Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Поздравляем с Днём Защитника Отечества!
Дорогие друзья и гости сайта Advising! Примите наши искренние поздравления с этим чудесным праздником!

Інструкція щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕ (квартальна) «Звіт про сплату поточної плати за ліцензії на здійснення господарської діяльності в

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 04.10.2012  № 1257

ЗВІТ ( z1800-12 BF28.xls ) про сплату поточної плати за ліцензії на здійснення господарської діяльності в електро- та теплоенергетиці (Форма № 9-НКРЕ (квартальна))

Начальник управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

О. В. Шилова

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 04.10.2012  № 1257

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2012 р. за № 1800/22112

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕ (квартальна) «Звіт про сплату поточної плати за ліцензії на здійснення господарської діяльності в електро- та теплоенергетиці»

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії; комбінованого виробництва теплової та електричної енергії; виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (далі — ліцензіати). Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 9-НКРЕ (квартальна) «Звіт про сплату поточної плати за ліцензії на здійснення господарської діяльності в електро- та теплоенергетиці» (далі — форма звітності № 9-НКРЕ) та термін подання її до територіального підрозділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у відповідному регіоні.

1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Законів України «Про електроенергетику»( 575/97-ВР ), «Про теплопостачання»( 2633-15 ), Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059( 1059/2011 ) «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики»;

постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 1995 року № 516( 516-95-п ) «Про плату за видачу та переоформлення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ліцензій на здійснення певних видів підприємницької діяльності» (зі змінами);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність з виробництва, передачі та постачання електричної енергії.

ІІ. Порядок та термін подання звітності

2.1. Звітним періодом є календарний квартал.

2.2. Форму звітності № 9-НКРЕ подають ліцензіати з виробництва, передачі та постачання електричної енергії, ліцензіати з виробництва електричної та теплової енергії щокварталу (на другий робочий день після встановленого терміну сплати поточної плати за відповідні ліцензії) на паперових носіях та електронною поштою до територіального підрозділу НКРЕ (далі — ТП НКРЕ) у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата.

2.3. Форма звітності № 9-НКРЕ підписується керівником та головним бухгалтером ліцензіата та скріплюється печаткою. У звіті зазначаються прізвища та ініціали осіб, які підписали звіт, прізвище виконавця та номер телефону, факс та адреса електронної пошти.

2.4. Форма звітності № 9-НКРЕ направляється електронною поштою за адресами, які визначають відповідні ТП НКРЕ у відповідному регіоні.

2.5. ТП НКРЕ у відповідному регіоні проводять аналіз правильності заповнення наданих форм, забезпечують усунення ліцензіатами виявлених недоліків, здійснюють узагальнення даних і надають зведену інформацію до НКРЕ.

ІІІ. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕ

3.1. У рядку 1 «На початок звітного періоду (борг (-) або переплата (+))» наводиться борг або переплата на початок звітного періоду з відповідним знаком, що утворилась на кінець попереднього звітного періоду (рядок 4), за ліцензію з виробництва електричної енергії (графа 1), з передачі електричної енергії (графа 3), з постачання електричної енергії (графа 5) та разом з усіх видів діяльності (графа 7).

3.2. У рядку 2 «Нараховано» наводиться сума коштів, що належить до сплати ліцензіатом за звітний квартал відповідно до постанови НКРЕ за ліцензію з виробництва електричної (електричної та теплової) енергії (графа 1), з передачі електричної (електричної та теплової) енергії (графа 3), з постачання електричної (електричної та теплової) енергії (графа 5) та разом з усіх видів діяльності (графа 7).

3.3. У рядку 3 «Сплачено» наводиться сума коштів, яка сплачена ліцензіатом за звітний квартал відповідно до зазначених у рядку 4 платіжних доручень за ліцензію з виробництва електричної (електричної та теплової) енергії (графа 1), з передачі електричної (електричної та теплової) енергії (графа 3), з постачання електричної (електричної та теплової) енергії (графа 5) та разом з усіх видів діяльності (графа 7).

3.4. У рядку 4 «На кінець звітного періоду (борг (-) або переплата (+))» наводиться різниця між сумою коштів, що належить до сплати (рядок 2), та сумою коштів, яка сплачена ліцензіатом (рядок 3) з урахуванням боргу(-) або переплати(+) на початок звітного періоду (рядок 1) за ліцензію з виробництва електричної енергії (графа 1), з передачі електричної енергії (графа 3), з постачання електричної енергії (графа 5) та разом з усіх видів діяльності (графа 7).

3.5. У рядку 5 «Дата та номер платіжних доручень» зазначаються дата та номер платіжних доручень, згідно з якими ліцензіатом сплачені кошти, наведені у рядку 2.

3.6. Усі дані наводяться накопичувальним підсумком з початку календарного року (графи 2, 4, 6, 8).

Начальник управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

О. В. Шилова


 

Інструкція щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕ ..., автор —
Рейтинг статьи: 99% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}