Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Деякі питання дипломатичної служби, Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2012 р. № 864 Київ

Деякі питання дипломатичної служби

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку проведення конкурсу для прийняття на дипломатичну службу( 1754-2002-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1754 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 47, ст. 2142; 2003 р., № 30, ст. 1546; 2010 р., № 11, ст. 522; 2011 р., № 85, ст. 3113; 2012 р., № 39, ст. 1471), зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 205( 205-2003-п ) "Про затвердження Положення про кадровий резерв дипломатичної служби" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 376);

пункт 79 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України( 1106-2003-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 30, ст. 1546).

3. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI "Про державну службу"( 4050-17 ).

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 864

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку проведення конкурсу для прийняття на дипломатичну службу( 1754-2002-п )

1. В абзаці першому пункту 3( 1754-2002-п ) після слова "комісія" доповнити словами "у складі не менше п’яти осіб".

2. У пункті 5( 1754-2002-п ):

 • в абзаці другому слово "державній" замінити словом "дипломатичній";
 • в абзаці третьому після слова "недієздатними" доповнити словами "або дієздатність яких обмежена";
 • абзац четвертий викласти у такій редакції:
 • "мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;";

  в абзаці п’ятому слова "прийняття на службу" замінити словами "призначення на посади дипломатичної служби, на яких вони";

 • абзац шостий викласти у такій редакції:
 • "відповідно до вироку суду позбавлені права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади;";

 • доповнити пункт після абзацу восьмого новими абзацами такого змісту:
 • "піддавалися адміністративному стягненню за корупційне правопорушення — протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

 • мають громадянство іншої держави;".
 • У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом одинадцятим.

  3. Пункт 9( 1754-2002-п ) викласти у такій редакції:

  "9. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

  1) повна назва міністерства із зазначенням його місцезнаходження;

  2) назва вакантної посади та підгрупа, до якої вона належить;

  3) посадові обов’язки;

  4) умови оплати праці;

  5) вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидата на посаду дипломатичної служби відповідно до профілю професійної компетентності вакантної посади;

  6) інформація щодо строкового чи безстрокового призначення на посаду дипломатичної служби;

  7) перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу;

  8) дата і місце проведення конкурсу;

  9) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка подає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.".

  4. У пункті 10( 1754-2002-п ):

  абзац другий після слів "на дипломатичну службу" доповнити словами ", з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних;";

 • абзаци сьомий, восьмий і дев’ятий виключити;
 • доповнити пункт абзацом такого змісту:
 • "копію трудової книжки.".

  5. У пункті 15( 1754-2002-п ) цифру "3" замінити цифрою "5".

  6. У пункті 19( 1754-2002-п ) слова "Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців" замінити словами "Типового порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби".

  7. Пункт 22( 1754-2002-п ) виключити.

  8. У пункті 24( 1754-2002-п ) слова "присутньо не менше ніж дві третини її складу" замінити словами "присутня більшість її складу".

  9. У пункті 25( 1754-2002-п ):

  в абзаці першому слова "простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів" замінити словами "більшістю голосів її складу";

  в абзаці другому слова "та кандидатів для зарахування до кадрового резерву дипломатичної служби" виключити.

 • 10. У пункті 26( 1754-2002-п ) слова "два дні" замінити словами "три робочих дні".
 • 11. У пункті 27( 1754-2002-п ):
 • в абзаці першому слова "трьох днів після проведення конкурсу" замінити словами "трьох робочих днів після підписання протоколу";

 • доповнити пункт після абзацу другого абзацом такого змісту:
 • "До письмової згоди на проведення спеціальної перевірки переможець конкурсу подає службі персоналу МЗС документи, необхідні для проведення зазначеної перевірки, згідно з Указом Президента України від 25 січня 2012 р. № 33( 33/2012 ) "Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.".

 • 12. Пункт 28( 1754-2002-п ) викласти у такій редакції:
 • "28. Рішення про призначення на вакантну посаду працівника дипломатичної служби приймається за результатами конкурсу та спеціальної перевірки не пізніше 30 календарних днів після оприлюднення інформації про його переможця на підставі протоколу засідання конкурсної комісії.".

 • 13. Доповнити Порядок пунктом 31 такого змісту:
 • "31. Повторний конкурс на зайняття вакантних посад дипломатичної служби проводиться в порядку, передбаченому Законом України "Про державну службу."( 4050-17 ).


   

  Деякі питання дипломатичної служби, Кабінет Міністрів ..., автор —
  Рейтинг статьи: 96% из 100 возможных. Голосов всего: 2. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы