Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Почати працювати ніколи не пізно

Почати працювати ніколи не пізно

РОБОТА

Закон «Про зайнятість населення» надає широкі можливості у працевлаштуванні як молодих спеціалістів, так і тих, кому за 45

Під лежачий камінь вода не тече, кажуть у народі. І справді, якщо хочете щось змінити в житті й знайти кращу роботу, не чекайте манни небесної, а дійте. Новий закон, який набрав чинності 1 січня 2013 року, передбачає чимало новацій. З ними «Урядовий кур’єр» продовжує знайомити наших читачів за сприяння спеціалістів Державної служби зайнятості.

Державна підтримка молодих спеціалістів

Держава підтримує молодих працівників, які вирішили трудитися в сільській місцевості. Отож тим з них, хто уклав трудовий договір на строк не менш як на три роки з підприємствами, установами та організаціями, розташованими в селах і селищах, надають житло на строк їхньої роботи та одноразову адресну допомогу в десятиразовому розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету України. Якщо ж молодий працівник пропрацює в такому населеному пункті не менш ніж 10 років, то житло передається йому у власність.

Ваучери на навчання для людей, яким за 45

Громадяни, старші 45 років із страховим стажем не менш ніж 15 років, мають право до досягнення пенсійного віку на одноразове одержання ваучера для підтримання їхньої конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. Вартість такого ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не вище, ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Особа може самостійно обирати професію чи спеціальність для перепідготовки або підвищення кваліфікації з переліку професій, затвердженого Кабінетом Міністрів України, а також навчальний заклад, у якому вона бажає здійснювати навчання.

Додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Закон надає додаткові можливості для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці окремих категорій громадян. До них належать батьки (самотні батьки) з малолітніми дітьми і дітьми-інвалідами, діти-сироти, особи, звільнені після відбування покарання, молодь, яка вперше наймається на роботу після закінчення або припинення навчання, звільнення із строкової військової або альтернативної служби, особи передпенсійного віку (за 10 і менше років до настання права на пенсію за віком), інваліди.

Для працевлаштування зазначених вище категорій громадян (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку) підприємствам, установам та організаціям із чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота в розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. Роботодавці самостійно розраховують цю квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до неконкурентоспроможних на ринку праці (крім інвалідів), та забезпечують їх працевлаштування самостійно. Роботодавці можуть звертатися до служби зайнятості за укомплектуванням вакансій фахівцями з числа безробітних, зокрема з числа громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Добре оплачувана робота приносить задоволення. Фото Володимира ЗАЇКИ

Роботодавці отримали стимули

Передбачене стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування на них громадян, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці, зокрема молоді, жінок, осіб віком понад 50 років та інших вразливих категорій громадян шляхом виплати компенсації роботодавцеві в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу.

Компенсація виплачується щомісячно протягом одного року з дня працевлаштування особи за умови збереження її зайнятості впродовж двох років. Право на компенсацію мають роботодавці, у яких нема заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування і яких не визнано банкрутом або стосовно них не порушено справу про банкрутство. Компенсація надається на один рік за умови, що працівника не буде звільнено впродовж наступного року, однак у разі звільнення якщо роботодавець не працевлаштовує на це робоче місце іншого безробітного, він повертає отримані кошти в повному обсязі.

Важливим законодавчим нововведенням є стимулювання суб’єктів малого підприємництва до створення нових робочих місць у пріоритетних галузях економіки. Так, суб’єкт малого підприємництва, який створює нові робочі місця та працевлаштовує на них безробітних на два роки, протягом року може отримувати щомісячну компенсацію в розмірі єдиного внеску. При цьому працівників, яких було прийнято на роботу з виплатою компенсації, не можна звільняти за ініціативою роботодавця. Це стосується суб’єктів малого підприємництва у виробничій сфері.

Організація власної справи

Законом передбачено надання безоплатних індивідуальних та групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади. Надання таких консультацій організовується для фізичних осіб, які мають намір започаткувати підприємницьку діяльність або вже її здійснюють. Консультації надаватимуть представники компетентних органів, а також органів місцевого самоврядування, об’єднань роботодавців, профспілок, асоціацій підприємців, банків, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки малого підприємництва, лізингових компаній, консультативних центрів, інших підприємств, установ та організацій, які за напрямами діяльності сприяють розвитку та підтримці малого і середнього підприємництва.

Громадські роботи — це й матеріальне заохочення

Закон визначає громадські роботи суспільно корисними, такими, що організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці й матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах. Фінансування цих робіт для зареєстрованих безробітних та працівників на підприємстві, які простоюють, здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та місцевих бюджетів пропорційно рівними частинами. Такі виплати спрямовуються на заробітну плату осіб, що беруть участь у громадських роботах, оплату їхнього проїзду до місця тимчасової роботи та інші витрати, необхідні для проведення таких робіт.

Професійна орієнтація

Кожен безробітний може пройти професійну орієнтацію. Для цього потрібно звернутися до служби зайнятості, де поінформують, нададуть консультацію, а також проведуть професійний відбір, щоб допомогти у виборі або зміні професії, виду діяльності тощо.

Підвищити свій рівень знань

Для вдосконалення професійних знань, умінь та навичок, здобуття нової спеціальності, підвищення конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних на ринку праці Державна служба зайнятості проводить організацію професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за кошти страхового Фонду на випадок безробіття. Таке навчання здійснюється на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.

Для підвищення конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних, зокрема у напрямі сприяння їхній самозайнятості, організовується професійне навчання за укрупненими (інте?грованими) робітничими професіями та іншими професіями, що мають попит на ринку праці.

Допомога з часткового безробіття

Нове законодавство впроваджує надання підприємствам коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для виплати працівникам допомоги з часткового безробіття в разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин.

Можливість дострокового виходу на пенсіюПочати працювати ніколи не пізно, автор —
Рейтинг статьи: 96% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

Источник: www.ukurier.gov.ua

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}