Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Інструкції про порядок роботи із заявами і повідомленнями, що надходять за телефонами довіри Служби безпеки України, Служба безпеки У

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Центральне управління

НАКАЗ

 • 18.03.2013  № 99
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 квітня 2013 р. за № 556/23088

  Про затвердження Інструкції про порядок роботи із заявами і повідомленнями, що надходять за телефонами довіри Служби безпеки України

  Відповідно до статей 10 і 13 Закону України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ), Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109( 109/2008 ) "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" та з метою підвищення ефективності роботи підрозділів Центрального управління та органів Служби безпеки України з об’єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень громадян, що надходять за телефонами довіри Служби безпеки України, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Інструкцію про порядок роботи із заявами і повідомленнями, що надходять за телефонами довіри Служби безпеки України ( z0556-13 ), що додається.

  2. Начальнику Центру взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Апарату Голови Служби безпеки України забезпечувати доведення до громадян інформації про номери телефонів довіри Служби безпеки України.

  3. Управлінню правового забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Голова Служби

  О. Якименко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Центрального управління Служби безпеки України 18.03.2013  № 99

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 квітня 2013 р. за № 556/23088

  ІНСТРУКЦІЯ про порядок роботи із заявами і повідомленнями, що надходять за телефонами довіри Служби безпеки України

  1. Ця Інструкція визначає організацію роботи із заявами і повідомленнями, що надходять за телефонами довіри Служби безпеки України (далі — заяви) до Центрального управління та інших органів Служби безпеки України (далі — СБУ), про:

 • кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності слідчих органів безпеки;
 • правопорушення, що містять підстави для проведення оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності;

  адміністративні правопорушення, протоколи про вчинення яких складаються уповноваженими на те посадовими особами СБУ;

 • правопорушення, вчинені співробітниками-військовослужбовцями або працівниками СБУ.
 • 2. Якщо заява не стосується питань, передбачених пунктом 1 цієї Інструкції, заявникові роз’яснюється порядок її подання відповідно до законодавства, а також за можливості надаються відомості про адреси та номери телефонів (засобів зв’язку) органів, закладів та установ СБУ, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, уповноважених вирішувати питання, порушені заявником.

  3. Заяви про вчинені кримінальні правопорушення приймаються відповідно до вимог Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в Службі безпеки України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення( z2022-12 ), затвердженої наказом Центрального управління СБУ від 16 листопада 2012 року № 515, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2012 року за № 2022/22334.

  4. Заяви приймаються Черговою частиною СБУ, оперативними черговими інших органів СБУ (далі — оперативний черговий) цілодобово.

  Звітною добою для реєстрації заяв є час від 9 години поточної доби до 9 години наступної доби.

  5. Під час прийняття заяви заявникові пропонується надати відомості:

  про себе (прізвище, ім’я, по батькові, адресу місця проживання; номери контактних телефонів, інших засобів зв’язку);

  про місце вчинення правопорушення та конкретні обставини, що стали причиною звернення за телефоном довіри, а також іншу інформацію, що має значення для вирішення конкретного питання.

  Небажання заявника надати інформацію про себе не є підставою для відмови у прийнятті заяви.

  6. Відомості щодо прийнятих упродовж звітної доби заяв вносяться у довідку про надходження заяв (повідомлень) за телефонами довіри СБУ (далі — довідка), що складається за формою згідно з додатком до цієї Інструкції.

  Кожній довідці присвоюється номер, який є поєднанням порядкових номерів дня, місяця та року (дві останні цифри) її складання. Наприклад, довідка, складена 06 травня 2013 року, матиме номер "060513", а 14 серпня 2013 року — "140813".

  У разі ненадходження заяв упродовж звітної доби довідка не складається.

  7. Відомості про анонімні заяви вносяться у довідку в разі, якщо вони містять інформацію з питань, передбачених пунктом 1 цієї Інструкції.

  8. Довідка не пізніше однієї години після закінчення звітної доби передається на розгляд:

  у Центральному управлінні СБУ — через начальника Апарату Голови СБУ Голові СБУ або його заступнику відповідно до розподілу функціональних обов’язків;

  в інших органах СБУ — начальнику органу або його заступнику відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

  Внесені в довідку відомості, які на думку оперативного чергового потребують невідкладного розгляду, доповідаються зазначеним посадовим особам негайно.

  9. Копія або витяг з довідки, розглянутої посадовими особами, передається з відповідною резолюцією через режимно-секретні підрозділи до підрозділу Центрального управління або іншого органу СБУ для виконання.

  Оригінали довідок повертаються через режимно-секретні підрозділи до підрозділів оперативних чергових, що їх склали, для зберігання.

  10. У невідкладних випадках, за рішенням посадових осіб, зазначених у пункті 8 цієї Інструкції, копії (витяги) довідок або їх зміст передаються через оперативних чергових чи наявними засобами зв’язку.

  11. Матеріали щодо виконання резолюцій до довідок узагальнюються та обліковуються тими підрозділами Центрального управління або інших органів СБУ, що отримали резолюції.

  Начальник Управління правового забезпечення

  В. Бабюк

  Додаток до Інструкції про порядок роботи із заявами і повідомленнями, що надходять за телефонами довіри Служби безпеки України

  ДОВІДКА ______________ про надходження заяв за телефонами довіри СБУ

  № з/п

  Час отримання

  Особа, яка прийняла заяву (посада, в/звання, прізвище, ініціали)

  Інформація про заявника (прізвище, ім’я, по батькові, адреса місця проживання; номери контактних телефонів, інших засобів зв’язку)

  Зміст заяви (місце вчинення правопорушення та конкретні обставини, що стали причиною звернення за телефоном довіри, а також інша інформація, що має значення для вирішення конкретного питання)

  Примітки

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  ___________________________ (посада оперативного чергового)

  ___________________________ (військове звання)

  _____________ (підпис)

  _____________________ (ініціал імені, прізвище)


   

  Про затвердження Інструкції про порядок роботи із заявами ..., автор —
  Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 10. Отзывов пользователей: 5.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}