Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського дитячо-юнацького зльоту "Дорослішай на здоров’я", Міністерство освіти і науки Укра

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 19.08.2013  № 1218/515
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2013 р. за № 1551/24083

  Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського дитячо-юнацького зльоту "Дорослішай на здоров’я"

  Відповідно до підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України( 240/2013 ), затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, підпункту 55 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України( 389/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 389, та з метою організації змістовного оздоровлення, відпочинку, дозвілля талановитих і обдарованих дітей, які стали переможцями і призерами міжнародних, всеукраїнських, регіональних заходів з різних напрямів дитячої творчості і мистецтва, підвищення рівня організаційно-методичного супроводу тематичних оздоровчих змін у державному підприємстві "Український дитячий центр "Молода гвардія" НАКАЗУЄМО:

  1. Затвердити Положення про проведення Всеукраїнського дитячо-юнацького зльоту "Дорослішай на здоров’я" (далі — Зліт), що додається.

  2. Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України (В. Супрун) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  3. Департаменту гендерної політики та оздоровлення дітей Міністерства соціальної політики України (Г. Жуковська) вжити заходів щодо забезпечення представників загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів України путівками на оздоровлення та відпочинок у державному підприємстві "Український дитячий центр "Молода гвардія" за рахунок загальної кількості путівок, передбачених для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити участь талановитих і обдарованих дітей у Зльоті.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Б. Жебровського та заступника Міністра соціальної політики України Л. Дроздову.

  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр освіти і науки України

  Д. Табачник

  Заступник Міністра соціальної політики України — керівник апарату

  В. Коломієць

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України 19.08.2013  № 1218/515

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2013 р. за № 1551/24083

  ПОЛОЖЕННЯ про проведення Всеукраїнського дитячо-юнацького зльоту "Дорослішай на здоров’я"

  І. Загальні положення

  1. Всеукраїнський дитячо-юнацький зліт "Дорослішай на здоров’я" (далі — Зліт) — це відкритий захід, що проводиться щороку з метою популяризації здорового способу життя серед учнівської молоді, організації змістовного дозвілля дітей та юнацтва, підвищення інтересу до різних форм просвітницької діяльності щодо здорового способу життя серед однолітків.

  2. Зліт проводиться щороку серед учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, вихованців позашкільних навчальних закладів системи освіти віком від 10 до 16 років включно (далі — учні) із числа переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів.

  3. Основними завданнями Зльоту є:

  проведення комплексу спеціальних заходів соціального, виховного, спортивного характеру, що забезпечать організацію дозвілля серед учнів, сприятимуть розвитку їх духовності та соціальної активності;

  формування у дітей та підлітків відповідних цінностей і життєво важливих переконань, напрацювання необхідних практичних навичок відповідальної поведінки стосовно свого життя і здоров’я, а також життя і здоров’я оточення; розвиток у дітей та підлітків мотивації до успішної самореалізації, стимулювання соціальної активності;

 • змістовне дозвілля обдарованої учнівської молоді під час Зльоту;
 • підвищення престижу позашкільної освіти, привернення уваги широких кіл громадськості до проблеми формування здорового способу життя серед дітей та підлітків у позаурочний час.

  4. Організаторами Зльоту є:

  Міністерство освіти і науки України;

  Міністерство соціальної політики України;

  державне підприємство "Український дитячий центр "Молода гвардія" (далі — ДП "УДЦ "Молода гвардія");

  Український державний центр позашкільної освіти.

  ІІ. Умови та порядок проведення Зльоту

  1. Зліт проводиться під час однієї з тематичних оздоровчих змін у ДП "УДЦ "Молода гвардія".

  2. Період проведення Зльоту визначається Міністерством соціальної політики України спільно з ДП "УДЦ "Молода гвардія" та погоджується з Міністерством освіти і науки України.

  3. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Зльоту здійснює Український державний центр позашкільної освіти.

  4. В організації Зльоту можуть брати участь представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, благодійні фонди, об’єднання громадян та меценати.

  5. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органи управління освітою в обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях (далі — орган управління освітою), Український державний центр позашкільної освіти забезпечують підбір та формують склад учасників Зльоту.

  6. Міністерство освіти і науки України подає списки учасників Зльоту до Міністерства соціальної політики України не пізніше ніж за один місяць до початку тематичної оздоровчої зміни в ДП "УДЦ "Молода гвардія", під час якої проводиться Зліт.

  7. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань сім’ї та дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечують направлення учасників Зльоту відповідно до Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія" за рахунок бюджетних коштів( z0553-12 ), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20 березня 2012 року № 153, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2012 року за № 553/20866.

  ІІІ. Організаційний комітет Зльоту

  1. Для організації та проведення Зльоту Міністерством освіти і науки України та Міністерством соціальної політики України створюється організаційний комітет.

  2. До складу організаційного комітету входять представники ДП "УДЦ "Молода гвардія", Українського державного центру позашкільної освіти та фахівці в галузі виховної роботи, практичної психології (за згодою).

  3. Організаційний комітет:

 • забезпечує якісну підготовку та реалізацію програми Зльоту;
 • визначає організаційні умови проведення Зльоту;
 • здійснює організаційну роботу щодо проведення Зльоту;
 • вносить пропозиції щодо нагородження учасників Зльоту;
 • сприяє висвітленню результатів Зльоту в засобах масової інформації.
 • ІV. Учасники Зльоту

  1. У Зльоті беруть участь діти віком від 10 до 16 років з числа талановитих і обдарованих дітей, зазначених у пункті 2 розділу І цього Положення.

  2. Учасники Зльоту для отримання путівки до ДП "УДЦ "Молода гвардія" подають документи в установленому законодавством порядку.

  3. Копії диплома, грамоти або інші документи, що підтверджують відповідні досягнення переможця або призера конкурсу, фестивалю міжнародного, всеукраїнського, регіонального рівнів (1-3-є особисте або командне місце), отримані упродовж останніх трьох років, мають бути завірені печаткою відповідного навчального закладу.

  V. Програма Зльоту

  У рамках Зльоту проводяться тематичні тренінгові заняття, майстер-класи, конкурси з художньої творчості та інші заходи, що передбачені тематикою зміни.

  VI. Фінансове забезпечення проведення Зльоту

  1. У випадку необхідності залучення фахівців для проведення тематичних занять, майстер-класів або організації спортивних змагань та конкурсів художньої творчості, які відсутні у штатному розписі ДП "УДЦ "Молода гвардія", фінансування видатків на їх відрядження здійснюється за рахунок організації, що відряджає, або інших коштів, не заборонених законодавством.

  2. У випадку необхідності придбання матеріалів, необхідних під час тематичних занять, проведення конкурсів чи спортивних змагань, здійснення інших витрат, видатки на які не передбачені кошторисом ДП "УДЦ "Молода гвардія", фінансування видатків на такі цілі здійснюється за рахунок Українського державного центру позашкільної освіти, або організацій, що відряджають працівників, або інших коштів, не заборонених законодавством.

  Директор департаменту професійно-технічної освіти

  В. Супрун

  Директор департаменту гендерної політики та оздоровлення дітей

  Г. Жуковська


   

  Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського ..., автор —
  Рейтинг статьи: 95% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}