Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році, Держа

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 21.12.2012  № 1171
 • Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році

  З метою забезпечення однакового підходу до практичного застосування норм податкового законодавства, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України( 2755-17 ), НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році (додається).

  2. Департаменту взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю (Семченко О. В.) забезпечити оприлюднення наказу на веб- порталі ДПС України та у засобах масової інформації.

  3. Головам державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, областях, округах, містах Києві та Севастополі, Окружної ДПС- Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ДПС довести цей наказ до відома підпорядкованих державних податкових інспекцій.

  4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Ігнатова А. П.

  Голова

  О. В. Клименко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової служби України 21.12.2012 № 1171

  УЗАГАЛЬНЮЮЧА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році

  У зазначеній консультації вживаються такі скорочення:

  Податковий кодекс України ( 2755-17 ) — Кодекс;

  Закон України від 5 липня 2012 року № 5083-VI( 5083-17 ) "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні" — Закон № 5083;

  Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємства ( z1215-11 ), затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2011 № 1213, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 за № 1215/19953, — Декларація № 1213;

  Форма Податкової декларації з податку на прибуток банку( z0016-12 ), затверджена наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2011 № 1683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за № 16/20329, — Декларація № 1683;

  Форма Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи( z1290-11 ), затверджена наказом Міністерства фінансів України 28.10.2011 № 1352, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2011 р. за № 1290/20028, — Декларація № 1352;

  Форма Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика( za376-11 ), затверджена наказом ДПА України від 21.02.2011 № 97( z0376-11 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 березня 2011 р. за № 376/19114, — Декларація № 97;

  Форма Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика( z1220-12 ), затверджена наказом Міністерства фінансів України 22.06.2012 № 759, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 липня 2012 р. за № 1220/21532, — Декларація № 759;

  Форма Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства( za188-11 ), затверджена наказом ДПА України від 24.01.2011 № 36, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2011 р. за № 188/18926, — Розрахунок № 36;

  Форми Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності( za399-11 ) та Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби( zb399-11 ), затверджені наказом ДПА України від 28.02.2011 № 115( z0399-11 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 березня 2011 р. за № 399/19137, — Розрахунок № 115.

  Згідно з пунктом 57.1 статті 57 Кодексу( 2755-17 ) (з доповненнями, внесеними Законом № 5083( 5083-17 )) платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.

  Платники податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році без подання податкової декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя та дев'ять місяців) та не сплачують авансового внеску.

  Платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 10 мільйонів гривень, та неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів державної податкової служби за звітний (податковий) рік, і не сплачують авансових внесків.

  У разі якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками I кварталу звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, він має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за I квартал. Такий платник податку авансових внесків у II — IV кварталах звітного (податкового) року не здійснює, а податкові зобов'язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік, яка подається до органу державної податкової служби в порядку, передбаченому Кодексом( 2755-17 ).

  Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов'язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками I кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов'язань.

  У складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні дванадцять місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань.

  При цьому дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому встановлено граничний строк подання річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік, до місяця подання податкової декларації за поточний звітний (податковий) рік.

  Згідно з пунктом 2 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу ( 2755-17 ) (з доповненнями, внесеними Законом № 5083 ( 5083-17 )) платники податку на прибуток підприємств, які починаючи з 2013 року подають річну податкову декларацію відповідно до пункту 57.1 статті 57 цього Кодексу, сплачують у січні — лютому 2013 року авансовий внесок з цього податку в розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев'ять місяців 2012 року, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

  Наказом Міністерства фінансів України від 05.12.2012 № 1281( z2192-12 ) затверджено зміни до форм податкових декларацій з податку на прибуток, які передбачають розрахунки авансових внесків у складі річних податкових декларацій.

  Запитання 1. Який показник декларації з податку на прибуток береться до уваги для визначення доходу платника податку, що повинен сплачувати авансові внески?

  Відповідь. Для визначення доходу беруться до уваги такі показники декларацій з податку на прибуток:

  для підприємств та відокремлених структурних підрозділів, що сплачують податок на прибуток самостійно, — значення рядка 01 Декларації № 1213( z1215-11 );

 • для банківських установ — значення рядка 01 Декларації № 1683( z0016-12 );
 • для договорів про спільну діяльність — значення рядка 01 Декларації № 1352( z1290-11 );
 • для страхових організацій — сумарне значення рядків 01 та 05 Декларації № 759( z1220-12 );
 • для постійного представництва нерезидента — значення рядка 01 Розрахунку № 115( z0399-11 );
 • для структурних підрозділів, що сплачують податок на прибуток консолідовано, підприємств — значення рядка 01 Декларації № 1213( z1215-11 ) головного підприємства, банківських установ — значення рядка 01 Декларації № 1683( z0016-12 ) головного банку, страхових організацій — сумарне значення рядків 01 та 05 Декларації № 759( z1220-12 ) головної страхової компанії.

  Запитання 2. Чи повинні сплачувати авансові внески у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев'ять місяців 2012 року, платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, у декларації за 9 місяців 2012 року не перевищують 10 мільйонів гривень?

  Відповідь. Ні, не повинні.

  Запитання 3. Які показники податкової звітності за 9 місяців 2012 року беруться до уваги для розрахунку 1/9 податку на прибуток та для сплати авансового внеску у січні — лютому 2013 року?

  Відповідь. Для розрахунку 1/9 податку на прибуток для сплати авансового внеску у січні — лютому 2013 року враховуються такі показники податкової звітності за 9 місяців 2012 року:

 • для підприємств — сумарне значення рядків 14 та 20 Декларації № 1213( z1215-11 );
 • для банківських установ — сумарне значення рядків 15 та 18 Декларації № 1683( z0016-12 );
 • для договорів про спільну діяльність — значення рядка 10 Декларації № 1352( z1290-11 );
 • для страхових організацій — сумарне значення рядків 13 та 17 Декларації № 97( za376-11 );
 • для відокремлених підрозділів, що сплачують податок на прибуток консолідовано, — сумарне значення граф 6 та 9 рядка 2 Розрахунку № 36 ( za188-11 );

  для постійного представництва нерезидента — значення рядка 09 Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності( za399-11 ), або значення рядка 08 Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби( zb399-11 ).

  Запитання 4. Які платники податку на прибуток не повинні сплачувати авансових внесків?

  Відповідь. Не повинні сплачувати авансові внески:

  - новостворені платники податку на прибуток;

  - платники, що пройшли державну реєстрацію та взяті на облік як платники податку на прибуток в органах державної податкової служби протягом IV кварталу року, що передує звітному;

  - виробники сільськогосподарської продукції.

  Відповідно до статті 155 та з урахуванням вимог п. 209.6 ст. 209 Кодексу ( 2755-17 ) для цілей оподаткування податком на прибуток до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва, вироблених ними на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50 відсотків загальної суми доходу;

  - неприбуткові установи (організації);

  - платники податків, у яких оподатковувані доходи за останній річний звітний податковий період є меншими або становлять 10 мільйонів гривень;

  - платники податку на прибуток, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період перевищують 10 мільйонів гривень і за підсумками такого звітного періоду не отримали прибутку або отримали збиток, податкові зобов'язання не нараховували і не мали базового показника для визначення авансових внесків у наступному році.

  Якщо платники, у яких доходи за останній річний звітний податковий період перевищують 10 мільйонів гривень і які за підсумками такого звітного періоду не отримали прибутку або отримали збиток, і за I квартал наступного року отримують прибуток, вони повинні подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов'язань.

  Запитання 5. Які платники податку на прибуток вважаються новоствореними в умовах дії Закону № 5083( 5083-17 )?

  Відповідь. Для сплати авансових внесків розглядаються як новостворені платники, що пройшли державну реєстрацію та взяті на облік як платники податку на прибуток в органах державної податкової служби протягом року, у якому передбачена сплата авансових внесків.

