Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

 • 11.07.2013  № 900
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 р. за № 1222/23754

  Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання

  Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 ), Указів Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059( 1059/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" та від 12 березня 2013 року № 128( 128/2013 ) "Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Порядок розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання (додається).

  2. Управлінню цінової політики в електроенергетиці подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

  3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  Голова Комісії

  С. Тітенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 11.07.2013  № 900

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 р. за № 1222/23754

  ПОРЯДОК розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання

  I. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок установлює механізм розрахунку:

  ліцензіатом з постачання електричної енергії за регульованим тарифом — роздрібних тарифів на електричну енергію для споживачів та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

  ліцензіатом з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами — тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

  1.2. Ціна, за якою споживач сплачує за електричну енергію, складається із середньої закупівельної ціни електричної енергії на Оптовому ринку електроенергії України та/або в інших виробників електричної енергії з урахуванням нормативних технологічних витрат електричної енергії в місцевих (локальних) електричних мережах, тарифу на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на відповідному класі напруги ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, на закріпленій території ліцензованої діяльності якого знаходиться споживач, та складової, яка забезпечує покриття витрат з постачання електричної енергії.

  II. Розрахунок роздрібного тарифу на електричну енергію

  Роздрібний тариф на електричну енергію розраховується за формулою

  , грн/МВт×год,

  (1)

 • де
 • PTji

  -

 • роздрібний тариф на електричну енергію, грн/МВт·год;
 • j

  -

 • клас споживача.
 • Споживачі електричної енергії розподіляються за двома класами відповідно до встановленого чинним законодавством порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги;

  i

  -

 • група споживача.
 • Споживачі електричної енергії поділяються на дві групи:

 • 1-а група — суб’єкти господарювання,
 • 2-а група — міське та сільське населення;
 • Цр-сз

  -

  прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії на розрахунковий місяць, на який установлюються роздрібні тарифи на електричну енергію, розрахована відповідно до встановленого чинним законодавством порядку, грн/МВт·год;

  kj

  -

  економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат електроенергії на передачу місцевими (локальними) електромережами на j-му класі напруги, розрахований відповідно до встановленого чинним законодавством порядку, відносні одиниці;

  Tj-M

  -

  тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, розрахований згідно з розділом III цього Порядку, встановлюється НКРЕ, грн/МВт×год;

  Ti-П

  -

  тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, розрахований згідно з розділом IV цього Порядку, встановлюється НКРЕ, грн/МВт·год.

  III. Розрахунок тарифу на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами

  3.1. Тарифи на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами розраховуються, виходячи з рівня необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та обсягів передачі електричної енергії на відповідному класі напруги.

  Базою розподілу необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами за класами напруги є кількість умовних одиниць енергетичного обладнання на відповідному класі напруги.

  3.2. Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами 1-го класу напруги розраховується за формулою

  , грн/МВт·год,

  (2)

 • де
 • Т1-М

  -

  тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами 1-го класу напруги, грн/МВт·год;

  НД1-пер

  -

  необхідний дохід від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на 1-му класі напруги, розрахований відповідно до визначеного чинним законодавством порядку встановлення тарифів, грн;

  Е1

  -

  обсяг електричної енергії, що передається на 1-му класі напруги, розрахований відповідно до визначеного чинним законодавством порядку встановлення тарифів, МВт·год.

  Обсяг електричної енергії, що передається на відповідному класі напруги, включає обсяги трансформації електричної енергії з вищого на нижчий клас напруги, обсяги корисного відпуску електричної енергії власним споживачам ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та обсяги корисного відпуску електричної енергії споживачам ліцензіата з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом на даному класі напруги незалежно від точки приєднання споживачів до електричних мереж.

  Обсяг електричної енергії, що передається на відповідному класі напруги, розраховується за формулою

  , МВт·год,

  (3)

 • де
 • Ej

  -

 • обсяг електричної енергії, що передається на відповідному класі напруги, МВт·год;
 • Ecj

  -

  обсяг корисного відпуску електричної енергії споживачам, включаючи обсяги корисного відпуску електричної енергії споживачам ліцензіатів з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, що віднесено до відповідного класу напруги, розрахований відповідно до визначеного чинним законодавством порядку встановлення тарифів, МВт·год;

  Eoj

  -

  обсяг передачі електроенергії за межі території діяльності ліцензіата до мереж, які належать іншому ліцензіату з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, розрахований відповідно до визначеного чинним законодавством порядку встановлення тарифів (використовується у разі прийняття відповідного рішення НКРЕ), МВт·год;

  ETj

  -

  обсяг електричної енергії, яка трансформується з вищого на нижчий клас напруги, розрахований відповідно до визначеного чинним законодавством порядку встановлення тарифів, МВт·год.

  3.3. Тариф на передачу електричної енергії електромережами 2-го класу напруги розраховується за формулою

  , грн/МВт·год,

  (4)

 • де
 • T2-M

  -

  тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами 2-го класу напруги, грн/МВт·год;

  T1-M

  -

  тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами 1-го класу напруги, грн/МВт·год;

  k-MP2

  -

  коефіцієнт нормативних технологічних витрат електричної енергії на 2-му класі напруги, розрахований відповідно до визначеного чинним законодавством порядку встановлення тарифів, відносні одиниці;

  Er2

  -

  обсяг електричної енергії, що надходить безпосередньо на 2-й клас напруги, розрахований відповідно до визначеного чинним законодавством порядку встановлення тарифів, МВт·год;

  ET1

  -

  обсяг електричної енергії, яка трансформується з 1-го на 2-й клас напруги, розрахований відповідно до визначеного чинним законодавством порядку встановлення тарифів, МВт·год;

  НД2-пер

  -

  необхідний дохід від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на 2-му класі напруги, розрахований відповідно до визначеного чинним законодавством порядку встановлення тарифів, грн;

  Е2

  -

  обсяг електричної енергії, що передається на 2-му класі напруги, розрахований відповідно до визначеного чинним законодавством порядку встановлення тарифів, МВт·год.

  IV. Розрахунок тарифу на постачання електричної енергії за регульованим тарифом

  4.1. Тариф на постачання електроенергії за регульованим тарифом розраховується для споживачів відповідної групи.

  4.2. Тариф на постачання електроенергії за регульованим тарифом для споживачів 1-ї групи розраховується за формулою

  , грн/МВт·год,

  (5)

 • де
 • Т1-П

  -

 • тариф на постачання електроенергії за регульованим тарифом для споживачів 1-ї групи, грн/МВт·год;
 • НДпост

  -

  необхідний дохід від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, розрахований відповідно до визначеного чинним законодавством порядку встановлення тарифів, грн;

  -

  обсяги електричної енергії, реалізованої власним споживачам відповідно 1-ї та 2-ї груп, розраховані відповідно до визначеного чинним законодавством порядку встановлення тарифів, МВт·год;

  К

  -

  коефіцієнт складності при здійсненні ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом споживачам 2-ї групи (К=5).

  Коефіцієнт складності спрямований на стимулювання ліцензіата як постачальника здійснювати постачання електричної енергії споживачам 2-ї групи.

  4.3. Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 2-ї групи розраховується за формулою

  , грн/МВт·год,

  (6)

 • де
 • Т2-П

  -

 • тариф на постачання електроенергії за регульованим тарифом для споживачів 2-ї групи, грн/МВт·год.
 • Заступник начальника управління цінової політики в електроенергетиці

  О. Осадча


   

  Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів ..., автор —
  Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы