Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб’єктами первинного фінансового моніторингу,

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

 • 19.07.2012  № 998
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2012 р. за № 1354/21666

  Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб’єктами первинного фінансового моніторингу

  Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ), на виконання положень статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»( 249-15 ) та з метою встановлення загальних вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо дій суб'єктів в разі зупинення фінансових операцій, щодо яких є мотивована підозра, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, чи щодо яких застосовані міжнародні санкції, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Порядок зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб’єктами первинного фінансового моніторингу, що додається.

  2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 липня 2010 року № 1156 ( z0878-10 ) «Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб’єктами первинного фінансового моніторингу», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2010 року за № 878/18173.

  3. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити:

  подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

 • подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 • 4. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства.

  5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  6. Професійним учасникам ринку цінних паперів привести внутрішні документи у відповідність до Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

  7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Є.Воропаєва.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  Протокол засідання Комісії від 19.07.2012 р. № 33

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19.07.2012  № 998

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2012 р. за № 1354/21666

  ПОРЯДОК зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу

  I. Загальні положення

  1. Цей Порядок поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які є професійними учасниками ринку цінних паперів — юридичними особами, які отримали відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ) ліцензію(ї) на здійснення певного(их) виду(ів) професійної діяльності на фондовому ринку (далі — суб'єкти), та їх відокремлені підрозділи.

  2. Порядок не поширюється на банки, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.

  3. Цим Порядком встановлюються загальні вимоги Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — НКЦПФР) щодо дій суб'єктів у разі зупинення фінансових операцій, щодо яких є мотивована підозра, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, чи щодо яких застосовані міжнародні санкції.

  4. Терміни, які застосовані у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»( 249-15 ) (далі — Закон).

  II. Вимоги до документів, порядок їх підготовки та подання до Державної служби фінансового моніторингу України

  1. У разі прийняття суб'єктом рішення про зупинення проведення фінансової операції суб'єкт в цей день повідомляє Державну службу фінансового моніторингу України (далі — Держфінмоніторинг України) за встановленою формою.

  Суб'єкт повідомляє Держфінмоніторинг України про виконання рішення та/або доручення Держфінмоніторингу України про: зупинення проведення фінансової та/або видаткових операцій за рахунками клієнта (осіб); подальше зупинення фінансової операції та/або видаткових операцій за рахунками клієнта (осіб). Таке повідомлення направляється за встановленою формою у день отримання суб’єктом відповідного рішення Держфінмоніторингу України.

  2. Повідомлення суб'єкта подаються до Держфінмоніторингу України в електронному вигляді (каналами зв'язку) або на паперовому носії (нарочно, фельд'єгерською чи кур'єрською поштою, факсимільним зв'язком).

  Повідомлення подається до Держфінмоніторингу України із дотриманням заходів, що виключають неконтрольований доступ до інформації або документів під час їх доставки.

  3. Суб'єкт може упевнитись, що направлені повідомлення отримані Держфінмоніторингом України у день їх відправлення.

  4. Розпорядчі документи, передбачені цим Порядком, готуються відповідальним працівником суб'єкта та підписуються керівником суб'єкта або особою, яка виконує його обов'язки, та повинні містити, зокрема, відомості про клієнта, фінансові операції (видаткові операції за рахунками клієнта (осіб)) (далі — видаткові операції), номери рахунків, що задіяні у проведенні операцій, та реквізити рішень Держфінмоніторингу України.

  5. У разі якщо на момент отримання відповідного рішення та/або доручення Держфінмоніторингу України фінансова операція та/або видаткові операції проведені, суб'єкт забезпечує моніторинг такої фінансової операції та/або видаткових операцій і в цей день повідомляє Держфінмоніторинг України про неможливість зупинення такої фінансової операції та/або видаткових операцій у зв'язку з їх проведенням із зазначенням підстав для їх проведення.

  6. Рішення та/або доручення Держфінмоніторингу України доводиться до виконання суб'єкту в електронному або паперовому вигляді.

  У разі якщо рішення та/або доручення доводиться до суб'єкта Держфінмоніторингом України в електронному вигляді, такий документ підписується електронним цифровим підписом.

  Часом і датою доведення рішення та/або доручення Держфінмоніторингу України є час і дата отримання суб'єктом даного файла або час і дата, які зазначені на повідомленні про вручення.

  7. Склад реквізитів, структура та опис файлів електронного інформаційного обміну визначаються законодавством.

  III. Зупинення фінансової операції

  1. У день виявлення суб'єктом фінансової операції, яка містить ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону( 249-15 ), суб'єкт має право прийняти рішення про зупинення фінансової операції.

  У разі прийняття такого рішення суб'єкт зупиняє фінансову операцію на строк до двох робочих днів і вчиняє дії, передбачені пунктами 1 — 3 розділу II цього Порядку. Рішення про зупинення фінансової операції оформлюється у вигляді розпорядчого документа суб'єкта.

  2. У день виявлення суб'єктом фінансової операції, учасником якої або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, суб'єкт зобов'язаний зупинити фінансову операцію на строк до двох робочих днів та вчинити дії, передбачені пунктами 1 — 3 розділу II цього Порядку. Зупинення фінансової операції здійснюється за розпорядчим документом суб'єкта.

