Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Поздравляем с Днём Блондинок!
Дорогие друзья и гости сайта Advising! Примите наши искренние поздравления с этим чудесным праздником!

обраних народними депутатами України в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах, для реєстрації їх народними депутатами У

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

 • від 14 листопада 2012 року № 1956
 • Про Порядок розгляду документів осіб, обраних народними депутатами України в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах, для реєстрації їх народними депутатами України

  З метою забезпечення реєстрації народними депутатами України осіб, обраних народними депутатами України, відповідно до статті 78 Конституції України( 254к/96-ВР ), частин першої, другої статті 3 Закону України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ), статті 9( 4061-17 ), пункту 1 частини другої статті 30( 4061-17 ), пункту 5 частини першої статті 54( 4061-17 ), пункту 3 частини першої( 4061-17 ), пункту 1 частини другої статті 55( 4061-17 ), частини другої статті 100( 4061-17 ), частин першої — п’ятої статті 101 Закону України( 4061-17 ) "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 — 13( 1932-15 ), пунктом 6 статті 19 Закону України( 1932-15 ) "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

  1. Затвердити Порядок розгляду документів осіб, обраних народними депутатами України в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах, для реєстрації їх народними депутатами України (додається).

  2. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

  Голова Центральної виборчої комісії

  В. ШАПОВАЛ

  Додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 14 листопада 2012 року № 1956

  ПОРЯДОК розгляду документів осіб, обраних народними депутатами України в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах, для реєстрації їх народними депутатами України

  Цей Порядок відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України"( 4061-17 ) (далі — Закон) визначає процедуру розгляду Центральною виборчою комісією документів, поданих особами, обраними народними депутатами України у загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах (далі відповідно — депутати, загальнодержавний та одномандатний округи), для реєстрації їх народними депутатами України.

  1. Офіційне оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів у газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" є підставою для звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, та прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом.

  2. Для реєстрації особи, обраної депутатом, не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів до Центральної виборчої комісії подається заява особи, обраної депутатом.

  До зазначеної заяви додаються такі документи:

  1) копія особистої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, який відповідно до Конституції України( 254к/96-ВР ) та законів України несумісний з мандатом народного депутата України, поданої відповідно до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради та зареєстрованої в установленому порядку — за наявності іншого представницького мандата;

  2) договір про передачу в управління іншій особі належних обраному депутату підприємств, корпоративних прав, пов’язаних з участю (членством) в управлінні поточною діяльністю господарського товариства, у порядку, встановленому законом — за наявності в управлінні підприємств, корпоративних прав;

  3) документ про вихід зі складу керівних органів чи наглядових рад підприємств, організацій, установ або закладів, що мають на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії господарського товариства) — за необхідності;

  4) документ про припинення діяльності, несумісної зі статусом народного депутата України — у разі здійснення такої діяльності;

  5) копія трудової книжки із записом про звільнення з роботи (посади) (крім народних депутатів України попереднього скликання та непрацюючих пенсіонерів);

  6) довідка Управління кадрів Апарату Верховної Ради України — якщо особа, обрана депутатом, є народним депутатом України одного з попередніх скликань і її трудова книжка знаходиться в цьому Управлінні;

  7) копія акта Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України (для осіб, які призначалися на посади відповідно Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України), копія чи витяг із наказу (розпорядження, рішення загальних зборів, колегіального органу тощо) про звільнення з роботи (посади) (для осіб, які займалися роботою (обіймали посаду), несумісною з депутатським мандатом);

  8) копія заяви про зупинення адвокатської діяльності, поданої до ради адвокатів регіону за адресою робочого місця адвоката — для осіб, які здійснюють адвокатську діяльність;

  9) копія пенсійного посвідчення — для непрацюючих пенсіонерів.

  Документи та копії документів, зазначені у підпунктах 2 ( v1956359-12 ), 5 цього пункту, засвідчуються у порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат" ( 3425-12 ).

  3. Для реєстрації особи, обраної депутатом у загальнодержавному або одномандатному округах, висунутої політичною партією, документи, передбачені пунктом 2 цього Порядку, подаються нею особисто чи іншою особою за її довіреністю, посвідченою у порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат" ( 3425-12 ), або уповноваженим на підставі довіреності від політичної партії її представником.

  Для реєстрації особи, обраної депутатом в одномандатному окрузі, який балотувався в порядку самовисування, відповідні документи подаються нею особисто або іншою особою за її довіреністю, посвідченою у порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат"( 3425-12 ).

  4. Особа, обрана депутатом, не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів може звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про наявність поважних причин, які перешкоджають виконанню нею вимог щодо подання документів, необхідних для реєстрації її депутатом. До вказаної заяви на підтвердження зазначених у ній обставин додаються відповідні документи (довідка, у тому числі медична, листок тимчасової непрацездатності, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців з відміткою про знаходження фізичної особи — підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності тощо).

  За результатами розгляду зазначеної заяви обраного депутата Центральна виборча комісія приймає рішення про визнання вказаних ним причин поважними, встановивши інший строк подання документів, необхідних для реєстрації її депутатом, або про відмову у визнанні цих причин поважними.

  5. Опрацювання документів осіб, обраних депутатами в загальнодержавному або у відповідному одномандатному округах, для реєстрації їх народними депутатами України здійснюється за дорученням Голови Центральної виборчої комісії відповідним членом Комісії та працівниками Секретаріату Комісії.

  Пропозиції, підготовлені за результатами опрацювання зазначених документів, подаються Комісії членом Центральної виборчої комісії для розгляду на її засіданні.

  6. Центральна виборча комісія за результатами розгляду документів, поданих особою, обраною депутатом, приймає одне з рішень:

  - про реєстрацію особи депутатом;

  - про визнання причин, які перешкоджають виконанню особою вимог щодо подання документів, необхідних для реєстрації її депутатом, поважними і встановлення іншого строку подання документів, необхідних для реєстрації депутатом;

  - про відмову у визнанні причин, які перешкоджають особі подати документи, необхідні для реєстрації її депутатом, поважними.

  7. Центральна виборча комісія приймає рішення про визнання особи, обраної депутатом, такою, яка не набула депутатського мандата, у разі:

  1) неподання особою, обраною депутатом, у двадцятиденний строк або інший строк, встановлений Центральною виборчою комісією, документів, необхідних для реєстрації її депутатом;

  2) подання особою, обраною депутатом, до Центральної виборчої комісії заяви про відмову від депутатського мандата;

  3) виникнення (виявлення) обставин, зазначених у пунктах 3 — 7 частини четвертої( 4061-17 ) та частини сьомої статті 61 Закону( 4061-17 ), щодо особи, обраної депутатом, а саме:

  - припинення її громадянства України;

  - вибуття її за межі України на постійне проживання чи з метою отримання політичного притулку;

  - визнання її недієздатною;

  - набрання щодо неї законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

  - її смерті.

  8. На підставі рішення, зазначеного у пункті 7 ( v1956359-12 ) цього Порядку, Центральна виборча комісія визнає обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку відповідної політичної партії у загальнодержавному окрузі або призначає повторні вибори у відповідному одномандатному окрузі.

  Секретар Центральної виборчої комісії

  Т. ЛУКАШ


   

  обраних народними депутатами України в загальнодержавному ..., автор —
  Рейтинг статьи: 99% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}