Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Нотариальная палата Украины просит отклонить проект Закона «О нотариате»

Нотариальная палата Украины просит отклонить проект Закона «О нотариате»

Совет Нотариальной палаты Украины обратился к председателю Комитета Верховного Совета Украины по вопросам правовой политики и Министерству юстиции Украины с просьбой способствовать в отклонении парламентом законопроекта №2627 «О нотариате».

Ниже приводим текст обращения на языке оригинала.

Звернення до Комітету з питань правової політики Верховної Ради України та Міністерства юстиції України Ради Нотаріальної палати України щодо проекту Закону «Про нотаріат» (у новій редакції) (реєстраційний №2627 від 22.03.2013), внесений на розгляд до Верховної Ради України народними депутатами Бережною І. Г. та Горіною І. А.

Обговоривши проект Закону України «про нотаріат» у новій редакції, внесений на розгляд до Верховної Ради України народними депутатами Бережною І. Г. та Горіною І. А. (реєстраційний №2627 від 22.03.2013), Рада Нотаріальної палати України вважає за необхідне висловити точку зору професійної самоврядної організації нотаріусів щодо цього законопроекту, яка полягає в наступному.

1. Зазначений законопроект був розроблений кілька років тому і вже вносився на розгляд Верховної Ради України у 2008 році (реєстраційний №1286-1 від 23.01.2008), але за рекомендацією Комітету з питань правової політики Верховної Ради України від 19.06.2008 постановою Верховної Ради України був повернутий авторам на доопрацювання.

Навіть на той час законопроект містив положення, проти яких виступала переважна більшість нотаріальної спільноти (зауваження до проекту були висловлені у листі Української нотаріальної палати на адресу голови Комітету з питань правової політики Верховної Ради України від 10.04.2008 №386/2).

На своєму засіданні 19.06.2008 Комітет ухвалив рішення про поступове та поетапне реформування нотаріату України.

З того часу законодавство про нотаріат зазнало великих змін. На жаль, автори законопроекту не врахували та навіть не звернули уваги на те, що з метою завершення процесу реформування нотаріату України, до Закону України «Про нотаріат» останніми роками було внесено низку змін і доповнень, які стали ключовими віхами у реалізації Концепції реформування органів нотаріату України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24.12.2010 №3290/5.

Зокрема, у пояснювальній записці до законопроекту його автори визначають, що в Україні має бути єдиний нотаріат без поділу на державних і приватних нотаріусів відповідно до нових правових, економічних, соціальних і політичних умов (не розкриваючи, в чому саме полягають ці умови), а якісь «непорозуміння у державному регулюванні діяльності приватних нотаріусів призвели до суттєвих проблем у роботі державних нотаріальних контор, різким зростанням кількості скарг громадян, створенню ситуацій для корупції та інших негативних явищ».

Зазначені висновки не відповідають дійсності і не базуються на нормах чинного законодавства, що регулює діяльність нотаріату.

Законом від 01.10.2008 №1054-VI до Закону «Про нотаріат» були внесені зміни, що стали так званою «малою реформою» нотаріату: було ліквідовано головну різницю між державними і приватними нотаріусами — вони зрівняні у повноваженнях по вчиненню нотаріальних дій. Цей виважений і важливий крок дав змогу зняти перевантаженість і напругу в роботі держнотконтор по оформленню спадкових прав громадян, оптимізувати кількість держнотконтор, чисельність нотаріусів і допоміжного персоналу в них та ліквідувати підстави для значної кількості скарг громадян, пов’язаних із зазначеними обставинами.

Таким чином, нотаріат України на сьогодні є єдиним, нотаріуси мають однакові права і обов’язки, гарантії діяльності, умови допуску до професії та контролю за їх роботою. Різниця між ними полягає лише у способі організації їх діяльності: державні нотаріальні контори утримуються за рахунок державного бюджету, а приватні нотаріуси працюють на умовах самофінансування. Крім того, передбачена законопроектом одночасна ліквідація державних нотаріальних контор, поза сумнівом, призведе до глибокої кризи та сплеску соціальної напруги серед державних нотаріусів, яких законопроект змушує перейти на приватну форму діяльності без будь-якої економічної підтримки і які не мають відповідних коштів на забезпечення такого переходу.

До того ж автори законопроекту, умисно чи ні, забули про проблему існування в державних нотаріальних конторах десятків тисяч незавершених спадкових справ, які не можуть бути закриті вольовим рішенням чи законом.

Надзвичайно важливим є і той факт, що в України існують категорії соціально малозабезпеченого населення, які потребують економічної підтримки з боку держави, в тому числі пов’язаної з наданням певних пільг з оплати вчинюваних нотаріальних дій, а такі пільги надаються державними нотаріусами.

Саме тому перехід усіх нотаріусів на приватну форму діяльності має відбуватися поступово, виважено, з урахуванням усіх вищезазначених факторів, а не різко, одноразово, як це передбачено законопроектом.

2. Проект закону пропонує повернутися до питання встановлення квот на посади нотаріусів та граничної кількості нотаріусів у округах. Ця пропозиція вже давно втратила свою актуальність і, безумовно, є кроком назад. Автори проекту не зважили на те, що впровадження таких квот порушує право громадян на вільний вибір професії, встановлене статтею 43 Конституції України. Крім того, не слід забувати про хвилю звинувачень у корупції при встановленні граничної чисельності нотаріусів у 1999-2009 роках.

Таким самим кроком назад є й повернення у законопроекті до питання про створення регіональних кваліфікаційних комісій нотаріату при головних управліннях юстиції, анахронізмом — інститут стажистів нотаріусів, повністю провальним — питання створення кадрового резерву нотаріусів.

Підвищені кваліфікаційні вимоги до особи, яка має намір працювати нотаріусом (не менше 6 років юридичного стажу, з них не менше 3х — помічником нотаріуса, тобто, забезпечення принципу «у професію — через професію»), більш жорсткий порядок допуску до професії та складання кваліфікаційних іспитів через Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, внесені до чинного Закону України «Про нотаріат» Законами від 01.10.2008 №614-VI та від 06.09.2012 №5410-VI, на наш погляд, є найбільш виваженим підходом до вирішення зазначених питань і позитивно зарекомендували себе на практиці.

3. Абсолютно безпідставними є посилання авторів законопроекту на неврегульованість на законодавчому рівні питань про самоврядування нотаріусів, визначення принципів організації та здійснення діяльності тощо, а також на недостатню врегульованість питань поняття і предмету нотаріальної таємниці, гарантій нотаріальної діяльності, форм державного контролю за нотаріальною діяльністю, статусу нотаріуса та його помічника, підстав і порядку зупинення і припинення нотаріальної діяльності тощо.

Зазначені висновки свідчать про те, що автори законопроекту відверто проігнорували зміни до Закону України «Про нотаріат», внесені останніми роками, з огляду на які сам законопроект давно морально застарів.

Зокрема, Законом України від 06.09.2012 №5410-VI, який набув чинності з 01.01.2013, вирішено питання створення в Україні органів професійного нотаріального самоврядування. На реалізацію цього Закону 29.03.2013 відбувся Перший установчий з’їзд нотаріусів України, який не тільки вирішив питання створення Нотаріальної палати України як органу професійного самоврядування (зараз проходить процедура державної реєстрації об'єднання), але й затвердив Статут об'єднання, у якому врегульовано всі питання його діяльності, в тому числі мету, завдання, функції та повноваження об'єднання та його органів, питання членства, контролю за додержанням нотаріусами Правил професійної етики тощо.

До речі, саме вирішення питань створення в Україні органів професійного нотаріального самоврядування та запровадження обов’язкових до виконання Правил професійної етики нотаріусів (затверджені наказом Міністерства юстиції України від 14.03.2013 № 431/5) були поставлені перед нотаріатом України як передумова до прийняття його до лав Міжнародного союзу нотаріату під час місії цієї організації у вересні 2011 року. Таким чином, усі взяті на себе обов’язки Україною виконані і після завершення державної реєстрації Нотаріальної палати України буде розпочато процедуру вступу українського нотаріату до Міжнародного союзу нотаріату.

Інші питання, на неврегульованість чи недостатню урегульованість яких посилаються автори законопроекту, вже достатнім чином врегульовані Законами України від 01.10.2008 №614-VI, від 17.05.2012 №4711-VI, від 06.09.2012 №5410-VI та іншими.

Крім того, законопроект містить чимало інших неузгодженостей і невідповідностей.Нотариальная палата Украины просит отклонить проект ..., автор —
Рейтинг статьи: 98% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

Источник: pravo.ua

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}