Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послугНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬ

Щодо надання роз'яснень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі — Комісія), в межах своєї компетенції повідомляє.

Законом України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг"( 2479-17 ) передбачено, що основним завданням Комісії є здійснення державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках шляхом формування і забезпечення прогнозованості цінової і тарифної політики на ринках, які перебувають у стані природної монополії, та суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання цін.

Законом України "Про питну воду та питне водопостачання"( 2918-14 ) визначено, що централізоване питне водопостачання — господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про теплопостачання" ( 2633-15 ) теплова енергія — товарна продукція, що виробляється на об'єктах сфери теплопостачання для опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних потреб споживачів. Зазначеною нормою визначено, що теплова енергія не використовується для її безпосереднього споживання для фізіологічних потреб людини, а визначає перелік господарських і технологічних потреб, де її застосування можливе, а саме: для опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних потреб споживачів.

Статтею 43 Господарського кодексу України( 436-15 ) встановлено, що перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також перелік видів діяльності, підприємництво в яких забороняється, встановлюється виключно законом.

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"( 1775-14 ) (далі — Закон про ліцензування) визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.

Статтею 9 Закону про ліцензування( 1775-14 ) встановлено виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до цього Закону.

Всі інші види господарської діяльності, не передбачені у статті 9 Закону про ліцензування, не підлягають ліцензуванню (стаття 2 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності").

Постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21.07.2005( 630-2005-п ) "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення" визначена послуга "централізоване постачання холодної та гарячої води", що спрямована на задоволення потреб споживача у холодній та гарячій воді, яка надається виконавцем з використанням внутрішньобудинкових систем холодного та гарячого водопостачання.

У відповідності до пункту 3 наказу Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71( z0197-07 ) "Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж" тепловий пункт — спеціально обладнане приміщення, із якого здійснюється керування місцевими системами теплоспоживання (опаленням, гарячим водопостачанням, вентиляцією, технологічним навантаженням).

Водночас нагадуємо, що на виконання постанови головного державного санітарного лікаря України від 19.07.2010 № 26( v0026488-10 ) "Про призупинення дії Державного стандарту Союзу РСР ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством" наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 16.09.2010 № 416( v0416609-10 ) було скасовано чинність зазначеного державного стандарту в частині гігієнічних вимог до води питної.

Міністерство охорони здоров'я України наказом від 12.05.2010 № 400( z0452-10 ) затвердило Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Чинне законодавство не містить визначення такого виду комунальних послуг, як "підігрів води" та "вода для підігріву".

З метою забезпечення єдиного для всіх регіонів підходу до формування тарифів у сфері житлово-комунальних послуг Кабінетом Міністрів України видано постанову від 01.06.2011 № 869( 869-2011-п ) "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" (набрала чинності з 18.08.2011), якою затверджено, зокрема:

- Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води( 869-2011-п ) (далі — Порядок).

Відповідно до пункту 70 розділу "Формування тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води" Порядку ( 869-2011-п ) визначено, що формування тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води підприємствами, що надають зазначені послуги (далі — підприємства), здійснюється на підставі річних планів надання послуг з централізованого постачання гарячої води, економічно обґрунтованих планових витрат, визначених на підставі державних нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів) та цін у плановому періоді. Тариф на послуги з централізованого постачання гарячої води розраховується виходячи із затвердженої для відповідної категорії споживачів вартості теплової енергії та холодної води, що використовуються для надання послуг з централізованого постачання гарячої води, з урахуванням втрат теплової енергії та води в мережах централізованого постачання гарячої води, визначених в установленому законодавством порядку відповідно до міжгалузевих, галузевих та регіональних методик, інших документів з нормування витрат та втрат ресурсів, якими передбачені основні особливості технологічних процесів конкретного виробництва.

Оскільки формування тарифів на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води не відноситься до функцій Комісії, рекомендуємо з питання відшкодування втрат в мережах гарячого водопостачання звертатися до Мінрегіону України.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про теплопостачання" ( 2633-15 ), статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг"( 2479-17 ) до повноважень Комісії не відносяться питання щодо регулювання відносин, пов'язаних з оплатою за послуги з періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) квартирних засобів обліку гарячої та холодної води. Однак Комісія вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно зі статтею 319 Цивільного кодексу України( 435-15 ) власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.

Статтею 322 цього Кодексу( 435-15 ) встановлено, що власник зобов'язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з положеннями статті 28 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"( 113/98-ВР ) засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці через міжповірочні інтервали, порядок встановлення яких визначається нормативно-правовим актом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері метрології (ЦОВМ).

Член Комісії

С. Дунайло


 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання ..., автор —
Рейтинг статьи: 96% из 100 возможных. Голосов всего: 5. Отзывов пользователей: 1.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}