Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Поздравляем с Днём Мужчин!
Дорогие друзья и гости сайта Advising! Примите наши искренние поздравления с этим чудесным праздником!

Про затвердження Порядку обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-в

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 10.09.2012  № 1341/5
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2012 р. за № 1564/21876

  Про затвердження Порядку обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

  Відповідно до пунктів 2 та 6 постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 року № 1294( 1294-2007-п ) "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", пунктів 1( 393-92-п ) та 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, що додається.

  2. Державній пенітенціарній службі (Лісіцков О. В.) довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів, керівників територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та забезпечити його виконання.

  3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 4 грудня 2004 року № 224 ( z1607-04 ) "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2004 року за № 1607/10206 (із змінами).

  4. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної пенітенціарної служби України генерал-лейтенанта внутрішньої служби Сидоренка С. М.

  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр

  О. Лавринович

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 10.09.2012  № 1341/5

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2012 р. за № 1564/21876

  ПОРЯДОК обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

  1. Цей Порядок визначає особливості обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України.

  2. Обчислення періодів служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється у календарному обчисленні.

  2.1. У стаж для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу зараховуються:

  військова служба в Збройних Силах, Державній прикордонній службі, Національній гвардії, Управлінні державної охорони, Цивільній обороні України та інших військових формуваннях, створених Верховною Радою України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки, Державній спеціальній службі транспорту;

 • служба як військових будівельників у військово-будівельних загонах (частинах);
 • час перебування на практичній льотній підготовці призваних на військову службу осіб, які навчалися на офіцерів запасу льотного складу у навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України;

  служба в Державній кримінально-виконавчій службі України, органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, на посадах начальницького і рядового складу з дня призначення на відповідну посаду;

  час виконання депутатських повноважень, роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах із залишенням на військовій службі, Державній кримінально-виконавчій службі України, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції;

  час перебування під вартою та час відбуття покарання в місцях позбавлення волі особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, безпідставно притягнутими до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованими та згодом реабілітованими;

  час роботи в судових органах та органах прокуратури осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на військовій службі або службі в органах і військових формуваннях Служби безпеки України, службі в органах внутрішніх справ, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України на посадах офіцерського та начальницького складу;

  дійсна військова служба у Радянській Армії та Військово-Морському Флоті, прикордонних, внутрішніх, залізничних військах, в органах державної безпеки та інших військових формуваннях колишнього СРСР, а також служба в органах внутрішніх справ колишнього СРСР та інші види служби і періоди роботи, які відповідно до законодавства колишнього СРСР зараховувалися до вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям, а також особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ;

  військова служба у збройних силах, органах внутрішніх справ, органах державної безпеки держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав та інших військових формуваннях, створених законодавчими органами цих держав, Об'єднаних Збройних Силах Співдружності Незалежних Держав. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється в порядку, встановленому законодавством держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав, на території яких військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, органах державної безпеки, якщо інше не встановлено відповідними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

  час перебування на посадах службовців Державної кримінально-виконавчої служби України, які в подальшому були переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом, за переліком посад і на умовах, які затверджуються Міністерством юстиції України;

  час навчання у військово-навчальних закладах (військових ліцеях) у період з 12 травня 1992 року по 31 липня 1999 року відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 24 Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу»( 2232-12 ) (в редакції Закону від 25 березня 1992 року).

  2.2. У стаж для встановлення надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу додатково зараховується час їхнього навчання (у тому числі заочно) у цивільних вищих навчальних закладах, а також в інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське звання, до вступу на військову службу або призначення на відповідну посаду в межах до п'яти років із розрахунку — один рік за шість місяців.

  2.3. Жінкам з числа осіб рядового і начальницького складу зараховується в стаж для виплати надбавки за вислугу років час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли за медичним висновком дитина потребує домашнього догляду, — відпустки без збереження заробітної плати (грошового забезпечення), але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.

  3. Визначення періодів служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється комісією по обчисленню стажу служби для виплати надбавки за вислугу років (далі — комісія):

  Державної пенітенціарної служби України (далі — ДПтС України);

 • територіального органу управління ДПтС України;
 • навчального закладу, що належить до сфери управління ДПтС України (далі — навчальний заклад);
 • підприємства, установи та організації, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України.

  4. Рішення про створення комісії територіального органу управління ДПтС України, навчального закладу, підприємства, установи та організації, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджується наказом начальника (керівника) територіального органу управління ДПтС України, навчального закладу, підприємства, установи та організації у складі: начальника територіального органу, керівника навчального закладу, підприємства, установи та організації, їх заступників, представників кадрової й фінансової служби та служби правового забезпечення.

  Головою відповідної комісії може бути призначено начальника територіального органу управління ДПтС України, керівника навчального закладу, підприємства, установи та організації.

  5. В апараті ДПтС України створюється центральна комісія по обчисленню стажу служби для виплати надбавки за вислугу років (далі — центральна комісія), склад якої затверджується наказом Голови ДПтС України. Центральна комісія також розглядає спірне питання про періоди служби для виплати надбавки за вислугу років, яке не може бути вирішене комісією територіального органу управління ДПтС України, навчального закладу, підприємства, установи та організації, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України.

  6. Рішення комісії оформляється висновком за формою згідно з додатком до цього Порядку та оголошується наказом начальника (керівника) територіального органу управління ДПтС України, навчального закладу, підприємства, установи та організації, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України.

  7. Висновок складається в одному примірнику і зберігається в особовій справі особи рядового чи начальницького складу.

  На підставі наказу, яким оголошується висновок комісії, у послужному списку ставиться штамп або запис такого змісту:

  "Стаж служби для виплати надбавки за вислугу років станом на __________ 20__ року становить ____________ років ____________ місяців ____________ днів.

  Наказ від _________ 20__ року № ____".

  8. Період служби для виплати надбавки за вислугу років керівникам органів, установ та навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, науково-дослідних та інших установ визначається комісією вищого (керівного) органу або установи Державної кримінально-виконавчої служби України.

  Директор Департаменту взаємодії з органами влади

  О. В. Зеркаль

  Додаток до Порядку обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

  ВИСНОВОК ( z1564-12 BF53.doc ) комісії по обчисленню стажу служби для виплати надбавки за вислугу років


   

  Про затвердження Порядку обчислення стажу служби для ..., автор —
  Рейтинг статьи: 95% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}