Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради, Міністерство юстиції України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 19.06.2013  № 1226/5
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 р. за № 1061/23593

  Про затвердження Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради

  Відповідно до статті 6 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»( 3814-12 ), Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів( 1004-2007-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Типове положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради, що додається.

  2. Департаменту взаємодії з органами влади (Палій Н. О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493( 493/92 ) «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної архівної служби України Гінзбург О. П.

  Міністр

  О. Лавринович

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 19.06.2013  № 1226/5

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 р. за № 1061/23593

  ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради

  1. Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»( 3814-12 ) та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів( 1004-2007-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, архівний відділ районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради (далі — архівний відділ) утворює експертну комісію (далі — ЕК) для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з проведенням експертизи цінності документів, здійснення методичного керівництва і координації діяльності ЕК державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об'єднань громадян, релігійних організацій, фондово-закупівельних комісій музеїв, експертно-оцінних комісій бібліотек (далі — комісії з проведення експертизи цінності документів) та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії (далі — ЕПК) відповідного державного архіву.

  2. ЕК є постійно діючим органом архівного відділу.

  3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативно-правовими актами та положенням про ЕК, затвердженим на підставі цього Типового положення.

  4. До складу ЕК, який затверджується начальником архівного відділу, входять фахівці з архівної справи, працівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, відділень творчих спілок, краєзнавці. Головою ЕК є, як правило, начальник архівного відділу, а секретарем — один з його працівників.

  Секретар за рішенням голови забезпечує скликання засідань ЕК, складає протоколи, доводить до відома заінтересованих державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об'єднань громадян, релігійних організацій, музеїв і бібліотек (далі — юридичні особи) і окремих осіб рішення ЕК, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію і забезпечує її зберігання.

  ЕК працює згідно з річним планом, затвердженим начальником архівного відділу.

  5. Завданням ЕК архівного відділу є координація роботи з проведення експертизи цінності документів юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу.

  6. ЕК архівного відділу приймає рішення про:

  1) схвалення і подання до ЕПК:

  списків юридичних та фізичних осіб, що є джерелами формування Національного архівного фонду (далі — НАФ) і перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

  описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, та описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, номенклатур справ юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

  актів про вилучення документів з НАФ, які зберігаються в архівному відділі, юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

  анотованих переліків унікальних документів НАФ, які зберігаються в архівному відділі, юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

  2) схвалення:

  описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу та у діяльності яких не утворюються документи НАФ;

  інструкцій з діловодства, положень про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архівного відділу.

  7. ЕК стосовно юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу, має право:

 • контролювати дотримання установленого порядку проведення експертизи цінності документів;
 • вимагати розшуку відсутніх документів НАФ, документів з кадрових питань (особового складу) та письмових пояснень у разі втрати цих документів;

  одержувати відомості, необхідні для визначення культурної цінності та строків зберігання документів;

  заслуховувати на засіданнях їх керівників про стан упорядкування, обліку та збереженості документів НАФ;

  запрошувати на засідання членів ЕК юридичних осіб, а також інших фахівців як консультантів та експертів.

  8. Засідання ЕК проводиться не рідше ніж чотири рази на рік і вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.

  Рішення ЕК приймається більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписують голова і секретар ЕК, та набирає чинності з моменту затвердження начальником архівного відділу.

  Рішення ЕК є обов'язковим для виконання всіма юридичними особами, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу.

  Директор Департаменту взаємодії з органами влади

  Н. О. Палій


   

  районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, ..., автор —
  Рейтинг статьи: 95% из 100 возможных. Голосов всего: 6. Отзывов пользователей: 3.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}