Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Порядку визначення майна залізничного транспорту, що передається публічному акціонерному товариству «Українська залізниця» на праві г

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 12.11.2012  № 667
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2012 р. за № 2015/22327

  Про затвердження Порядку визначення майна залізничного транспорту, що передається публічному акціонерному товариству «Українська залізниця» на праві господарського відання

  Відповідно до підпункту 5 пункту 5 Положення про Міністерство інфраструктури України( 581/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок визначення майна залізничного транспорту, що передається публічному акціонерному товариству «Українська залізниця» на праві господарського відання, що додається.

  2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

  Віце-прем’єр-міністр України — Міністр інфраструктури України

  Б. В. Колесніков

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 12.11.2012  № 667

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2012 р. за № 2015/22327

  ПОРЯДОК визначення майна залізничного транспорту, що передається публічному акціонерному товариству "Українська залізниця" на праві господарського відання

  I. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок поширюється на підприємства, установи та організації залізничного транспорту, які реорганізуються шляхом злиття (далі — Підприємства), відповідно до Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування»( 4442-17 ).

  1.2. Вимоги цього Порядку обов’язкові для всіх членів інвентаризаційних комісій, які беруть участь в інвентаризації майна Підприємств, з метою формування майнового комплексу публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі — Товариство).

  Цей Порядок встановлює перелік категорій державного майна, яке передається Товариству на праві господарського відання.

  II. Визначення термінів

  У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

  залізнична колія — комплекс інженерних споруд та облаштувань, що утворює направлену рейкову колію та призначений пропускати залізничний рухомий склад із встановленими швидкостями руху та навантаженнями. Основними елементами залізничної колії є: нижня будова — земляне полотно з укріплювальними, водовідвідними, регуляційними та іншими захисними спорудами у смузі відведення, штучні споруди; верхня будова — рейко-шпальна решітка, баластовий шар, пристрої, що забезпечують з’єднання та пересічення колій в одному рівні;

  залізничні колії загального користування — залізничні колії на територіях залізничних станцій (головні, станційні), що є об’єктами інфраструктури, входять до мережі залізничного транспорту загального користування і призначені для здійснення операцій перевізного процесу на залізничному транспорті загального користування, а також залізничні колії, що з’єднують такі станції;

  залізничні колії незагального користування — залізничні під’їзні колії, що примикають безпосередньо або через інші залізничні під’їзні колії до залізничних колій загального користування, а також залізничні колії, які не примикають до залізничних колій загального користування і призначені для обслуговування окремих користувачів послуг залізничного транспорту на умовах договору;

  залізнична станція — пункт (сукупність об’єктів інфраструктури), що розділяє залізничні колії на перегони або блок-дільниці, забезпечує функціонування інфраструктури залізничного транспорту загального користування або незагального користування, має колійний розвиток, що дозволяє виконувати операції з приймання, відправлення, схрещення й обгону поїздів, операції з обслуговування пасажирів та приймання, видавання, навантаження, вивантаження вантажу, багажу, вантажобагажу, а за наявності розвинених колійних пристроїв — виконувати маневрові роботи з розформування та формування поїздів і технічні операції з поїздами, а також підготовку залізничного рухомого складу, контейнерів до перевезення;

  інші станційні колії загального користування — залізничні колії на території залізничних станцій (крім головних), призначені для здійснення операцій перевізного процесу на залізничному транспорті загального користування, прийому і відправлення поїздів, сортувальної, маневрової та вантажної роботи, приймання і видачі вантажу, багажу, обслуговування пасажирів;

  контактна мережа — сукупність проводів, конструкцій та обладнання, що забезпечують передачу електричної енергії від тягових підстанцій до струмоприймачів електрорухомого складу;

  магістральні залізничні лінії загального користування — магістральні залізничні колії (головні колії) та інші станційні колії загального користування;

  магістральні залізничні колії загального користування (головні колії) — колії перегонів, а також колії станцій, що є безпосереднім продовженням колій суміжних перегонів і, як правило, не мають відхилень на стрілочних переводах;

  об’єкт основних засобів — закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється Підприємством;

  основні засоби — матеріальні активи, які Підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік);

  основні засоби, що належать державі та передаються Товариству на праві господарського відання, — магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них технологічні споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме: залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені для виконання аварійно-відновлювальних робіт;

  тягова підстанція — електроустановка для перетворення та розподілуелектричної енергії. Тягові підстанції призначені для зниженняелектричної напругиі подальшого перетворенняструму(тільки для підстанцій постійного струму) для передачі його вконтактну мережу.

  Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про залізничний транспорт»( 273/96-ВР ) та «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування»( 4442-17 ).

  III. Майно, яке передається на баланс Товариства на праві господарського відання

  3.1. Магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них технологічні споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме: залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт, є державною власністю та закріплюються за Товариством на праві господарського відання згідно із статтею 10 Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування»( 4442-17 ).

  3.2. Перелік категорій державного майна, визначеного абзацом шостим частини першої статті 4 Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування»( 4442-17 ), передається Товариству на праві господарського відання та включає:

  залізничні колії загального користування (земляне полотно, верхня будова колії та штучні споруди) на перегонах і залізничних станціях, що призначені для пропуску поїздів, виконання операцій з прийому та відправлення поїздів, прийому та видачі вантажу, багажу і вантажобагажу, виконання сортувальної та маневрової роботи;

 • залізничні переїзди з обладнанням;
 • пристрої та лінії сигналізації, централізації і блокування;
 • будівлі, споруди, приміщення, в яких розміщені пристрої сигналізації, централізації і блокування;
 • контактну мережу;
 • лінії електропостачання, що живлять тягові підстанції, контактну мережу, устаткування сигналізації, централізації, блокування, обчислювальної техніки інформаційних комплексів управління рухом на залізничному транспорті загального користування;

 • будівлі, споруди, приміщення та обладнання тягових підстанцій;
 • будівлі, споруди, приміщення та обладнання трансформаторних підстанцій, комплектні трансформаторні підстанції, що живлять устаткування сигналізації, централізації, блокування, обчислювальної техніки інформаційних комплексів управління рухом на залізничному транспорті загального користування;

 • будівлі, споруди та обладнання пунктів групування;
 • будівлі, споруди та обладнання постів секціонування;
 • будівлі, споруди та обладнання дизельних електростанцій, що живлять устаткування сигналізації, централізації, блокування, обчислювальної техніки інформаційних комплексів управління рухом на залізничному транспорті загального користування;

 • системи і лінії дистанційного управління та телеуправління устаткуванням електропостачання;
 • будівлі, споруди та приміщення, інженерні системи та системи життєзабезпечення обчислювальних та диспетчерських центрів;

  розпорядче та станційне обладнання оперативно-технологічного зв’язку, що забезпечує керування технологічним процесом на залізничному транспорті загального користування;

  будівлі, споруди, приміщення, пристрої та обладнання пунктів дислокації відновлювальних та пожежних поїздів, залізничний рухомий склад відновлювальних і пожежних поїздів, оснащення та залізничні колії загального користування, на яких вагони дислокуються.

  3.3. Об’єкти, які включаються до майнового комплексу Товариства на праві господарського відання, є державною власністю та обліковуються на балансах Підприємств.

  IV. Формування переліку майна, яке передається на баланс Товариства на праві господарського відання

  4.1. Інвентаризаційна комісія на Підприємстві складає перелік та зведений акт інвентаризації майна, яке передається на баланс Товариства на праві господарського відання (далі — зведений акт).

  Перелік та зведений акт підписуються всіма членами інвентаризаційної комісії Підприємства. Після підписання перелік та зведений акт подаються на погодження до Державної адміністрації залізничного транспорту України та на затвердження до Міністерства інфраструктури України.

  Члени інвентаризаційної комісії Підприємства відповідають за достовірність сформованих переліків та зведених актів.

  4.2. Міністерство інфраструктури України затверджує подані переліки, зведені акти та передає їх незалежному оцінювачу для здійснення оцінки.

  Директор Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту


   

  Про затвердження Порядку визначення майна залізничного ..., автор —
  Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}