Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Економіка України за січень–вересень 2012 року

Економіка України за січень–вересень 2012 року

У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ

Промисловість

У січні—вересні 2012 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року виробництво промислової продукції скоротилося на 1,2%. Зниження випуску спостерігалося у більшості основних видів промислової діяльності.

У добувній промисловості обсяг виробництва продукції порівняно з січнем—вереснем 2011 р. зріс на 2,8%.

У переробній промисловості індекс продукції становив 96,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 0,3%.

У легпромі випуск продукції скоротився на 8,2%.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини темп росту промислової продукції становив 95,9%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності — 100,2%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск продукції зменшився на 24,6%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості одержано приріст 9,5%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 94,6%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів у січні—вересні 2012 р. порівняно з січнем—вереснем 2011 р. спостерігалося зменшення випуску продукції на 4,5%.

У машинобудуванні випуск продукції зменшився на 4,8%.

У виробництві та розподіленні електроенергії індекс промислової продукції за січень—вересень 2012 р. становив 105,1%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільгоспвиробництва у січні—вересні 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. становив 95,4%, у т. ч. у сільськогосподарських підприємствах — 92,2%, у господарствах населення — 98,2%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 92,1%, тваринництва — 102,5%.

За січень—вересень цього року реалізовано на забій 2,1 млн тонн худоби та птиці (у живій вазі), що на 1,2% більше, порівняно з відповідним періодом 2011 р., вироблено 8,9 млн тонн молока (на 2,6% більше) та 14,7 млрд шт. яєць (на 1,8% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила, відповідно, 42%, 78% та 40%.

За розрахунками, на 1 жовтня 2012 р. загальне поголів’я великої рогатої худоби склало 5 млн голів (на 1,0% більше, ніж на 1 жовтня 2011 р.), у т. ч. корів — 2,6 млн (на 0,6% менше); свиней — 8,1 млн (на 0,7% більше), овець і кіз — 2,0 млн (на 0,1% більше), птиці всіх видів — 249,6 млн голів (на 9,1% більше).

Загальний обсяг реалізованої агропідприємствами власно виробленої продукції за січень—вересень 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. збільшився на 27%, у т. ч. продукції рослинництва — на 41%, тваринництва — на 3%.

На 1 жовтня 2012 р. у сільгосппідприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 19,4 млн тонн зерна (на 11% менше проти 1 жовтня 2011 р.), у т. ч. 10,5 млн тонн пшениці, 2,9 млн тонн ячменю, 4,3 млн тонн кукурудзи, 0,5 млн тонн жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 10,5 млн тонн зерна (на 16% менше), у т. ч. 5,3 млн тонн пшениці, 2,0 млн тонн ячменю, 1,9 млн тонн кукурудзи, 0,2 млн тонн жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 8,9 млн тонн зерна (на 5% менше), у т. ч. зернозберігаючі — 6,6 млн т (на 7% менше).

Будівельна діяльність

У січні—вересні 2012 р. підприємствами країни виконано будробіт на 42,1 млрд грн, що в порівнянних цінах становить 90,9% до обсягів будівництва у відповідному періоді попереднього року. Скоротилися обсяги робіт, виконані підприємствами з будівництва будівель і споруд, на 10,6%, підготовки будділянок — на 0,3%, установлення інженерного устаткування будівель і споруд — на 4,2%, оренди будтехніки з оператором — на 11,5%. Зросли (на 1,5%) обсяги будробіт, виконані підприємствами із завершення будівництва.

Збільшили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості (на 6,6%) і водних споруд (на 69,9%).

Підприємствами шести регіонів країни виконано 64,2% загального обсягу будівництва (м. Києва, До?нець?кої, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Одеської областей), зокрема 22,7% — будівельниками столиці.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 80,1% від загального обсягу виконаних будробіт, капітальний і поточний ремонти — 13,1% та 6,8% відповідно.

Зовнішня торгівля товарами

За січень—серпень 2012 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 45 267 млн дол. США та 55 367,2 млн дол. і збільшилися проти січня—серпня 2011 р. на 3% та 6,3%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 10 100,2 млн дол. (за січень—серпень 2011 р. також від’ємне — 8167,7 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,82 (за січень—серпень 2011 р. — 0,84).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами з 209 країн світу. До країн СНД було експортовано 37,1% усіх товарів, до країн ЄС — 21,4% (у січні—серпні 2011 р. — відповідно, 38,1% та 27,9%).

Серед країн СНД головними торговельними партнерами за січень—серпень 2012 р., як в експорті, так і в імпорті товарів були країни Митного союзу (РФ, Білорусь і Казахстан).

Серед країн-членів ЄС найвагоміші експортні поставки товарів здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини, Угорщини та Іспанії.

Серед інших країн найбільше експортували товари до Туреччини, Єгипту, Індії, Китаю та Лівану.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту у 2,8 раза (за рахунок електричних машин, зернових культур, добрив), Казахстану — на 52,2% (цукру і кондитерських виробів з цукру, виробів з чорних металів, залізничних локомотивів) та Індії — на 19,4%.

Із країн СНД імпортовано 41,5% усіх товарів, із країн ЄС — 30,3% (у січні—серпні 2011р. — відповідно 45,9% та 30,6%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Франції та Чехії.

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень—вересень 2012 р. становив 773,9 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту склав 97,6% порівняно з січнем—вереснем 2011 р.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізособами-підприємцями) за січень—вересень 2012 р. становив 578,2 млрд грн, що на 16% більше від обсягу січня—вересня 2011 р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень—вересень 2012 р. проти січня—вересня попереднього року збільшився на 7,8% і становив 17,6 млрд грн.

Транспорт

За січень—вересень 2012 р. підприємствами транспорту перевезено 574,4 млн т вантажів, що склало 96,6% від обсягу перевезень вантажів у січні—вересні 2011 р. Вантажообіг становив 293,7 млрд ткм, або 93,0% від обсягу січня—вересня 2011 р.

У січні—вересні 2012 р. перевезення вантажів залізницями становило 99,7% від обсягу січня—вересня 2011 р., у т. ч. відправлення вантажів — 99,7%.

Водним транспортом за січень—вересень 2012 р. перевезено 5,8 млн т вантажів, або 81,7% від обсягу січня—вересня 2011 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом склали 76,5% від обсягів січня—вересня 2011 р.

Підприємствами автотранспорту (з урахуванням перевезень фізособами-підприємцями) за січень—вересень 2012 р. перевезено 132,2 млн т вантажів, що на 2,0% більше, ніж за січень—вересень 2011 р., та виконано вантажообіг в обсязі 28,9 млрд ткм, який зріс на 2,4% порівняно з відповідним періодом минулого року.

За січень—вересень 2012 р. авіатранспортом перевезено 78,9 тис. т вантажів, що на 17,3% більше, ніж за січень—вересень 2011 р. Вантажообіг авіатранспорту становив 240,8 млн ткм, що на 13,1% менше, ніж за січень—вересень 2011 р.

За січень—вересень 2012 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 5 млрд пасажирів, виконано пасажирообіг в обсязі 101,1 млрд пас. км, що становить відповідно 96,9% та 99,1% від обсягів січня—вересня 2011 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) залишилися на рівні січня—вересня 2011 р., при цьому перевезення міською електричкою зросли у 15,6 раза.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізосіб-підприємців зменшилися на 9,5%. Перевезення пасажирів морським транспортом становили 84,5% від обсягів січня—вересня 2011 р.

Авіатранспортом перевезено 6,4 млн пасажирів, що на 10,4% більше, ніж за січень—вересень 2011 р. За січень—вересень 2012 р. міським електротранспортом перевезено 2,1 млрд пасажирів, що на 0,2% менше січня—вересня 2011 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні—вересні 2012 р. становив 99,7% (у січні—вересні 2011 р. — 104,2%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 2%. Найбільше (на 27,9% та 20,6%) знизилися ціни на яйця та овочі. На 10,9—4,4% стали дешевшими молоко, рис, масло, цукор, сири, сметана та продукти переробки зернових.

Водночас на 3,7—2,4% зросли ціни на безалкогольні напої, фрукти, маргарин, на 1,8—0,7% — на м’ясо та м’ясопродукти, кондитерські вироби з борошна, хліб та макаронні вироби.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 4,9%, у т. ч. тютюнові вироби — на 6,0%, алкогольні напої — на 4,1%.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 0,7%, у т. ч. плата за водопостачання — на 6,6%, водовідведення — на 6,2%, квартиру — на 3,6%. Разом з тим на 0,5% знизилася плата за гарячу воду, опалення.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,8% відбулося в основному за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 3% та фармацевтичної продукції на 1,4%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 3,8%, що зумовлено подорожчанням палива та мастил на 6,1% і транспортних послуг на 3,9%.

Подорожчання послуг освіти на 4,2% пов’язано з підвищенням плати за утримання дітей в дошкільних закладах на 5,9%, навчання в середніх та вищих закладах освіти (на 4,2% та 4% відповідно).

Доходи населення

У січні—серпні 2012 р. розмір середньомісячної номінальної зарплати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2965 грн і порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшився на 16,3%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіатранспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтопереробки, де зарплата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,4—3,2 раза.

Найнижчий рівень зарплати спостерігався у рибальстві та рибництві, виробництві текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, обробленні деревини та виробів з деревини, сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послугах, готелях та ресторанах і не перевищував 68% від середнього по економіці.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну зарплату, разом з тим лише у п’яти з них була вищою: у м. Києві — 4509 грн, на Донеччині — 3436 грн, Київщині — 3102 грн, Дніпропетровщині — 3088 грн і Луганщині — 3025 грн. Найнижчий рівень зарплати спостерігався у Тернопільській, Херсонській, Чернігівській, Чернівецькій, Волинській та Закарпатській областях і не перевищував 78% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні—серпні 2012р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. становив 115,3%.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15—70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за І півріччя 2012 р.) становила 22,0 млн осіб, з яких 20,3 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,7 млн) — безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості.

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 жовтня 2012 р. становила 433,3 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи у вересні звернулося 102,3 тис. незайнятих громадян проти 95,8 тис. у серпні цього року (у вересні 2011 р. — 97,6 тис.).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 вересня 2012 р. становила 45 559,1 тис. осіб. Упродовж січня—серпня 2012 р. чисельність населення зменшилася на 74,6 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2,4 особи. Разом з тим у восьми регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (100,8 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (26,2 тис. осіб).

Порівняно з січнем—серпнем 2011 р. обсяг природного скорочення зменшився на 20,7 тис. осіб, або з 4,0 до 3,3 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність зросла з 10,7 до 11,4 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність у розрахунку на 1000 наявного населення залишилася на рівні відповідного періоду минулого року — 14,7%.Економіка України за січень–вересень 2012 року, автор —
Рейтинг статьи: 99% из 100 возможных. Голосов всего: 3. Отзывов пользователей: 1.

Источник: www.ukurier.gov.ua

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}