Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство аграрної політики та продовольства Укр

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 25.07.2012  № 463
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2012 р. за № 1359/21671

  Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство аграрної політики та продовольства України

  Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ), Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547( 547/2011 ) "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583( 583-2011-п ) "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити:

  1.1. Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство аграрної політики та продовольства України, що додається.

  1.2. Форму для подання запиту на отримання публічної інформації, що додається.

  2. Визначити Відділ публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян (Захарченко О. А.) спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство аграрної політики та продовольства України.

  3. Визначити місцем роботи запитувачів із документами громадську приймальню Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: м. Київ, Хрещатик, 24.

  4. Управлінню аграрної статистики та інформатизації (Білоченко А. М.) забезпечити доступ до розділу "Доступ до публічної інформації" на веб-сайті Мінагрополітики України для розміщення Відділом публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян актуальної інформації та її оновлення відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ).

  5. Відділу публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра-керівника апарату Бісюка І. Ю.

  Заступник Міністра

  О. В. Сень

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.07.2012  № 463

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2012 р. за № 1359/21671

  ПОРЯДОК складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство аграрної політики та продовольства України

  I. Складання та подання запитів на публічну інформацію

  1.1. Запит на інформацію подається фізичною, юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи до Міністерства аграрної політики та продовольства України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або телефоном.

  1.2. Для подання письмового запиту запитувач використовує форму, яку може отримати в громадській приймальні Міністерства аграрної політики та продовольства України  за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, або на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України //www.minagro.kiev.ua).

  1.3.У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляють працівники Відділу публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян, які організовують в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство аграрної політики та продовольства України, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надають копію запиту особі, яка його подала.

  1.4. Запит може бути поданий до Міністерства аграрної політики та продовольства України в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку (з понеділка по четвер з 9.00 до 13.00 та з 13.45 до 18.00, у п'ятницю з 9.00 до 13.00 та з 13.45 до 16.45).

  1.5. Запит на інформацію подається в довільній формі.

  1.6. Запит на інформацію повинен містити:

  прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, місце проживання (місцезнаходження) або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

  загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
 • ІІ. Строк розгляду запитів на отримання публічної інформації

  2.1. Відповідь на запит на інформацію надається Міністерством аграрної політики та продовольства України не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту у спосіб, обраний запитувачем.

  2.2. Відділ публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян реєструє письмовий запит та невідкладно (протягом одного робочого дня) здійснює попередній розгляд та передає його на підпис заступнику Міністра — керівнику апарату або заступнику Міністра відповідно до підпорядкування для надання структурному підрозділу (підрозділам), у компетенції якого перебуває запитувана інформація.

  2.3. Протягом  трьох робочих днів з дня реєстрації запиту структурні підрозділи Міністерства аграрної політики та продовольства України готують та надають завізовані керівником структурного підрозділу відповіді на письмові запити до Відділу публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян або згідно з дорученням надають відповідь самостійно.

  2.4. Відділ публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян готує та подає на підпис заступнику Міністра — керівнику апарату відповідь запитувачу або надає відповідь самостійно.

  ІІІ. Плата за надання інформації

  3.1. Інформація на запит надається безоплатно.

  3.2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом понад 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

  3.3. Витрати на копіювання та друк визначаються Міністерством аграрної політики та продовольства України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740( 740-2011-п ) "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію".

  3.4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

  IV. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

  4.1. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

  Міністерство аграрної політики та продовольства України не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

  інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

  запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 3.2 розділу ІІІ цього Порядку;

  недотримання вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ).

  4.2. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

  4.3. Рішення, дії чи бездіяльність працівників Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань доступу до публічної  інформації можуть бути оскаржені  відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ).

  Начальник Відділу публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян

  О. А. Захарченко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.07.2012  № 463

  ФОРМА ( z1359-12 BF55.doc ) для подання запиту на отримання публічної інформації

  Начальник Відділу публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян

  О. А. Захарченко


   

  Про затвердження Порядку складання та подання запитів ..., автор —
  Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 2. Отзывов пользователей: 3.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}