Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Переліку підприємств, працівники яких зайняті повний робочий день, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 1,

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 13.03.2012  № 576
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 травня 2012 р. за № 771/21084

  Про затвердження Переліку підприємств, установ і організацій зони відчуження, працівники яких зайняті повний робочий день, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 1

  Відповідно до глави 1 розділу ХХII Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах( 36-2003-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 36 (із змінами), та з метою реалізації статті 13 Закону України " Про пенсійне забезпечення"( 1788-12 ) НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Перелік підприємств, установ і організацій зони відчуження, працівники яких зайняті повний робочий день, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 1 (далі-Перелік), що додається.

  2. Голові Державного агентства України з управління зоною відчуження Холоші В.І. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2010 року.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства України з управління зоною відчуження Холошу В.І.

  Міністр

  В. Балога

  ПОГОДЖЕНО: Голова Державного агенства України з управління зоною відчуження

  В.І. Холоша

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МНС України 13.03.2012  № 576

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 травня 2012 р. за № 771/21084

  ПЕРЕЛІК підприємств, установ і організацій зони відчуження, працівники яких зайняті повний робочий день, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 1( 36-2003-п )

  Найменування підприємства, установи, організації

  Місцезнаходження підприємства, установи і організації, код за ЄДРПОУ

  Форма власності

  Основні види діяльності, які здійснюються у зоні відчуження

  Примітки

  1

  2

  3

  4

  5

  Спеціалізоване науково-виробниче підприємство «Чорнобильський радіоекологічний центр» (ДСНВП «Екоцентр» )

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 30663584
 • Державна форма власності

  Здійснення моніторингу навколишнього середовища на території зони відчуження; організація і проведення радіаційного та дозиметричного контролю

  Державне спеціалізоване підприємство «Регіональне управління забезпечення організаційно-технічної та розпорядчої діяльності» (ДСП «РУЗОД»)

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 24216453
 • Державна форма власності

  Забезпечення виконання функцій регіонального значення: розробка комплексних річних програм підприємств; здійснення метрологічного забезпечення підприємств ЗВ; інформаційне забезпечення підприємств; атестація робочих місць; ведення земельного кадастру та землевпорядкування; відомча охорона об’єктів зони відчуження та ДСП «ЧАЕС»

  Державне спеціалізоване комплексне підприємство «Чорнобильська Пуща»

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 13731797
 • Державна форма власності

  Здійснення догляду за лісами зони відчуження, лісовідновлення, профілактика та гасіння лісових пожеж

  Державне підприємство «Чорнобильсервіс»

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 24547720
 • Державна форма власності

  Перевезення радіоактивних відходів; надання транспортних послуг підприємствам; надання телекомунікаційних послуг; теплопостачання, водопостачання і водовідведення, надання житлово-комунальних послуг; забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням

  Державне підприємство «Спеціалізована будівельна компанія»

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ -24547660
 • Державна форма власності

  Здійснення функцій підрядника з капітального та поточного ремонту об’єктів, утримання та обслуговування автошляхів зони відчуження

  Державне спеціалізоване виробниче комплексне водоохоронне підприємство «Чорнобиль водексплуатація» (ДСВКВП «ЧВЕ»)

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 20590512
 • Державна форма власності

  Експлуатація водоохоронних споруд і систем на території зони відчуження, здійснення спеціальних водоохоронних заходів технічного обслуговування мереж свердловин на гідротехнічних спорудах та системах

  Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат» (ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 37197165
 • Державна форма власності

  Здійснення моніторингу навколишнього середовища; організація і проведення радіаційного та дозиметричного контролю; здійснення функцій підрядника з капітального та поточного ремонту об’єктів, утримання та обслуговування автошляхів зони відчуження; здійснення догляду за лісами, лісовідновлення, профілактика та гасіння лісових пожеж; перевезення РАВ; надання транспортних послуг; теплопостачання, водопостачання і водовідведення, надання житлово-комунальних послуг; забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням; надання телекомунікаційних послуг; експлуатація водоохоронних споруд і систем на території зони відчуження; здійснення спеціальних водоохоронних заходів

  Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом у зоні відчуження (ДСП «УКБЗВ»)

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 37197046
 • Державна форма власності

  Виконання функцій єдиного замовника з капітального будівництва, капітального та поточного ремонту об’єктів зони відчуження

  Державне підприємство «Управління капітального будівництва» (ДП «УКБ»)

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 24208923
 • Державна форма власності

  Виконання функцій єдиного замовника з капітального будівництва, капітального та поточного ремонту об’єктів зони відчуження

  Державне спеціалізоване підприємство «Центр переробки та захоронення техногенних відходів» (ДСП «Техноцентр» )

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 23570533
 • Державна форма власності

  Зберігання, переробка та захоронення радіоактивних відходів (далі-РАВ); організація проектування, будівництва та експлуатації комплексу поводження з радіоактивними відходами «Вектор»; науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у сфері розробки перспективних технологій поводження з РАВ

  Державне спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами та дезактивації «Комплекс»

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 22205961
 • Державна форма власності

  Експлуатація пунктів захоронення радіоактивних відходів (далі-ПЗРВ); діяльність з переробки РАВ: дезактивація металобрухту, машин та механізмів; захоронення РАВ; санітарна обробка транспорту на санпропускниках

  Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ» )

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 37197102
 • Державна форма власності

  Експлуатація ПЗРВ; діяльність з переробки та дезактивації РАВ: захоронення РАВ; санітарна обробка транспорту на санпропускниках; організація проектування, будівництва та експлуатації комплексу поводження з радіоактивними відходами «Вектор»; науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у сфері розробки технологій поводження з РАВ

  Структурний підрозділ державного підприємства «Агентство інформації, міжнародного співробітництва і розвитку «Чорнобильінтерінформ»

 • 01034, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 28 Код за ЄДРПОУ — 22205932
 • Державна форма власності

  Організація відвідувань зони відчуження вітчизняними та іноземними офіційними делегаціями; супровід представників засобів масової інформації, інформування населення про радіаційний стан у зоні відчуження

  Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»

 • 07100, Київська обл., м. Славутич Код за ЄДРПОУ — 14310862
 • Державна форма власності

  Безпечна експлуатація енергоблоків; перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему; здійснення міжнародного співробітництва у цій сфері

  Інститут проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 13723792
 • Державна форма власності

  Дослідження об’єкта «Укриття», науковий супровід робіт із перетворення його на екологічно безпечну систему

  Чорнобильська об’єднана організація профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 21707169
 • Профспілка працівників атомної енергетики та промисловості

  Організація діяльності професійних спілок підприємств зони відчуження

  Представники профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України, які працюють у зоні відчуження

  Первинна профспілкова організація державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС»

 • 07100, Київська обл., м. Славутич, пр-т Дружби народів, 7, к. 126 Код за ЄДРПОУ — 25302972
 • Профспілка працівників атомної енергетики та промисловості

  Діяльність професійних спілок. Представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки

  Працівники, звільнені від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в профспілкових організаціях, які працюють безпосередньо у зоні відчуження

  Чорнобильський районний підрозділ ЗАТ «А. Е.S. Київобленерго»

 • 08132, Київська обл., м. Вишневе Код за ЄДРПОУ — 23243188
 • Приватна форма власності

  Постачання електричної енергії та діяльність з передачі електричної енергії локальними електричними мережами

  Спеціалізована медико-санітарна частина № 16 Міністерство охорони здоров’я

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 4879209
 • Державна форма власності

  Проведення первинних та поточних медичних оглядів працівників підприємств зони відчуження; надання невідкладної медичної допомоги

  Державний заклад «Санітарно-епідеміологічна станція зони відчуження МОЗ України» Міністерство охорони здоров’я

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 24881910
 • Державна форма власності

  Здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду: забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя на території зони відчуження; профілактика інфекційних і професійних захворювань, радіаційних уражень людей

  Дільнична лікарня ветеринарної медицини по обслуговуванню зони відчуження Головного управління ветеринарної медицини в Київській області.

