Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, Міністерство економічного розвитку і торг

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 20.08.2012  № 932
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2012 р. за № 1499/21811

  Про відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

  Відповідно до статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ), постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740( 740-2011-п ) "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію ;

  Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію ( z1500-12 ).

  2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності (Корнієнко В.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівника апарату Павленка В. П.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр

  П. О. Порошенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 20.08.2012  № 932

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2012 р. за № 1499/21811

  ПОРЯДОК відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

  1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) і центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України (далі — центральні органи виконавчої влади), за запитом на інформацію.

  2. Цей Порядок застосовується в разі, коли Мінекономрозвитку або центральні органи виконавчої влади є належними розпорядниками інформації.

  3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

 • щодо інформації, що становить суспільний інтерес;
 • якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

 • особі в разі надання інформації про неї.
 • 4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі — Розмір відшкодування фактичних витрат), затвердженого цим наказом.

  5. Розмір відшкодування фактичних витрат визначається відповідним структурним підрозділом Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади) з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності на підставі отриманої від структурних підрозділів Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади, у володінні яких знаходиться запитувана інформація), заявки на виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі — заявка на виписку рахунка), за формою згідно з додатком 1.

  6. Структурні підрозділи Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади) в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту подають структурному підрозділу Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади) з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності заявку на виписку рахунка.

  Одночасно копія заявки на виписку рахунка передається до відповідного структурного підрозділу Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади) з питань зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації.

  7. На підставі отриманої заявки на виписку рахунка структурний підрозділ Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади) з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності виписує рахунок для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі — рахунок), за формою згідно з додатком 2 і впродовж одного робочого дня передають його структурним підрозділам Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади), у володінні яких знаходиться запитувана інформація, для надсилання в установлений законом строк запитувачу інформації.

  8. Оплата рахунка здійснюється в будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

  9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційні рахунки Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади) структурний підрозділ Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади) з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності передає структурним підрозділам Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади), у володінні яких знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою структурного підрозділу Мінекономрозвитку (центрального органу виконавчої влади) з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

  Копії платіжних документів (рахунок та виписка з реєстраційного рахунка) структурні підрозділи Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади), у володінні яких знаходиться запитувана інформація, невідкладно передають відповідним структурним підрозділам з питань зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації.

  10. Структурні підрозділи Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади), у володінні яких знаходиться запитувана інформація, копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, здійснюють після отримання копії виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізованої відповідальною особою структурного підрозділу Мінекономрозвитку (центрального органу виконавчої влади) з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

  11. Надання інформації запитувачу здійснюється впродовж трьох робочих днів після підтвердження оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

  12. Відповідь на запит не надається в разі повної або часткової відмови запитувача від оплати рахунка.

  Директор департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

  В.І. Корнієнко

  Додаток 1 до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

  ЗАЯВКА № __________ від "___" ____________ 20__ року на виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

  _____________________________________________________________________________ (назва документа)

  ______________________________________________________________________________ (назва структурного підрозділу Мінекономрозвитку або центрального органу

  _____________________________________________________________________________ виконавчої влади, у якому знаходиться запитувана інформація)

  _____________________________________________________________________________

  Прізвище та ініціали запитувача — фізичної особи, найменування запитувача — юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

  Послуга, що надається

  Кількість сторінок

  Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

  Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

  Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

  (За відсутності даних ставиться прочерк)

  Виконавець

  ____________________________ (посада)

  ___________ (підпис)

  _____________________________ (ініціали, прізвище)

  Керівник структурного підрозділу, у якого знаходиться запитувана інформація

  ____________________________ (посада)

  ___________ (підпис)

  _____________________________ (ініціали, прізвище)

  Додаток 2 до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

  Надавач послуг: ___________________________________________________________

  Реєстраційний рахунок _____________________________________________________

  МФО банку ______________________________________________________________

  Код за ЄДРПОУ __________________________________________________________

  Платник _________________________________________________________________                                     (прізвище та ініціали запитувача — фізичної особи, найменування запитувача -

  ____________________________________________________________________________________                        юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи)

  РАХУНОК № __________ від "___" ______________ 20___ року для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

  __________________________________________________________________________ (назва документа)

  ______________________________________________________________________________________

  Найменування

  Вартість виготовлення однієї сторінки (без ПДВ), гривень

  Кількість сторінок

  Сума без ПДВ, гривень

  Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

  Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

  Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

  Разом

  Усього до сплати:

  __________________________________________________________ гривень ___ копійок                                                             (сума словами)

  Виконавець

  ____________________________ (посада)

  ___________ (підпис)

  _____________________________ (ініціали, прізвище)

  Бухгалтер

  ____________________________ (посада)

  ___________ (підпис)

  _____________________________ (ініціали, прізвище)


   

  Про відшкодування фактичних витрат на копіювання або ..., автор —
  Рейтинг статьи: 99% из 100 возможных. Голосов всего: 6. Отзывов пользователей: 3.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы