Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Лист, Про розгляд листа щодо визначення курсових різниць по заборгованості, вираженій в іноземній валюті, Державна податкова служба України

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
30.12.2011 N 10953/7/15-1217

Державній податковій
адміністрації в м. Києві

Про розгляд листа

Державна податкова служба України розглянула лист Державної
податкової адміністрації у м. Києві від 12.09.2011 N 3272/8/31-604
щодо визначення курсових різниць по заборгованості, вираженій в
іноземній валюті до 01.04.2011, і повідомляє.

До набрання чинності розділу III Податкового кодексу України
(далі - Кодекс) порядок оподаткування операцій із
розрахунками в іноземній валюті регулювався п. 7.3 ст. 7 Закону
України від 28.12.94 р. N 334/94-ВР "Про
оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон, втратив
чинність частково).

Відповідно до пп. 7.3.3 п. 7.3 ст. 7 Закону
балансова вартість заборгованості, основна сума якої (без
процентів, комісій та винагород) виражена в іноземній валюті,
відображається у податковому обліку платника податку шляхом
перерахунку її суми в гривні за офіційним (обмінним) курсом
Національного банку України, що діяв на дату її оприбуткування
(виникнення).

Непогашена протягом звітного періоду заборгованість, виражена
в іноземній валюті, розглядається умовно проданою (погашеною) в
останній день звітного періоду за офіційним валютним (обмінним)
курсом Національного банку України, що діяв на такий день. При
цьому балансова вартість такої заборгованості у наступному
звітному періоді визначається на підставі такого перерахунку.

Враховуючи викладене, заборгованість в іноземній валюті за
товарами (виконаними роботами, наданими послугами), яка виникла до
01.04.2011, підлягає перерахунку для визначення курсових різниць.

Згідно з пп. 135.5.11 п. 135.1 ст. 135 Кодексу до
складу інших доходів включаються доходи, визначені відповідно до
статей 146, 147 і 155 - 161 цього Кодексу.

Визначення курсових різниць від перерахунку операцій,
виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти
здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку (пп. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 Кодексу).

Пунктом 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21
"Вплив змін валютних курсів" (далі - П(С)БО - 21), затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. N 193
, визначено, що курсова різниця - різниця між оцінками
однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних
курсах. Разом з тим, згідно із п. п. 7 - 8 П(С)БО - 21
курсові різниці визначають за монетарними статтями
балансу в іноземній валюті.

Відповідно до п. 4 П(С)БО - 21 під монетарними
статтями розуміють статті балансу про грошові кошти, а також про
такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у
фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів (п. 4
П(С)БО - 21).

Визначення курсових різниць за монетарними статтями в
іноземній валюті проводиться на дату здійснення розрахунків та на
дату балансу (п. 8 П(С)БО - 21).

Таким чином, монетарна стаття балансу - кредиторська
заборгованість по розрахунках з постачальниками за товарами та
кредитами, виражена в іноземній валюті, підлягає, починаючи з
1 квітня 2011 року, перерахунку на день її погашення та на дату
балансу.

Отже, якщо платник податку продав товари (роботи, послуги) за
іноземну валюту до 01.04.2011, то після набрання чинності розділу
III Кодексу (з 01.04.2011) курсові різниці за
заборгованістю за поставлені товари (виконані роботи, надані
послуги) в іноземній валюті перераховуються у порядку викладеному
вище.

Заступник Голови А.П.Ігнатов


 

Лист, Про розгляд листа щодо визначення курсових різниць ..., автор —
Рейтинг статьи: 98% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}