Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про внесення змін до Порядку планування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням, К

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 18 вересня 2013 р. № 695 Київ

Про внесення змін до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням( 464-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464 "Питання державного оборонного замовлення" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1402; 2012 р., № 97, ст. 3911), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. № 695

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням( 464-2011-п )

1. У пункті 26:

1) друге речення абзацу другого виключити;

2) абзаци третій і четвертий виключити.

2. Доповнити Порядок пунктами 26-1-26-8 такого змісту:

"26-1. Державні замовники повідомляють суб’єктам господарювання, що визначені виконавцями без застосування конкурентних процедур, про намір укласти з ними державний контракт та провести переговори щодо визначення його істотних умов. У повідомленні зазначається інформація про предмет державного контракту, зміст та обсяг оборонного замовлення (кількість і місце поставки продукції та/або виду робіт (послуг) і місця їх виконання (надання), що планується розмістити на відповідному суб’єкті господарювання, а також запланований державним замовником обсяг фінансування такого замовлення.

26-2. Суб’єкт господарювання, що отримав від державного замовника пропозицію щодо укладення державного контракту, інформує державного замовника про свою згоду чи відмову у двадцятиденний строк. У разі згоди на укладення державного контракту такий суб’єкт господарювання здійснює розрахунок ціни за одиницю продукції оборонного призначення та/або складає кошторис на виконання робіт (надання послуг) за оборонним замовленням з урахуванням економічно обґрунтованих витрат на виробництво (виконання робіт, надання послуг) та особливостей виробництва (виконання, надання) окремих видів такої продукції (робіт, послуг).

26-3. Під час розрахунку ціни прибуток визначається суб’єктом господарювання від виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) за погодженням з державним замовником залежно від питомої ваги у загальних витратах матеріальних витрат, витрат на оплату праці, витрат на утримання та експлуатацію устатковання або на основі розрахованої величини прибутку, що забезпечує умови ефективної діяльності суб’єкта господарювання з урахуванням витрат на сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також відсотків за кредитами.

При цьому прибуток у складі ціни не може перевищувати 1 відсотка витрат суб’єкта господарювання на купівлю комплектувальних виробів (напівфабрикатів), робіт (послуг) у інших суб’єктів господарювання, а також 20 відсотків решти витрат у складі виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), а у разі надання суб’єктом господарювання державному замовнику документів, що підтверджують необхідність використання частини прибутку, одержаного від виконання державного контракту, на розвиток виробництва для ефективного виконання у подальшому оборонного замовлення, у тому числі для зменшення трудомісткості, матеріаломісткості та енергоємності виробництва і загальновиробничих витрат, — 25 відсотків решти витрат у складі виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

26-4. У разі коли технологічний цикл виробництва продукції оборонного призначення або строк виконання робіт (надання послуг) за оборонним замовленням перевищує один рік, суб’єкт господарювання розраховує ціну на весь період виробництва (виконання робіт, надання послуг) з обґрунтуванням витрат для кожного бюджетного періоду окремо.

26-5. За результатами розрахунків ціни суб’єкт господарювання готує та подає на розгляд державному замовнику:

пояснювальну записку, у якій зазначається застосована ним методологія розрахунку ціни і перелік нормативних та інших документів, якими він при цьому керувався;

проект протоколу погодження договірної (орієнтовної) ціни на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг за державним оборонним замовленням за формою згідно з додатком 1;

калькуляцію (визначення ціни) за погодженою з державним замовником формою — у разі поставки (закупівлі) продукції;

кошторис на виконання робіт (надання послуг) за державним оборонним замовленням за формою згідно з додатком 2 до Типового державного контракту на виконання робіт (надання послуг) за державним оборонним замовленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1402) — у разі виконання робіт (надання послуг);

 • розшифрування матеріальних витрат за погодженою з державним замовником формою;
 • розшифрування та обґрунтування витрат на оплату праці за погодженою з державним замовником формою;
 • кошторис та розрахунки загальновиробничих, адміністративних та інших витрат, що ввійшли до складу статей калькуляції, за погодженою з державним замовником формою;

 • розрахунок та обґрунтування прибутку в довільній формі;
 • інформацію про обсяги поставки продукції та/або виконані роботи (надані послуги) оборонного призначення у попередньому бюджетному періоді, у тому числі за оборонним замовленням, у довільній формі;

  довідку про фактичну виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) за попередній звітний рік у разі виконання в цьому періоді такого оборонного замовлення за статтями калькуляції в довільній формі;

 • фінансову звітність за попередній звітний рік за формами, визначеними нормативними документами.
 • 26-6. Державний замовник протягом строку, що не перевищує 15 робочих днів з моменту отримання документів, зазначених у пункті 26-5 цього Порядку, розглядає їх, у тому числі аналізує та перевіряє достовірність викладеної в них інформації. У разі необхідності державний замовник може залучати для розгляду поданих суб’єктом господарювання документів свої представництва з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях або відповідні представництва інших державних замовників.

  Спори, що виникають між державним замовником і суб’єктом господарювання під час розгляду документів, вирішуються ними шляхом проведення переговорів, консультацій, а у разі недосягнення згоди або взаємоприйнятного рішення — у судовому порядку.

  26-7. Досягнута державним замовником і суб’єктом господарювання домовленість щодо ціни фіксується у протоколі погодження договірної (орієнтовної) ціни на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг за державним оборонним замовленням за формою згідно з додатком 1.

  26-8. Зміна ціни, визначеної державним контрактом, не допускається, якщо продукцію, роботи та/або послуги оборонного призначення, які є предметом державного контракту, виготовлено (виконано, надано) та прийнято представництвом державного замовника з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях, що підтверджується посвідченням (актом), передбаченим підпунктом 6 пункту 9 Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях( 1107-2009-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. № 1107 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 81, ст. 2737), частково або повністю оплачено, а також коли сторонами повністю виконано свої зобов’язання за державним контрактом.".


   

  Про внесення змін до Порядку планування, розміщення ..., автор —
  Рейтинг статьи: 95% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}