Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Розпорядження, Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників н

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
27.10.2011 N 673

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2011 р.
за N 1483/20221

Про затвердження Положення
про особливості укладання договорів
обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів

Відповідно до пункту 2 розділу I Закону України
від 17.02.2011 N 3045-VI "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та
виплати страхового відшкодування", пунктів 5, 6 розділу I Закону
України від 05.07.2011 N 3565-VI "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного
державного регулювання у сфері автомобільних перевезень" та
пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України П О С Т А Н О В И Л А:

1. Затвердити Положення про особливості укладання договорів
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 11.04.2006 N 5619 "Про затвердження Положення про
особливості укладання договорів обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04.05.2006
за N 515/12389.

3. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за
фінансовими установами разом з департаментом юридичного
забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.

4. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та
протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального
та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього
розпорядження на офіційному сайті Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет після його
державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

В.о. Голови Комісії А.Литвин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
27.10.2011 N 673

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2011 р.
за N 1483/20221

ПОЛОЖЕННЯ
про особливості укладання договорів
обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів

I. Загальні положення

1.1. Це Положення відповідно пункту 2 розділу I Закону
України від 17.02.2011 N 3045-VI "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних
пригод та виплати страхового відшкодування" та пунктів 5,
6 розділу I Закону України від 05.07.2011 N 3565-VI
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних
перевезень" визначає особливості укладання договорів обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні:
внутрішній договір страхування - договір обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів, який діє виключно на території України;
Уповноважений орган - спеціально уповноважений орган
виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.

II. Обов'язки страховика при укладанні
внутрішніх договорів страхування

2.1. При укладанні внутрішнього договору страхування
страховик зобов'язаний дотримуватися такого:
2.1.1. Самостійно встановлювати індивідуальний розмір
страхового платежу шляхом добутку базового платежу та відповідних
коригуючих коефіцієнтів.
При розрахунку страхового платежу застосовуються положення
статті 8, пункту 13.2 статті 13, пунктів 10 та 11-N розділу VII
Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів"
(далі - Закон) лише за наявності підтвердних
документів.
2.1.2. Застосовувати коригуючі коефіцієнти відповідно до
схеми застосування коригуючих коефіцієнтів при укладанні договорів
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів, наведеної в додатку до
цього Положення.
2.1.3. Посвідчувати факт укладання внутрішнього договору
страхування полісом обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів, зразок
якого затверджено Уповноваженим органом за поданням Моторного
(транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).
2.1.4. Заповнювати поліс обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів відповідно до порядку заповнення бланка поліса
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів, який встановлюється
МТСБУ.
2.1.5. Договір (поліс) обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів набирає чинності з моменту, зазначеного в ньому.
2.1.6. Разом зі страховим полісом безоплатно видати
страхувальнику спеціальний знак, що затверджується Уповноваженим
органом за поданням МТСБУ, бланк повідомлення про
дорожньо-транспортну пригоду встановленого МТСБУ зразка та перелік
представників страховика, уповноважених виконувати функцію такого
страховика щодо опрацювання претензій в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

2.2. При укладанні внутрішнього договору страхування щодо
транспортного засобу, який підлягає обов'язковому технічному
контролю, страховик зобов'язаний також дотримуватися такого:
2.2.1. У разі якщо транспортний засіб підлягає обов'язковому
технічному контролю, внутрішній договір страхування щодо нього
укладати за умови надання страхувальником для огляду страховику
протоколу перевірки технічного стану цього транспортного засобу чи
талона державного технічного огляду, термін дії якого не
закінчився.
2.2.2. Інформація про укладення внутрішнього договору
страхування щодо транспортного засобу, що підлягає обов'язковому
технічному контролю, надається страховиком до єдиної
централізованої бази МТСБУ.

Заступник директора
департаменту стандартів
регулювання та нагляду
за фінансовими установами В.Логвіновський

Протокол засідання Комісії
від 27.10.2011 N 678

Додаток
до Положення про особливості
укладання договорів
обов'язкового страхування
цивільно-правової
відповідальності власників
наземних транспортних
засобів

СХЕМА
застосування коригуючих коефіцієнтів
при укладанні договорів обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів

------------------------------------------------------------------
| Типи коригуючих | Порядок визначення |
| коефіцієнтів залежно від | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|I. Типу транспортного засобу |Зазначаються відомості про тип |
| |транспортного засобу, вказані у|
| |документі про його реєстрацію, |
| |а у разі його відсутності або |
| |зазначення у ньому іншої |
| |класифікації типу транспортного|
| |засобу, ніж передбачена |
| |законодавством про обов'язкове |
| |страхування цивільно-правової |
| |відповідальності власників |
| |наземних транспортних |
| |засобів, - визначені |
| |заводом-виробником або |
| |уповноваженою установою |
|--------------------------------+-------------------------------|
|II. Місця реєстрації |Зазначається місцезнаходження |
|транспортного засобу |установи, яка зареєструвала |
| |транспортний засіб і зазначена |
| |в документі про реєстрацію |
| |транспортного засобу |
|--------------------------------+-------------------------------|
|III. Сфери використання |Визначається залежно від сфери |
|транспортного засобу |використання транспортного |
| |засобу |
|--------------------------------+-------------------------------|
|IV. Водійського стажу осіб, |Водійський стаж визначається як|
|відповідальність яких |різниця між поточним роком та |
|застрахована за договором |роком видачі першого |
| |посвідчення водія |
|--------------------------------+-------------------------------|
|V. Періоду використання |За бажанням страхувальника, але|
|транспортного засобу |не менш як шість календарних |
| |місяців |
|--------------------------------+-------------------------------|
|VI. Наявності або відсутності у |Наявність вироку суду про |
|страхувальника (протягом |притягнення страхувальника до |
|попереднього року) доведених у |кримінальної відповідальності |
|судовому порядку спроб |за шахрайство стосовно |
|страхового шахрайства або |страховика або випадків, |
|випадків, що були підставою для |передбачених підпунктом 38.1.1 |
|пред'явлення регресного позову |пункту 38.1 статті 38 Закону |
|згідно із статтею 38 Закону |
| |
------------------------------------------------------------------


 

Розпорядження, Про затвердження Положення про особливості ..., автор —
Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 6. Отзывов пользователей: 2.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}