  3. У разі неотримання суб'єктом протягом двох робочих днів з дати зупинення фінансової операції рішення Держфінмоніторингу України про подальше зупинення фінансової операції суб'єкт поновлює проведення фінансової операції.

  Поновлення проведення фінансової операції здійснюється за розпорядчим документом суб'єкта.

  4. У разі отримання суб'єктом доручення Держфінмоніторингу України на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення чи поновлення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції суб'єкт вчиняє дії, передбачені цим дорученням та пунктами 1 — 5 розділу II ( z1354-12 ) цього Порядку.

  Зупинення чи поновлення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції здійснюється за розпорядчими документами суб'єкта.

  IV. Подальше зупинення фінансових операцій

  1. У разі отримання суб'єктом рішення від Держфінмоніторингу України про подальше зупинення фінансової операції на строк до п'яти робочих днів суб'єкт забезпечує подальше її зупинення на строк, встановлений Держфінмоніторингом України, та вчиняє дії, передбачені пунктами 1 — 3 розділу II цього Порядку.

  Подальше зупинення фінансової операції здійснюється за розпорядчим документом суб'єкта.

  2. У випадку неотримання на п'ятий робочий день від Держфінмоніторингу України рішення щодо продовження строку зупинення фінансової операції на сім робочих днів суб'єкт у цей день може з'ясувати наявність такого рішення та у разі його відсутності поновлює проведення фінансової операції.

  Поновлення проведення фінансової операції здійснюється за розпорядчим документом суб'єкта.

  3. У разі отримання рішення від Держфінмоніторингу України про продовження строку зупинення фінансової операції на сім робочих днів суб'єкт забезпечує зупинення операції до терміну, встановленого Держфінмоніторингом України, та вчиняє дії, передбачені пунктами 1 — 3 розділу II цього Порядку.

  Продовження строку зупинення фінансової операції здійснюється за розпорядчим документом суб'єкта.

  4. На наступний день після настання терміну, до якого була зупинена фінансова операція, суб'єкт поновлює її проведення. Поновлення проведення фінансової операції здійснюється за розпорядчим документом суб'єкта.

  V. Зупинення та продовження строку зупинення видаткових операцій за рахунками клієнта (осіб) у разі, якщо такі операції містять ознаки обов'язкового або внутрішнього фінансового моніторингу

  1. У разі отримання суб'єктом рішення від Держфінмоніторингу України про зупинення видаткових операцій, які містять ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону( 249-15 ), на строк до п'яти робочих днів суб'єкт забезпечує їх зупинення на строк, встановлений Держфінмоніторингом України, та вчиняє дії, передбачені пунктами 1 — 5 розділу II цього Порядку.

  При цьому прибуткові фінансові операції не зупиняються.

  Перебіг строку зупинення видаткових операцій починається з часу та дати отримання суб'єктом відповідного рішення.

  Зупинення видаткових операції здійснюється за розпорядчим документом суб'єкта.

  2. У кінці кожного робочого дня протягом строку зупинення видаткових операцій у порядку, передбаченому пунктами 1 — 3 розділу II цього Порядку, суб'єкт зобов'язаний повідомляти Держфінмоніторинг України про ініціювання проведення видаткових операцій та проведення прибуткових фінансових операцій за цей день. Склад та реквізити повідомлення визначаються законодавством.

  3. У випадку неотримання на п'ятий робочий день від Держфінмоніторингу України рішення про продовження строку зупинення видаткових операцій на сім робочих днів суб'єкт у цей день може з'ясувати наявність такого рішення та у разі його відсутності поновлює проведення видаткових операцій.

  Поновлення проведення видаткових операцій здійснюється за розпорядчим документом суб'єкта.

  4. У разі отримання рішення Держфінмоніторингу України про продовження строку зупинення видаткових операцій на сім робочих днів суб'єкт забезпечує зупинення цих операцій до терміну, встановленого Держфінмоніторингом України, та вчиняє дії, передбачені пунктами 1 — 3 розділу II цього Порядку.

  Продовження строку зупинення видаткових операції здійснюється за розпорядчим документом суб'єкта.

  5. На наступний день після настання терміну, до якого були зупинені видаткові операції, суб'єкт поновлює їх проведення.

  Поновлення проведення видаткових операцій здійснюється за розпорядчим документом суб'єкта.

  6. Суб'єкт у разі отримання рішення від Держфінмоніторингу України про скасування рішення про зупинення видаткових операцій поновлює проведення видаткових операцій.

  Поновлення проведення видаткових операцій здійснюється за розпорядчим документом суб'єкта.

  VI. Державний контроль за дотриманням суб'єктами вимог Порядку

  1. Суб'єкт зобов'язаний зберігати документи, які підтверджують відправку повідомлень, отримання рішень, доручень та повідомлень Держфінмоніторингу України, та всі відповідні розпорядчі документи, зазначені у цьому Порядку, не менше п'яти років з дати завершення зупинення (моніторингу) фінансової операції (видаткових операцій).

  2. Контроль за виконанням цього порядку здійснюється НКЦПФР та Держфінмоніторингом України в межах їх повноважень у встановленому законодавством порядку.

  Директор департаменту контрольно-правової роботи

  О. Мисюра


   

  Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення ..., автор —
  Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}