Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Поздравляем с Днём Блондинок!
Дорогие друзья и гости сайта Advising! Примите наши искренние поздравления с этим чудесным праздником!

Передвиборча програма Української партії «Зелена планета»

Передвиборча програма  Української партії «Зелена планета»

ВИБОРИ-2012

Передвиборча програма Української партії «Зелена планета»

Українська партія «Зелена планета» — політична партія нового типу.

Партія «Зелена планета» — це політична партія однодумців, які добровільно, за покликом серця та розуму, йдучи на вибори до Верховної Ради України беруть на себе відповідальність за майбутнє України.

Ми йдемо у владу заради кращого сьогодення й майбутнього українського народу.

Ми вбачаємо об’єднавчу національну ідею Українського народу у вирішенні проблем екології, а саме: екології життя, довкілля, виробництва, екології душі та виховання високої екологічної культури нації.

Українська партія «Зелена планета» будуватиме Україну, як демократичну європейську державу, в якій гідно, мирно та в умовах добробуту житимуть усі її громадяни — рівноправні, незалежно від національності, суспільного стану та віросповідання.

Зважаючи на історичний досвід Українського Народу та сучасної міжнародної практики, партія відстоює такі принципи:

любов до Батьківщини та віра в Бога, утвердження традиційних християнських цінностей;

соціально орієнтована ринкова економіка;

національне і духовне відродження Українського Народу і розвиток самобутності українців та створення громадянського суспільства;

Державна політика

Партія «Зелена планета» захищає інтереси всієї української нації в цілому — одна земля, одне життя, одна доля. Єднання — неодмінна умова прогресу і процвітання країни.

Ми за:

сучасну правову державу, у якій представники української влади — наймані службовці українського суспільства;

реальну політику: розгляд і вирішення актуальних проблем України, як внутрішніх так і міжнародних;

прийняття морального Кодексу державного службовця, політика, чиновника;

Екологічна політика

Україні дісталася тяжка екологічна спадщина.

Партія «Зелена планета» переконана, що інтеграція екологічної політики до виробничих галузей країни, обов’язкове врахування екологічного аспекту під час розроблення стратегій, планів і програм розвитку України, впровадження екологічного управління на підприємствах, — це шлях до реалізації майбутньої екологічної політики. Наше дбайливе ставлення до екології та довкілля повернеться до нас зростанням якості життя і процвітання українських сімей.

Ми за:

прийняття Екологічного Кодексу України;

страхування об’єктів екологічного значення;

впровадження державного та громадського контролю за шкідливими викидами;

впорядкування територій забруднених сміттезвалищами;

заборону на будівництво будь-яких промислових об’єктів на землях, що прилягають до морів, річок, озер, лісопаркових і заповідних комплексів;

використання новітніх технологій для перероблення вуглеводнів, підвищення якості нафтопродуктів, що значно зменшить забруднення навколишнього середовища;

розвиток екологічно чистих джерел енергії та енергозбереження;

екологічний контроль води, повітря, якості продуктів;

сприяння щодо створення єдиної європейської «Зеленої програми» по захисту людини і природи;

розвиток сільського зеленого туризму.

Економічна та інноваційна політика

Наша партія виступає за якісне перетворення соціально — економічної системи. Розбудовуючи економіку високих технологій, ми надійно захистимо природні багатства України: ліси, ріки, землю й повітря, — щоб у чистому вигляді передати їх своїм нащадкам.

Ми за:

рівні права для підприємців усіх форм власності;

створення системи правового захисту власності на землю;

сприятливий правовий і податковий клімат для розвитку малого й середнього бізнесу;

забезпечення освоєння й впровадження в українську економіку вітчизняних і закордонних інновацій;

стимулювання українського експорту, захист вітчизняних товаровиробників;

введення податку на розкіш із метою збільшення фінансування дитячих будинків і програми допомоги незаможним;

створення програми довгострокового розвитку аграрно-промислового комплексу й українського села;

розвиток переробної промисловості й інфраструктури селянських ринків;

збільшення частки високотехнологічних галузей у виробництві валового внутрішнього продукту, максимальне сприяння науково-технічного прогресу;

розвиток конкуренції й підприємницької активності у всіх секторах економіки, особливо в сільському господарстві;

державний контроль за ціноутворенням через створення законодавчих актів, регулюючих якість вітчизняної продукції та контролю імпортних продуктів;

створення сприятливих умов для інвестиційних надходжень в економіку.

Соціальна політика

Партія «Зелена Планета» вважає, що економічні перетворення повинні бути спрямовані на поліпшення умов життя більшості населення України. Соціальні гарантії мають бути однаково доступними для всіх громадян країни. Суспільство повинно бути солідарним і відповідати за найбільш соціально незахищених громадян.

Ми за:

гідну роботу, гідну зарплату і правовий захист для всіх працездатних громадян України;

реформування ринку праці й пенсійної системи;

забезпечення якісних і доступних послуг житлово-комунального господарства;

захист українського споживача;

розробку та прийняття Кодекса споживача;

удосконалення української системи соціального страхування, наближення її до світових стандартів;

реформування державної системи охорони здоров’я з метою підвищення якості й доступності медичних послуг.

Гуманітарна політика

Животворним осередком будь-якого суспільства є турбота про екологію сім’ї, де зберігаються і передаються новим поколінням кращі народні традиції, дух національної і світової культури, закладаються цінності й норми моралі, виховується любов до своєї держави.

Ми за:

піднесення духовно-культурної сфери та сучасної системи освіти;

відродження традицій високої української культури як складової частини європейського культурного простору;

відродження духовності й моралі, забезпечення та примноження інтелектуального потенціалу суспільства;

гармонізація міжнаціональних та міжконфесійних відносин;

розвиток національної, мовної, релігійної самобутності.

Молодіжна політика

Партія «Зелена планета» виступає за всебічний гармонійний розвиток молоді, за створення умов для її інтелектуального, культурного, екологічного, фізичного і патріотичного виховання. Виходячи з гуманістичних засад, вбачаючи в молоді майбутнє країни та народу.

Ми за:

всебічне розширення законодавчої бази молодіжної політики та впровадження її в життя;

забезпечення повної зайнятості молоді, сприяння розвитку молодіжного підприємництва;

державну допомогу молодим сім’ям;

створення умов для розвитку масового фізкультурного руху, пропагування здорового способу життя.

Ми виступаємо за рішучу боротьбу з усіма соціальними явищами, які принижують гідність людини та обмежують її права і свободи. Такі поняття як безробіття, бідність, висока смертність, корупція, бюрократизм не повинні мати місця у незалежній Україні.

Українська партія «Зелена планета» наполягає на безумовному виконанні закріплених у Конституції прав і свобод людини, котрі відповідають традиціям європейської демократії.

Ми реалісти, ми не ставимо перед собою недосяжних цілей. Усі пункти нашої програми засновано на аналізуванні ситуації й реальних можливостях нашої країни.

Партія «Зелена планета» вже підтверджує кожне своє слово реальними справами на благо України й Українського народу.

НАША МЕТА — ДОБРОБУТ ЛЮДИНИ !Передвиборча програма Української партії «Зелена планета», автор —
Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

Источник: www.ukurier.gov.ua

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}