Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Наказ, Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, Міністерство юстиції України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.12.2011 N 3539/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2011 р.
за N 1465/20203

Про затвердження Інструкції
з оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення

Відповідно до підпункту 11 пункту 4 Положення про
Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента
України від 06.04.2011 N 395 , статей 188-41
, 221, 254-257 Кодексу України про адміністративні
правопорушення Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення, що додається.

2. Надати право складати протоколи про адміністративні
правопорушення за порушення, передбачені статтею 188-41 Кодексу
України про адміністративні правопорушення:
директору Департаменту реєстрації та систематизації
нормативних актів, правоосвітньої діяльності, заступнику директора
Департаменту - начальнику Управління державної реєстрації
нормативно-правових актів та заступникам начальника цього
Управління, начальникам та заступникам начальників, головним і
провідним спеціалістам структурних підрозділів цього Управління;
начальникам та заступникам начальників головних управлінь
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
в областях, містах Києві та Севастополі, керівникам та заступникам
керівників структурних підрозділів, головним і провідним
спеціалістам, що здійснюють державну реєстрацію
нормативно-правових актів, цих управлінь;
начальникам та заступникам начальників районних, районних у
містах Києві та Севастополі, міськрайонних та міжрайонних
управлінь юстиції.

3. Департаменту судової роботи (Галущенко Г.В.), начальникам
головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та
Севастополі, районних, районних у містах Києві та Севастополі,
міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції забезпечити
своєчасне надіслання матеріалів про адміністративні правопорушення
до відповідних судів та представництво Міністерства юстиції
України та його територіальних органів під час розгляду судами
справ про притягнення до адміністративної відповідальності
керівників органів, нормативно-правові акти яких відповідно до
закону підлягають державній реєстрації, за порушення, передбачені
статтею 188-41 Кодексу України про адміністративні правопорушення
.

4. Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення
(Мудрий С.І.), начальникам головних управлінь Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та
Севастополі, районних, районних у містах Києві та Севастополі,
міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції забезпечити
виготовлення необхідної кількості бланкової продукції.

5. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних
актів, правоосвітньої діяльності (Железняк Н.А.) забезпечити
державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством
порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції - керівника апарату Сєдова А.Ю.

7. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності
Законом України від 08.09.2011 N 3720-VI "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів
місцевого самоврядування".

Міністр О.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
19.12.2011 N 3539/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2011 р.
за N 1465/20203

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення

I. Загальні положення

1.1. Цю Інструкцію розроблено відповідно до статей 188-41
, 221, 254-257 Кодексу України про адміністративні
правопорушення , підпункту 11 пункту 4 Положення про
Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента
України від 06.04.2011 N 395.
Цією Інструкцією встановлено механізм складання
уповноваженими посадовими особами Міністерства юстиції України і
його територіальних органів та надіслання органам, уповноваженим
розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів
та матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення,
передбачені статтею 188-41 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.

1.2. Протоколи про адміністративні правопорушення,
передбачені статтею 188-41 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, складаються уповноваженими на те
Міністерством юстиції України посадовими особами (далі -
уповноважені посадові особи).

1.3. Уповноважені посадові особи складають протоколи про
адміністративні правопорушення за порушення законодавства про
державну реєстрацію нормативно-правових актів - неподання,
несвоєчасне подання для державної реєстрації нормативно-правових
актів, які відповідно до закону підлягають державній реєстрації,
направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли
державної реєстрації та не опубліковані в установленому законом
порядку, а також надіслання для виконання вказівок, роз'яснень у
будь-якій формі, що встановлюють правові норми.

1.4. Протоколи про адміністративні порушення складаються щодо
керівника органу, нормативно-правові акти якого відповідно до
закону підлягають державній реєстрації, а у разі його
відсутності - щодо особи, яка виконує його обов'язки, згідно з
відповідним розпорядчим документом цього органу. У разі вчинення
особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи
складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

II. Оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення

2.1. Протокол про адміністративне правопорушення (додаток 1)
за порушення, передбачені статтею 188-41 Кодексу України про
адміністративні правопорушення , складається
уповноваженою на те посадовою особою Міністерства юстиції України
та його територіальних органів за результатами перевірок,
проведених цією посадовою особою відповідно до порядку проведення
органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про
державну реєстрацію нормативно-правових актів, встановленого
Міністерством юстиції України.

2.2. Протокол про адміністративне правопорушення складається
українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення
відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення
додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо
якої він складений.

2.3. У протоколі про адміністративне правопорушення при його
складанні обов'язково вказується стаття Кодексу України про
адміністративні правопорушення , згідно з
якою передбачено адміністративну відповідальність.

2.4. При викладенні обставин правопорушення у протоколі
вказуються місце та час його вчинення, суть правопорушення, які
саме протиправні дії чи бездіяльність вчинила особа, щодо якої
складається протокол про адміністративне правопорушення, та які
положення законодавства цим порушено.

2.5. Якщо є свідки правопорушення та потерпілі, до протоколу
вносяться їх прізвища, імена та по батькові, а також адреси місць
проживання.

2.6. Уповноважена посадова особа зобов'язана ознайомити
особу, щодо якої складається протокол про адміністративне
правопорушення, відповідно до статті 63 Конституції України
з її правами і обов'язками, передбаченими статтею
268 Кодексу України про адміністративні правопорушення
, про що робиться відмітка у протоколі. Про
обізнаність з вищезазначеним особа, щодо якої складається протокол
про адміністративне правопорушення, ставить у протоколі свій
підпис, а у разі відмови поставити підпис про це робиться
відповідний запис у протоколі, який засвідчується підписом
уповноваженої посадової особи.

2.7. Особі, щодо якої складається протокол про
адміністративне правопорушення, пропонується надати письмове
пояснення та зауваження за суттю вчиненого правопорушення, яке
вноситься до протоколу і засвідчується підписом зазначеної особи.
Пояснення та зауваження можуть додаватись до протоколу окремо, про
що робиться запис у цьому протоколі.
У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про
адміністративне правопорушення, від надання пояснень та зауважень
за суттю вчиненого правопорушення уповноважена посадова особа
вносить до нього відповідний запис, який засвідчується її
підписом.

2.8. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою та
особою, щодо якої складається протокол про адміністративне
правопорушення, а також може підписуватись свідками та потерпілими
у випадку їх наявності.
У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про
адміністративне правопорушення, від підписання протоколу
уповноважена посадова особа робить про це відповідний запис, який
засвідчує своїм підписом та підписами свідків у випадку їх
наявності.
Особа, щодо якої складається протокол про адміністративне
правопорушення, має право додати до протоколу пояснення і
зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви відмови
від його підпису.

2.9. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують
факт вчинення адміністративного правопорушення.
Кожен документ повинен мати свої реквізити (дату, назву,
підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати
вимогам законодавства.

2.10. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують
факт вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого
статтею 188-41 Кодексу України про адміністративні правопорушення
, протягом трьох робочих днів формуються уповноваженою
посадовою особою у справу. Наступного робочого дня справа про
адміністративне правопорушення разом із супровідним листом
Міністерства юстиції або його територіального органу надсилається
до районного, районного у місті (міського, міськрайонного) суду за
місцем вчинення адміністративного правопорушення.

2.11. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтею 188-41 Кодексу України про адміністративні правопорушення
, розглядаються суддями районного, районного у місті
(міського, міськрайонного) суду відповідно до статті 221 цього
Кодексу.

III. Порядок оформлення справи
про адміністративне правопорушення

3.1. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення
забезпечує уповноважена посадова особа, яка склала протокол.

3.2. Протокол не пізніше наступного дня після його складання
реєструється уповноваженою посадовою особою у журналі реєстрації
протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2),
сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також
скріплені печаткою Міністерства юстиції України або його
територіального органу.
Крім того, у цьому журналі проставляється відмітка про
вручення другого примірника протоколу.

3.3. Облік протоколів проводиться в межах кожного
календарного року окремо.

3.4. Облік видачі бланків протоколів ведеться в журналі
видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення
(додаток 3).

3.5. Бланк протоколу має серію і номер. Бланки протоколів
мають наскрізну нумерацію та серію, що належить до відповідної
адміністративно-територіальної одиниці (додаток 4).

3.6. Журнали реєстрації протоколів про адміністративні
правопорушення та журнали видачі бланків протоколів про
адміністративні правопорушення зберігаються протягом трьох років.

Директор Департаменту
реєстрації та систематизації
нормативних актів,
правоосвітньої діяльності Н.А.Железняк

Додаток 1
до Інструкції з оформлення
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

серія _____ N ___________

_________________________________________________
(найменування центрального органу виконавчої
влади із забезпечення реалізації державної
правової політики, його територіальних органів)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року ____________________________
(місце складання протоколу)

Я, __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої
посадової особи)

_________________________________________________________________

________________________________________________________________,

керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(місце, час і суть правопорушення, нормативно-правовий акт, який
передбачає відповідальність за дане правопорушення)

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол:

Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________
_________________________________________________________________

Дата, місце народження ______________________________________
_________________________________________________________________

Місце проживання, номер телефону ____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Місце роботи, посада, дата призначення на посаду ____________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Документ, що посвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли
виданий, довідка кадрової служби, витяг з особової справи)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності)

роз'яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його
(її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України
про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з
матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти
клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою
адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право
на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної
особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами
перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;
оскаржити постанову по справі).

Підпис _____________________

Запис про відмову особи, щодо якої складено протокол про
адміністративне правопорушення, від проставлення підпису про
обізнаність із зазначеними положеннями Конституції України та
Кодексу України про адміністративні правопорушення
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Підпис уповноваженої особи ___________________

Пояснення і зауваження щодо змісту цього протоколу (можуть
бути додані окремо) ______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Запис про відмову від подання пояснення і зауваження щодо
змісту цього протоколу та мотивів відмови від його підписання
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Підпис уповноваженої особи ___________________

До протоколу додаються: _____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Підпис особи, щодо якої складено протокол про адміністративне
правопорушення та яка отримала один примірник протоколу __________

Запис про відмову особи, щодо якої складений цей протокол,
від його підписання ______________________________________________
_________________________________________________________________

Підпис уповноваженої особи __________________

Свідки правопорушення і потерпілі (якщо такі були):

1. ______________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові; місце проживання)

_________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові; місце проживання)

_________________________________________________________________

Підписи свідків і потерпілих (якщо такі були):

1. _________________

2. _________________

Уповноважена посадова особа
_________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Протокол подається на розгляд до ____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(найменування суду)

Додаток 2
до Інструкції з оформлення
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні
правопорушення

----------------------------------------------------------------------------------
|N з/п| Серія, | Дата та | Відомості про особу, | Посада, | Дата |Примітки|
| |номер та | місце | щодо якої складено |прізвище,| вручення | |
| | дата | вчинення | протокол |ініціали | другого | |
| |складання|правопору-|-----------------------|особи, що|примірника| |
| |протоколу| шення |прізвище,|посада|місце | склала |протоколу | |
| | | |ім'я, по | |роботи|протокол | | |
| | | |батькові | | | | | |
|-----+---------+----------+---------+------+------+---------+----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Інструкції з оформлення
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів про адміністративні
правопорушення

------------------------------------------------------------------
|N з/п |Дата видачі | Серії та | Кількість | П.І.Б. та |Примітка|
| | бланків | номери | виданих | підпис | |
| | протоколів |протоколів,| бланків |отримувача | |
| | | що |протоколів | | |
| | |видаються, | (словом) | | |
| | |від _______| | | |
| | |до ________| | | |
|------+------------+-----------+-----------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Інструкції з оформлення
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

СЕРІЇ
бланків протоколів про адміністративні
правопорушення, що належать до відповідних
адміністративно-територіальних одиниць

------------------------------------------------------------------
|N з/п | Найменування | Серія адміністративних |
| | | протоколів |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 1 |Міністерство юстиції України| МЮ |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 2 |Автономна Республіка Крим | АРК |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 3 |Вінницька область | ВІ |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 4 |Волинська область | ВН |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 5 |Дніпропетровська область | ДН |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 6 |Донецька область | ДО |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 7 |Житомирська область | ЖИ |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 8 |Закарпатська область | ЗА |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 9 |Запорізька область | ЗП |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 10 |Івано-Франківська область | ІФ |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 11 |Київська область | КІ |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 12 |місто Київ | КВ |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 13 |Кіровоградська область | КР |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 14 |Луганська область | ЛГ |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 15 |Львівська область | ЛВ |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 16 |Миколаївська область | МИ |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 17 |Одеська область | ОД |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 18 |Полтавська область | ПО |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 19 |Рівненська область | РВ |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 20 |місто Севастополь | СВ |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 21 |Сумська область | СУ |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 22 |Тернопільська область | ТЕ |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 23 |Харківська область | ХА |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 24 |Херсонська область | ХН |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 25 |Хмельницька область | ХМ |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 26 |Черкаська область | ЧК |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 27 |Чернігівська область | ЧН |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 28 |Чернівецька область | ЧВ |
------------------------------------------------------------------


 

Наказ, Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів ..., автор —
Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы