Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Порядку спрямування надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, розброньованих матеріальних цінностей мобілі

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 17.08.2012  № 929/935
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 р. за № 1546/21858

  Про затвердження Порядку спрямування надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення до Державного бюджету України у 2012 році

  Відповідно до статті 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"( 4282-17 ), з метою здійснення своєчасного та повного зарахування коштів до державного бюджету НАКАЗУЄМО:

  1. Затвердити Порядок спрямування надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення до Державного бюджету України у 2012 році, що додається.

  2. Департаменту економіки оборони та безпеки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Неботов П. Г.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства резерву України Лелюка О. В. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр економічного розвитку і торгівлі України

  П. О. Порошенко

  Міністр фінансів України

  Ю. В. Колобов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства фінансів України 17.08.2012 № 929/935

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 р. за № 1546/21858

  ПОРЯДОК спрямування надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення до Державного бюджету України у 2012 році( 4282-17 )

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок регулює питання спрямування у 2012 році до державного бюджету коштів, одержаних Державним агентством резерву України (далі — Держрезерв) від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення.

  1.2. Згідно зі статтею 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"( 4282-17 ) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення є джерелом формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2012 рік.

  1.3. Спрямування коштів, одержаних Держрезервом від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"( 4282-17 ).

  ІІ. Порядок перерахування до державного бюджету коштів, одержаних від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення

  2.1. Держрезерв відкриває в Державній казначейській службі України (далі — Казначейство) рахунок за балансовим рахунком 3711П "Інші рахунки клієнтів Державного казначейства" (далі — рахунок 3711) Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів( v0119506-00 ), затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119 (далі — План рахунків).

  На зазначений рахунок зараховуються кошти, одержані від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення.

  2.2. Казначейство наступного дня після зарахування коштів на рахунок, відкритий за рахунком 3711, передає Держрезерву виписку із зазначеного рахунка.

  2.3. Кошти від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення, зараховані на рахунок 3711, протягом трьох робочих днів розподіляються в обсягах, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"( 4282-17 ), та перераховуються Держрезервом платіжними дорученнями на відповідні рахунки з обліку надходжень до спеціального фонду державного бюджету, відкриті в Казначействі за балансовим рахунком 3121П "Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" Плану рахунків( v0119506-00 ).

  Протягом трьох останніх робочих днів місяця зазначені кошти перераховуються та розподіляються Держрезервом до державного бюджету не пізніше робочого дня, наступного за днем зарахування коштів на рахунок 3711. Залишки коштів на рахунку 3711 на перше число місяця не повинні перевищувати суму надходжень на цей рахунок в останній робочий день попереднього місяця.

  У платіжному дорученні на перерахування коштів до державного бюджету у графі "Призначення платежу" Держрезерв вказує код класифікації доходів бюджету, джерело формування та відповідну статтю Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" ( 4282-17 ).

  2.4. Кошти, зараховані помилково, або кошти, які підлягають поверненню у зв'язку з невиконанням зобов'язань Держрезервом, тобто виникли в результаті невідвантаження (відвантаження не в повному обсязі) продукції за договорами на реалізацію із 100-відсотковою передоплатою, підлягають поверненню з рахунка 3711 на підставі платіжного доручення Держрезерву за призначенням.

  2.5. Держрезерв забезпечує своєчасність перерахування коштів до спеціального фонду державного бюджету з рахунка, відкритого в Казначействі за рахунком 3711, та їх відповідність джерелам формування.

  2.6. Відображення операцій, пов'язаних з надходженнями від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення до державного бюджету, здійснюється у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в порядку та за формами, установленими законодавством.

  Директор Департаменту економіки оборони та безпеки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

  П. Г. Неботов

  Директор Департаменту фінансів оборони, правоохоронних органів і державної безпеки Міністерства фінансів України

  А.І. Гурська


   

  Про затвердження Порядку спрямування надходжень від ..., автор —
  Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}