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 25656210
 • Державна форма власності

  Ветеринарне обслуговування і ветеринарно-санітарний контроль у зоні відчуження

  Прип’ятська спеціальна прокуратура Київської області.

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 02909996
 • Державна форма власності

  Здійснення нагляду за додержанням вимог чинного законодавства суб’єктами господарювання на території зони відчуження

  Не атестований персонал

  Відділ зони Чорнобильської атомної електростанції Головного управління Міністерства внутрішніх справ в Київській області (далі — ГУ МВС в Київській області)

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 25572909
 • Державна форма власності

  Забезпечення правового режиму зони відчуження; охорона громадського порядку у зоні відчуження

  Не атестований персонал

  Батальйон міліції з охорони зони радіоактивного забруднення ГУ МВС в Київській області

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 25572861
 • Державна форма власності

  Забезпечення правового режиму території зони відчуження; охорона периметру зони відчуження

  Не атестований персонал

  Чорнобильське відділення Державної служби охорони при ГУ МВС України в Київській області

 • 07270,Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 08596914
 • Державна форма власності

  Охорона ядерно та радіоактивно небезпечних об’єктів зони відчуження

  Не атестований персонал

  2-й загін державної пожежної охорони з охорони зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій в Київській області (далі — ГУ МНС у Київській області)

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 08588731
 • Державна форма власності

  Забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків; здійснення державного нагляду і контролю за виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту

  Не атестований персонал

 • 1-й загін державної пожежної охорони з охорони Чорнобильської АЕС ГУ МНС у Київській області
 • 07100, Київська обл., м. Славутич Код за ЄДРПОУ — 08588731
 • Державна форма власності

  Забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків; здійснення державного нагляду і контролю за виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту

  Не атестований персонал

  Головне управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області (відділ по ЧАЕС)

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 37046412
 • Державна форма власності

  Забезпечення національної безпеки України

  Працівники, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України

  Управління Служби безпеки України в Київській області (відділ по ЧАЕС)

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 37046412
 • Державна форма власності

  Забезпечення національної безпеки України

  Працівники, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України

  Метеорологічна станція Чорнобиль центральної геофізичної обсерваторії МНС України

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 22864480
 • Державна форма власності

  Забезпечення гідрографічною, гідрометеорологічною інформацією підприємств зони відчуження

  Цех поштового зв’язку № 14 управління державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»

 • 07200, Київська обл., смт Іванків, вул. Проскури, 56 Код за ЄДРПОУ — 22919784
 • Державна форма власності

  Поштова діяльність

  Державне підприємство «Чорнобильпроменергобуд» Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 • 07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 25301719
 • Державна форма власності

  Виконання будівельно-монтажних робіт, пов’язаних з виведенням об’єктів ДСП «Чорнобильська АЕС» з експлуатації

  Група авторського нагляду публічного акціонерного товариства «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»

 • 01135, м. Київ-135, пр-т Перемоги, 4 Код за ЄДРПОУ — 16392628
 • Приватна форма власності

  Діяльність у сфері інжинірингу на промисловому майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС»

  Представництво «Технолоджі Менеджмент Компані, Інк»

 • 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 30-Б Код за ЄДРПОУ — 20026510
 • Приватна форма власності

  Надання послуг згідно з договором

  Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма «Промкомплект»

 • 07100, Київська обл., м. Славутич Код за ЄДРПОУ — 24213675
 • Приватна форма власності

  Будівельні та монтажні роботи, зведення несучих та огороджувальних конструкцій; захист конструкцій і устаткування мереж, інжинірингові роботи; технічний нагляд за будівництвом, геодезичний контроль за будівництвом

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «АДІ»

 • 07100, Київська обл., м. Славутич Код за ЄДРПОУ — 20614845
 • Приватна форма власності

  Інженерна та технічна діяльність з будівництва; монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціювання; проектування, монтаж та технічне обслуговування систем опалення на об’єктах ДСП «ЧАЕС»

  Дочірнє підприємство «Чорнобильське монтажне управління» відкритого акціонерного товариства «Південтеплоенергомонтаж»

 • 07416, Київська обл., Броварський р-н, с. Погреби Код за ЄДРПОУ — 04631938
 • Приватна форма власності

  Будівельні та монтажні роботи, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівель та споруд на промисловому майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС»

  Приватне акціонерне товариство «Енергопромінвест»

 • 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 25-А Код за ЄДРПОУ -24569259
 • Приватна форма власності

  Електромонтажні та пусконалагоджувальні роботи на об’єктах ЧАЕС

  Корпорація «Укртрансбуд»

 • 07200, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ — 31071140
 • Приватна форма власності

  За договорами з підприємствами зони відчуження — загальне будівництво об’єктів (нові роботи, роботи щодо заміни, реконструкції та відновлення)

  Дочірнє підприємство «Прип’ятське монтажне управління» відкритого акціонерного товариства «Південтеплоенергомонтаж»

 • 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Чкалова, 21 Код за ЄДРПОУ — 24213675
 • Приватна форма власності

  За договором підряду з ДСП «Чорнобильська АЕС» — будівельні та монтажні роботи, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, роботи з опорядження конструкцій та устаткування

  Дочірнє підприємство відкритого акціонерного товариства «Південтеплоенергомонтаж-транссервіс» («ЮТЕМ- транссервіс»)

 • 02090, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 6 Код за ЄДРПОУ — 30055279
 • Приватна форма власності

  За договором підряду з ДСП «Чорнобильська АЕС» — перевезення вантажів та внутрішні перевезення пасажирів автомобільним транспортом

  Державна науково-дослідна установа «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології»

 • 07100, Київська обл., м. Славутич Код за ЄДРПОУ — 21656124
 • Державна форма власності

  Провадження науково-дослідних, будівельно-монтажних робіт на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Укрбудмонтаж»

 • 03115, м. Київ, вул. Михайла Котельникова, 51 Код за ЄДРПОУ — 34482827
 • Приватна форма власності

  Виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт за договорами з підприємствами зони відчуження

  Приватне акціонерне товариство «Укренергомонтаж»

 • 02166, м. Київ, пр-т Лісовий, 39 Код за ЄДРПОУ — 16403289
 • Приватна форма власності

  Виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт

  Проектна група Українського проектного та конструкторсько-технологічного інституту «Атоменергобудпроект» Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 • 03110, Київ-110, вул. Солом'янська, 5 Код за ЄДРПОУ — 00113980
 • Державна форма власності

  Виконання проектних робіт

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Діоро»

 • 07100, Київська обл., м. Славутич а/с 73 Код за ЄДРПОУ — 22960999
 • Колективна форма власності

  Зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд, монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем, захист конструкцій, устаткування та мереж, пусконалагоджувальні роботи

  Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об’єктів Чорнобильської АЕС»

 • 07100, Київська обл., м. Славутич, вул. Військових будівельників, 9 Код за ЄДРПОУ — 36359955
 • Державна форма власності

  Забезпечення ефективності виконання робіт із зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему

  __________ Примітка.

  Міністерство надзвичайних ситуацій України може уточнювати список підприємств один раз на рік (у І кварталі року). Уточнений список погоджується у встановленому порядку з Міністерством соціальної політики України та Міністерством охорони здоров’я України.

  Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження

  В.І. Холоша


   

  Про затвердження Переліку підприємств, працівники яких ..., автор —
  Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 4. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}