  Наприклад: Підприємство у 2013 році пройшло державну реєстрацію та взяте на облік як платник податку на прибуток у органі державної податкової служби. Таке підприємство вважається новоствореним та звільняється від сплати авансових внесків у 2013 році.

  Запитання 6. Чи повинен платник податку, створений у III кварталі 2012 року, розраховувати та сплачувати авансові внески у січні — лютому 2013 року, якщо дохід такого платника за 2012 рік перевищує 10 мільйонів гривень?

  Відповідь. Ураховуючи те, що для такого платника податку звітним податковим періодом, за який він вперше подає податкову декларацію, є 2012 рік, то такому платнику авансові внески у січні — лютому 2013 року сплачувати не потрібно. Такий платник починаючи з березня 2013 року сплачує авансові внески, розраховані ним у декларації за 2012 рік.

  Запитання 7. У які терміни сплачуються авансові внески?

  Відповідь. Авансовий внесок у січні та лютому 2013 року сплачується протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Враховуючи те, що 20 січня 2013 року — неділя, авансові внески сплачуються не пізніше 18 січня та 20 лютого 2013 року відповідно.

  У подальшому, починаючи з березня 2013 року, авансові внески сплачуються не пізніше 30 числа звітного місяця.

  Терміни сплати авансових внесків протягом січня 2013 року — лютого 2014 року наведено у таблиці:

  Місяць

  Граничний термін сплати

  Січень 2013 року

 • 18 січня 2013 року
 • Лютий 2013 року

 • 20 лютого 2013 року
 • Березень 2013 року

 • 29 березня 2013 року
 • Квітень 2013 року

 • 30 квітня 2013 року
 • Травень 2013 року

 • 30 травня 2013 року
 • Червень 2013 року

 • 27 червня 2013 року
 • Липень 2013 року

 • 30 липня 2013 року
 • Серпень 2013 року

 • 30 серпня 2013 року
 • Вересень 2013 року

 • 30 вересня 2013 року
 • Жовтень 2013 року

 • 30 жовтня 2013 року
 • Листопад 2013 року

 • 29 листопада 2013 року
 • Грудень 2013 року

 • 30 грудня 2013 року
 • Січень 2014 року

 • 30 січня 2014 року
 • Лютий 2014 року

 • 28 лютого 2014 року
 • Податкове зобов'язання з податку на прибуток, визначене платником у податковій декларації за 2013 рік, підлягає сплаті не пізніше 11 березня 2014 року.

  Запитання 8. Який порядок подачі декларації з податку на прибуток за 2012 рік та сплати податку, визначеного у річній декларації, платниками, що повинні сплачувати авансові внески у 2013 році?

  Відповідь. Податкова декларація з податку на прибуток за 2012 рік подається не пізніше 11 лютого 2013 року. Сума визначених у річній декларації зобов'язань з податку на прибуток сплачується не пізніше 19 лютого 2013 року.

  Запитання 9. Чи є авансові внески, що сплачуються у січні та лютому 2013 року, узгодженими сумами податкових зобов'язань?

  Відповідь. Так, є.

  Нарахування авансових внесків за січень та лютий 2013 року в картках особових рахунків платників податку здійснюється в автоматизованому режимі.

  Запитання 10. Який термін подачі річної податкової декларації з податку на прибуток?

  Відповідь. Податкові декларації за звітний рік подаються у терміни, передбачені для подання річної звітності — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

  Якщо платник податку на прибуток подавав податкові декларації з податку на прибуток за I квартал, півріччя, 9 місяців звітного року, то річну податкову декларацію за такий рік подає протягом 40 днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

  Запитання 11. Коли починається дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків у 2013 році?

  Відповідь. Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків починається з березня 2013 року.

  Податкове зобов'язання з податку на прибуток, визначене платником у податковій декларації за 2013 рік, зменшується на суму авансових внесків за період січень — грудень 2013 року.

  Запитання 12. Чи має право платник податку, який виявив помилки у декларації з податку на прибуток за 2012 рік, що призвело до збільшення чи зменшення задекларованих зобов'язань з податку на прибуток, подати уточнену річну декларацію і змінити задекларовані зобов'язання та відповідно суми авансових внесків?

  Відповідь. Так, має.

  При цьому змінені в уточненій річній декларації зобов'язання змінюють (збільшують або зменшують) суми авансових внесків за всі періоди їх нарахування.

  Крім того, у разі коли в уточненій декларації збільшується сума зобов'язань з податку на прибуток за 2012 рік, платник податку зобов'язаний сплатити суму недоплати та штраф відповідно до пункту 50.1 статті 50 Кодексу( 2755-17 ) за кожен звітний період, термін сплати авансових внесків за яким на дату подання уточненої декларації настав.

  Запитання 13. Чи сплачуються авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів та чи утримується податок при виплаті доходів нерезидентів платниками податку, що сплачують авансові внески та подають річну декларацію?

  Відповідь. Авансові внески із податку сплачуються до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів відповідно до вимог пункту 153.3 статті 153 Кодексу( 2755-17 ).

  При виплаті на користь нерезидентів доходів з джерелом їх походження з України відповідно до пункту 160.2 статті 160 Кодексу( 2755-17 ) платники зобов'язані утримувати податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15 відсотків їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

  Запитання 14. Як платник, що сплачуватиме протягом 2013 року авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів, має враховувати суму такої сплати у зменшення зобов'язань (авансових внесків) з податку на прибуток протягом 2013 року?

  Відповідь. Авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів не зменшують зобов'язання (авансові внески) з податку на прибуток протягом 2013 року. Суми авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів зменшують податкові зобов'язання з податку на прибуток у декларації за 2013 рік.

  Запитання 15. У якому порядку платник податку, що протягом 2013 року сплачуватиме авансові внески, повинен буде подавати до органу державної податкової служби звіт про виплачені доходи при здійсненні у звітному періоді виплат нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України?

  Відповідь. Враховуючи те, що такий звіт подається платником у складі декларації (додаток ПН "Розрахунок суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період"), платник податку, що сплачує авансові внески, подає такий розрахунок (звіт) у складі річної декларації за підсумками 2013 року.

  Запитання 16. Який порядок сплати податку на прибуток у 2013 році підприємствами, що з 1 січня 2013 року або пізніше переходять зі спрощеної системи оподаткування (єдиного або фіксованого сільськогосподарського податку) на загальну систему оподаткування?

  Відповідь. Такі платники сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів державної податкової служби за 2013 рік і не сплачують авансових внесків у 2013 році.

  Запитання 17. Чи має право платник податку використовувати надміру сплачені кошти з податку на прибуток у сплату авансових внесків?

  Відповідь. При розрахунку узгодженої суми грошових зобов'язань в цілях сплати авансових внесків з податку на прибуток надміру сплачені суми цього податку не враховуються.

  При цьому надміру сплачені суми податку можуть бути повернені відповідно до вимог статті 43 Кодексу( 2755-17 ).

  Запитання 18. Чи має право платник, який сплачує авансові внески та за підсумками I півріччя чи 9 місяців звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, подати податкові декларації за ці періоди та не сплачувати авансові внески?

  Відповідь. Ні, не має.

  Запитання 19. Що відбудеться з авансовими внесками, сплаченими у січні та лютому 2013 року у розмірі 1/9 нарахованої до сплати суми податку на прибуток за 9 місяців 2012 року платником, який за підсумками 2012 року не отримав прибутку або отримав збиток?

  Відповідь. Такі авансові внески будуть враховані у зменшення податкових зобов'язань з податку на прибуток у декларації за 2013 рік.

  Директор Департаменту оподаткування юридичних осіб

  Л. Павелко

  Бухгалтерський тиждень, 2013, 01, № 1


   

  Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації ..., автор —
  Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 9. Отзывов пользователей: 4.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы