Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Порядку об’єднання видів економічної діяльності у страхові галузеві сукупності видів економічної діяльності для визначення класу проф

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 • 25.12.2012  № 44
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2013 р. за № 126/22658

  Про затвердження Порядку об’єднання видів економічної діяльності у страхові галузеві сукупності видів економічної діяльності для визначення класу професійного ризику виробництва

  Відповідно до статей 17 та 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»( 1105-14 ) та Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності( 237-2012-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2012 року № 237, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Порядок об’єднання видів економічної діяльності у страхові галузеві сукупності видів економічної діяльності для визначення класу професійного ризику виробництва, що додається.

  2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  Голова правління

  Б. Райков

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 25.12.2012  № 44

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2013 р. за № 126/22658

  ПОРЯДОК об’єднання видів економічної діяльності у страхові галузеві сукупності видів економічної діяльності для визначення класу професійного ризику виробництва

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок визначає механізм накопичення та аналізу даних за видами економічної діяльності з метою об’єднання їх у страхові галузеві сукупності видів економічної діяльності для визначення класу професійного ризику виробництва, що застосовується під час підготовки пропозицій щодо зміни класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності та визначення відповідних розмірів страхових внесків за класами професійного ризику виробництва.

  1.2 Терміни, які вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

  інтегральний показник професійного ризику виробництва — показник, що характеризує розмір витрат для забезпечення фінансування видатків на відшкодування шкоди потерпілим (членам їх сімей) та видатків на медико-соціальні послуги;

  клас професійного ризику виробництва — рівень виробничого травматизму і професійних захворювань за видами економічної діяльності, що визначає ступінь вірогідності втрати професійної працездатності або смерті працівника під час виконання трудових обов’язків, з урахуванням результатів аналізу показників виробничого травматизму і професійних захворювань, а також обсягів видатків Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Фонд), пов’язаних із забезпеченням загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі — страхування);

  коефіцієнт частоти травматизму — це кількість нещасних випадків та професійних захворювань, які сталися за відповідний звітний період, у розрахунку на 1000 працюючих;

  коефіцієнт частоти травматизму, що має тривалі наслідки, — це кількість справ про страхові виплати, за якими щомісяця здійснюються виплати, у розрахунку на 1000 працюючих;

  коефіцієнт частоти травматизму, що має тяжкі наслідки, — це кількість страхових випадків, які призвели до стовідсоткової втрати працездатності або смерті працівника, у загальній кількості нещасних випадків та професійних захворювань за відповідний звітний період;

  страхова галузева сукупність видів економічної діяльності — види економічної діяльності, об’єднані для визначення класу професійного ризику виробництва.

  ІІ. Порядок накопичення показників у розрізі видів економічної діяльності

  2.1. Для визначення класів професійного ризику виробництва та розміру інтегрального показника відповідно до вимог Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності ( 237-2012-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2012 року № 237, виконавча дирекція Фонду веде облік показників виробничого травматизму і професійних захворювань та обсягів видатків Фонду, пов’язаних із забезпеченням страхування (далі — видатки Фонду), за видами економічної діяльності.

  2.2. Види економічної діяльності визначаються згідно з Національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності»( vb457609-10 ), затвердженим в установленому порядку (далі — КВЕД).

  2.3. Накопичення, зберігання та обробка інформації за видами економічної діяльності здійснюються за допомогою автоматизованої системи збору, накопичення та обробки даних про страхувальників — роботодавців і добровільно застрахованих осіб відповідно до Порядку ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва( z0036-12 ), затвердженого постановою правління Фонду від 20 грудня 2011 року № 59, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2012 року за № 36/20349.

  2.4. Інформація щодо кількості страхових випадків, обсягів видатків Фонду, пов’язаних із забезпеченням страхування, накопичується, зберігається, обліковується та аналізується у розрізі видів економічної діяльності з використанням автоматизованих засобів обробки інформації.

  2.5. Облік показників, зазначених у пункті 2.4 цього розділу, ведеться з урахуванням інформації про вид економічної діяльності, що зазначений у документах, які оформляються при розслідуванні факту нещасного випадку або професійного захворювання, пов’язаного з виробництвом відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві( 1232-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

  2.6. Облік обсягів видатків Фонду, пов’язаних із забезпеченням страхування, ведеться у розрізі кожного страхового випадку.

  2.7. У разі зміни страхувальником основного виду економічної діяльності вид економічної діяльності при обліку показників, зазначених у пункті 2.4 цього розділу, не здійснюється.

  2.8. Облік показників, зазначених у пункті 2.4 цього розділу, за страховими випадками, що сталися на підприємствах, в установах та організаціях, які ліквідовано або змінили основний вид економічної діяльності, ведеться за видами економічної діяльності згідно з чинною редакцією КВЕД ( vb457609-10 ) на дату проведення аналізу. При цьому види економічної діяльності визначаються із застосуванням методологічних основ та пояснень до позицій КВЕД.

  ІІІ. Показники для проведення аналізу з метою об’єднання видів економічної діяльності у страхові галузеві сукупності

  3.1. За допомогою накопиченої інформації здійснюється оцінювання вірогідності настання страхових випадків (за допомогою аналізу частоти страхових випадків) та визначення розмірів збитків у разі настання страхового випадку (за допомогою аналізу наслідків страхових випадків).

  З цією метою використовуються дані, які накопичені та розраховані за допомогою визначених у цьому Порядку формул.

  3.2. До показників, які накопичені за видами економічної діяльності, належать:

 • кількість страхувальників;
 • середня чисельність працюючих;
 • фонд оплати праці, на який нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

  кількість нещасних випадків, у тому числі: нещасні випадки, що призвели до стовідсоткової втрати працездатності або смерті потерпілого;

  кількість професійних захворювань, у тому числі: професійні захворювання, що призвели до стовідсоткової втрати працездатності або смерті потерпілого;

 • кількість справ про страхові виплати, за якими виплати здійснюються щомісяця;
 • сума видатків Фонду на відшкодування шкоди потерпілим (членам їх сімей) та медико-соціальні послуги.

  3.3. До показників, які розраховуються, належать:

  1) коефіцієнт частоти травматизму, що обчислюється за формулою

  Кч= N/(Ч/1000),

 • де
 • Кч

  -

 • коефіцієнт частоти травматизму;
 • N

  -

 • кількість нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за звітний період;
 • Ч

  -

 • середньооблікова чисельність працівників за звітний період;
 • 2) коефіцієнт частоти травматизму, що має тяжкі наслідки, який обчислюється за формулою

  Кчтяж = Nтяж/ N,

 • де
 • Кчтяж

  -

 • коефіцієнт частоти травматизму, що має тяжкі наслідки;
 • Nтяж

  -

  кількість страхових випадків, які призвели до стовідсоткової втрати працездатності або смерті працівника, за звітний період;

  N

  -

 • кількість нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за звітний період.
 • 3) коефіцієнт частоти травматизму, що має тривалі наслідки, який обчислюється за формулою

  Кчтр = Кос/ (Ч/ 1000),

 • де
 • Кчтр

  -

 • коефіцієнт частоти травматизму, що має тривалі наслідки;
 • Кос

  -

  кількість справ про страхові виплати, за якими виплати здійснюються щомісяця, показник визначається за останнім місяцем звітного періоду;

  Ч

  -

 • середньооблікова чисельність працівників за звітний період;
 • 4) інтегральний показник професійного ризику виробництва для виду економічної діяльності, який обчислюється за формулою

  Івд = (ВФвд / ВОПвд) х 100,

 • де
 • ВФвд

  -

  загальна сума видатків для виду економічної діяльності, пов’язана із забезпеченням виплат на відшкодування шкоди та наданням медико-соціальних послуг за звітний період;

  ВОПвд

  -

  розмір фонду оплати праці, на який нараховувався єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виду економічної діяльності, за звітний період.

  ІV. Проведення аналізу та об’єднання видів економічної діяльності у страхові галузеві сукупності

  4.1. На початку року, після завершення звітного періоду виконавча дирекція Фонду здійснює аналіз показників, проводить розрахунки, готує пропозиції щодо об’єднання видів економічної діяльності у страхові галузеві сукупності та вносить їх на розгляд постійної комісії правління Фонду з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду.

  4.2. Аналізуються показники, накопичені та розраховані за попередні періоди, але не більш як за три роки.

  4.3. Базовим рівнем для об’єднання видів економічної діяльності у страхову галузеву сукупність є розділ (перші два цифрові знаки у структурі кодового позначення об’єкта КВЕД( vb457609-10 )).

  4.4. Аналізуються показники розділу КВЕД( vb457609-10 ) у такому порядку:

  1) визначаються показники, зазначені у пункті 3.2 розділу ІІІ цього Порядку, за кожним видом економічної діяльності та в цілому за розділом КВЕД;

  2) розраховуються показники, зазначені у пункті 3.3 розділу ІІІ цього Порядку, за кожним видом економічної діяльності та середні значення цих показників за розділом КВЕД ( vb457609-10 );

  3) аналізується стабільність показників, зазначених у пункті 3.2 розділу ІІІ цього Порядку (абсолютний приріст, темпи росту за попередні роки), за кожним видом економічної діяльності;

  4) аналізується відхилення значень показників, зазначених у пункті 3.3 розділу ІІІ цього Порядку, за кожним видом економічної діяльності від середнього розміру відповідних показників за розділом КВЕД( vb457609-10 ).

  Види економічної діяльності, у яких розрахункові показники, наведені у пункті 3.3 розділу ІІІ цього Порядку, відрізняються від середніх розмірів показників за розділом КВЕД( vb457609-10 ) більш як на 30 відсотків, можуть бути вилучені у окрему страхову галузеву сукупність.

  При виявлені, що накопичені показники за видом економічної діяльності не мають стійких характеристик, зменшується кількість страхувальників і застрахованих осіб, вид економічної діяльності представлений незначною кількістю страхувальників, тобто недостатньо інформації для формування нової страхової галузевої сукупності, для такого виду економічної діяльності професійні ризики визначаються у сукупності з іншими видами економічної діяльності, що віднесено до цього розділу КВЕД( vb457609-10 ).

  4.5. На підставі страхових галузевих сукупностей видів економічної діяльності, схвалених постійною комісією правління Фонду з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду, виконавча дирекція Фонду розробляє пропозиції щодо зміни класів професійного ризику виробництва, зміни розмірів страхових внесків за класами професійного ризику виробництва та вносить їх на розгляд правління Фонду.

  4.6. Після схвалення правлінням Фонду пропозицій вони надсилаються до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення для прийняття їх в установленому порядку.

  Начальник відділу розрахунку та застосування страхових тарифів

  С. Зарубіна


   

  Про затвердження Порядку об’єднання видів економічної ..., автор —
  Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы