Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 104/о «Акт комісії лікарів-психіатрів на особу, яка перебуває на примусових захода

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 29.05.2013 № 435

АКТ ( z1015-13 BF40.doc ) комісії лікарів-психіатрів на особу, яка перебуває на примусових заходах медичного характеру

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 29.05.2013 № 435

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 р. за № 1015/23547

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми первинної облікової документації № 104/о «Акт комісії лікарів-психіатрів на особу, яка перебуває на примусових заходах медичного характеру № ____ »

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 104/о «Акт комісії лікарів-психіатрів на особу, яка перебуває на примусових заходах медичного характеру № ____ » ( z1015-13 ) (далі — форма № 104/о).

2. Форма № 104/о є основним медичним документом, що заповнюється на особу, до якої за рішенням суду застосовуються примусові заходи медичного характеру (далі — ПЗМХ). Форма № 104/о ведеться в усіх закладах охорони здоров’я, в яких застосовуються ПЗМХ.

3. У верхній лівій частині форми № 104/о вказуються найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого перебуває заклад охорони здоров’я, найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, код за ЄДРПОУ.

4. У пунктах 1-3 зазначаються дата, час та місце проведення засідання комісії лікарів-психіатрів.

Заповнення дати: наприклад, комісія проводила огляд особи на ПЗМХ 15 лютого 2012 року — у квадратах слід записати 15022012.

5. У пунктах 4-6 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, якій проводиться огляд, дата її народження та стать.

6. У квадрати пунктів 6, 10, 11, 12 слід вписати необхідну цифру. Інші пункти заповнюються відповідно до вимог, що зазначені у кожному з них.

7. У пунктах 7, 8 вказуються найменування суду, яким призначено ПЗМХ, та дата винесення судового рішення про призначення ПЗМХ.

8. У пункті 9 зазначається дата надходження особи до цього закладу охорони здоров’я або першого огляду дільничного психіатра.

9. У пункті 10 зазначається вид ПЗМХ, який необхідно продовжити, змінити або припинити: надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку, госпіталізація до психіатричного закладу зі звичайним, посиленим, суворим наглядом.

10. У пункті 11 зазначається підстава звернення до суду (продовження застосування ПЗМХ, зміна виду ПЗМХ або припинення застосування ПЗМХ). У разі зміни виду ПЗМХ необхідно вказати, на який вид комісія лікарів-психіатрів рекомендує змінити ПЗМХ.

11. У пункті 12 відмічається статус особи, до якої застосовані ПЗМХ: особа визнана судом осудною, визнана судом обмежено осудною, захворіла на психічну хворобу до винесення судового рішення за суттю справи, захворіла на психічну хворобу під час відбування покарання.

12. У пунктах 13, 14 відмічається найменування суду, яким востаннє продовжено ПЗМХ, та дату винесення останнього судового рішення щодо продовження ПЗМХ.

13. У пункті 15 вказується, якою (якими) статтею (статтями) Кримінального кодексу України( 2341-14 ) передбачено (передбачені) вчинене (вчинені) особою суспільнонебезпечне (небезпечні) діяння.

14. У пункті 16 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові кожного з членів комісії лікарів-психіатрів, освіта, номер сертифіката про присвоєння спеціальності лікаря-психіатра, лікарська категорія, стаж роботи лікарем-психіатром, посада, науковий ступінь, вчене звання (за наявності).

15. У пункті 17 перераховуються всі особи (крім членів комісії і особи, яку оглядають), які були присутні при проведенні комісії лікарів-психіатрів.

16. У пункті 18 зазначається анамнез життя особи, якій проводиться огляд, у тому числі: детально описується кримінальний анамнез, зазначаються ПЗМХ, якщо вони застосовувались до особи в минулому, наркологічний анамнез.

 • 17. У пункті 19 описується зміна соціального статусу особи, якій проводиться огляд.
 • 18. У пункті 20 зазначаються обставини скоєного суспільнонебезпечного діяння, вказуються судово-психіатричні експертизи, які були проведені особі після скоєного суспільнонебезпечного діяння, дати проведених експертиз, заклади охорони здоров’я, що їх провели, та висновок експерта за кожною з експертиз.

  19. У пункті 21 зазначаються найменування судів, якими було продовжено застосування ПЗМХ до особи, та дати продовження застосування ПЗМХ.

  20. У пункті 22 перераховуються заклади охорони здоров’я, в яких застосовувались ПЗМХ, також вказуються період, протягом якого застосовувались ПЗМХ, види ПЗМХ, які були застосовані, та динаміка стану особи під час перебування у кожному із закладів охорони здоров’я.

  21. У пункті 23 зазначається анамнез хвороби, вказуються, коли відзначались перші прояви хвороби та обставини її виникнення, перебіг хвороби, яка спостерігалась симптоматика на кожному етапі розвитку хвороби, провідні синдроми, методи лікування, що застосовувались на кожному етапі перебігу хвороби.

  22. У пункті 24 зазначається динаміка перебігу стану особи у закладі охорони здоров’я, а саме: вказуються скарги, що були наявні в особи, динаміка психічного стану особи, дані психологічного дослідження у динаміці, динаміка соматичного стану, динаміка неврологічного стану, дані лабораторних та інших досліджень у динаміці, дані щодо лікування особи, реабілітаційні програми, що застосовувались до особи.

  23. У пункті 25 зазначаються дані клінічного дослідження особи, виявлені під час проведення комісії лікарів-психіатрів, а саме: вказуються скарги, що були наявні в особи, психічний стан особи, дані психологічного дослідження, соматичний стан, неврологічний стан, дані лабораторних та інших досліджень, дані щодо лікування особи, реабілітаційні програми, що застосовуються до особи в зазначений період часу.

  24. У пункті 26 вказуються клінічний діагноз згідно з національною класифікацією хвороб, відповідний йому діагноз згідно з діючою Міжнародною класифікацією хвороб, код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я десятого перегляду (далі — МКХ-10).

  25. У пунктах 27, 28 обґрунтовується необхідність продовження, зміни виду або припинення ПЗМХ та вказується висновок комісії лікарів-психіатрів.

  26. У пунктах 29, 30 зазначаються підписи лікарів-психіатрів із зазначенням прізвища, імені, по батькові кожного, освіти, сертифіката про присвоєння спеціальності лікаря-психіатра, лікарської категорії, стажу роботи лікарем-психіатром, наукового ступеня, вченого звання, посади та ставиться печатка закладу охорони здоров’я, що засвідчує підписи лікарів-психіатрів.

  27. У разі ведення форми № 104/о в електронному форматі вона повинна включати в себе всі дані, які містяться на затвердженому паперовому носії інформації.

 • 28. Строк зберігання форми № 104/о — 50 років.
 • Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги

  М. Хобзей


   

  Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової ..., автор —
  Рейтинг статьи: 98% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы