Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві інфраструктури України, Міністерство інфраструктури України

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 12.11.2013  № 900
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2013 р. за № 2010/24542

  Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві інфраструктури України

  Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) та з метою належної організації особистого прийому громадян у Міністерстві інфраструктури України НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян у Міністерстві інфраструктури України, що додається.

  2. Управлінню контролю та діловодства забезпечити:

  подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

 • оприлюднення цього наказу на офіційному сайтi Міністерства інфраструктури України.
 • 3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 06 серпня 2008 року № 980( z0768-08 ) «Про затвердження Порядку прийому громадян у Міністерстві транспорту та зв’язку України із службових та особистих питань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2008 року за № 768/15459.

  4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Корнієнка В. В.

  Міністр

  В. В. Козак

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 12.11.2013  № 900

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2013 р. за № 2010/24542

  ПОРЯДОК особистого прийому громадян у Міністерстві інфраструктури України

  1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві інфраструктури України.

  2. Організація особистого прийому громадян здійснюється працівниками відділу діловодства та роботи зі зверненнями громадян Управління контролю та діловодства Міністерства інфраструктури України (далі — Управління).

  3. Особистий прийом громадян Міністром інфраструктури України, першим заступником Міністра, заступником Міністра — керівником апарату, заступником Міністра здійснюється за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян, що затверджується наказом Міністерства інфраструктури України.

  4. У разі відсутності Міністра інфраструктури України, першого заступника Міністра, заступника Міністра — керівника апарату, заступника Міністра особистий прийом громадян здійснюють уповноважені ними посадові особи.

  5. Прийом громадян іншими посадовими особами Міністерства інфраструктури України здійснюється у визначені дні та години згідно з графіком, що затверджується наказом Міністерства інфраструктури України.

  6. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

  Герої Радянського Союзу;

  Герої України;

  Герої Соціалістичної Праці;

  інваліди Великої Вітчизняної війни;

 • жінки, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня".
 • 7. Прийом громадян у дні, не визначені графіком особистого прийому, здійснюється у Громадській приймальні Міністерства інфраструктури України без попереднього запису у робочі дні з 10-ї до 17-ї години за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 14. Вхід до Громадської приймальні вільний, не потребує оформлення перепустки.

  8. Запис громадян на прийом до Міністра інфраструктури України, першого заступника Міністра, заступника Міністра — керівника апарату, заступника Міністра проводиться у разі, якщо порушене громадянином питання залишилося не вирішеним по суті після особистого прийому посадовою особою структурного підрозділу апарату Міністерства інфраструктури України відповідно до компетенції.

  Попередній запис на прийом до керівників Міністерства інфраструктури України здійснюється Управлінням за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 14. Попередній запис може здійснюватись за телефоном 351-48-01 з обов’язковим поданням у день прийому письмового звернення у довільній формі з викладенням суті питання.

  9. Під час попереднього запису на особистий прийом з'ясовуються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, засіб зв’язку (якщо такий є), зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке прийнято рішення з порушеного питання, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

  Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

  10. На кожного заявника заводиться картка обліку особистого прийому громадян (далі — Картка), форма якої наведена у додатку до цього Порядку.

  Усі наявні матеріали стосовно звернення громадянина після здійснення його прийому формуються у справу, до якої додається Картка.

  Картки, які не мають реєстраційного номера через відсутність громадянина на прийомі, підшиваються окремо.

  11. Працівник Управління з’ясовує, у якому структурному підрозділі апарату Міністерства інфраструктури України перебуває попереднє звернення громадянина (за наявності), який бажає записатися на прийом.

  12. Управління за один день до прийому складає списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до керівництва Міністерства

  інфраструктури України, та подає звернення і надані до них матеріали громадян, які увійшли до цього списку, посадовій особі, яка здійснюватиме особистий прийом, для вивчення та опрацювання.

 • 13. У записі на особистий прийом може бути відмовлено за умови:
 • повторного звернення одного й того самого громадянина з питання, що вже надавалося ним до Міністерства інфраструктури України на розгляд та опрацювання й вирішено по суті;

  звернення з приводу оскарження рішення, що було подано з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР );

  звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені у порядку, встановленому законодавством);

  письмового звернення без зазначення місця проживання, не підписаного автором (авторами), а також письмового звернення, з якого неможливо встановити авторство.

  Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз'яснення працівником Управління.

 • 14. Під час особистого прийому громадянин повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу.
 • У прийомі громадян можуть брати участь їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їхню особу та повноваження.

  Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

  15. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

  16. Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається у такому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його згодою надається усна або письмова відповідь.

  17. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду відповідальних працівників структурних підрозділів апарату Міністерства інфраструктури України або одержувати за запитом від них необхідну інформацію.

  18. Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до компетенції Міністерства інфраструктури України, то в строк не більше п'яти днів з дня реєстрації такого звернення воно надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, у той самий строк воно повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

  19. Відповідь на звернення, що подано під час особистого прийому Міністром інфраструктури України, першим заступником Міністра, заступником Міністра — керівником апарату, заступником Міністра, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом.

  20. Письмові та усні звернення (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги), подані під час особистого прийому, передаються до Управління для реєстрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації( 348-97-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

  21. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються Управлінням.

  22. Облік громадян, яких особисто приймають посадові особи структурних підрозділів апарату Міністерства інфраструктури України, та контроль за дотриманням строків розгляду їхніх звернень здійснюються працівником, на якого покладено обов'язки з ведення діловодства у відповідному структурному підрозділі апарату Міністерства інфраструктури України.

  23. Посадові особи Міністерства інфраструктури України, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України( 254к/96-ВР ), Законами України "Про звернення громадян"( 393/96-ВР ), "Про державну службу"( 3723-12 ), Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109( 109/2008 ) "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Положенням про Міністерство інфраструктури України ( 581/2011 ), затвердженим Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, іншими нормативно-правовими актами.

  24. Посадові особи Міністерства інфраструктури України, які допустили порушення законодавства про звернення громадян, несуть відповідальність згідно із законодавством.

  Начальник Управління контролю та діловодства

  І. В. Стовпець

  Додаток до Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві інфраструктури України (пункт 10)

  КАРТКА № _____ обліку особистого прийому громадян

  Дата прийому

  Хто приймає

  Прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, місце роботи

  Порушені питання

  Кого залучено до розгляду, підстава, строк виконання

  Результати розгляду, дата одержання відповіді

 • короткий зміст
 • індекс

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7


   

  Про затвердження Порядку особистого прийому громадян ..., автор —
  Рейтинг статьи: 99% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}