відомостей з Реєстру

  3.1.Доступ до відомостей Реєстру, що є відкритими, здійснюється шляхом відображення їх на офіційному веб-сайті Адміністратора.

  3.2. Відкритими є відомості Реєстру про:

  1) про сертифікат відповідності:

 • найменування органу, який видав сертифікат відповідності;
 • номер виданого або анульованого сертифіката відповідності у форматі ХХХХХ-УУ, де ХХХХХ — поточний номер сертифіката відповідності, УУ — код органу, який видав сертифікат відповідності;

 • дата видачі сертифіката відповідності;
 • підстава видачі сертифіката відповідності;
 • дата та підстава анулювання сертифіката відповідності;
 • реквізити рішення суду про анулювання сертифіката відповідності;
 • строк дії сертифіката відповідності;
 • 2) про володільця сертифіката відповідності:

 • найменування юридичної особи (повне та скорочене);
 • код за ЄДРПОУ та місцезнаходження юридичної особи;
 • телефони юридичної особи;
 • прізвище, ім’я та по батькові керівника, головного бухгалтера юридичної особи, їх телефони;
 • телефон/факс, адреса електронної пошти.
 • 3) про зерносховище:

 • місце розташування зерносховища;
 • назва зерносховища (за наявності);
 • 3.3. Відомості з Реєстру, що є відкритими, можуть надаватися Держателем, за письмовими зверненнями фізичних та юридичних осіб шляхом надання письмової відповіді, з урахуванням вимог законодавства про звернення громадян, доступ до публічної інформації та захист персональних даних.

  3.4. Інші відомості, які містяться у Реєстрі, мають обмежений доступ та надаються Держателем у формі довідки за обґрунтованим письмовим запитом уповноважених органів державної влади.

  3.5. Поширення інформації з Реєстру, яка отримується на письмові запити, без письмової згоди Держателя не допускається. Поширення інформації з Реєстру з вільним доступом здійснюється з обов’язковим посиланням на Реєстр.

  Директор Департаменту землеробства

  О. А. Демидов


   

  Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів ..., автор —
  Рейтинг статьи: 99% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы