Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про внесення змін до Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Петропавлівські лимани", Міністерство екології та приро

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 13.07.2012  № 344
 • Про внесення змін до Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Петропавлівські лимани"

  Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України"( 2456-12 ) НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни до Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Петропавлівські лимани", затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 20.01.2006 № 18, виклавши його у новій редакції, що додається.

  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

  Міністр

  Е. А. Ставицький

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 20.01.2006 № 18 (у редакції наказу Мінприроди 13.07.2012 № 344)

  ПОЛОЖЕННЯ про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Петропавлівські лимани"

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Петропавлівські лимани" (далі — Заказник) оголошено Указом Президента України від 12.09.2005 № 1238/2005( 1238/2005 ).

  1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

  1.3 Заказник загальною площею 4193 гектари розташований у межах Петропавлівського району Дніпропетровської області і знаходиться у віданні Петропавлівської райдержадміністрації — 4036,1 гектара та на землях Петропавлівського лісництва ДП "Павлоградське лісове господарство" (кв. 1, 3, 7, 8) — 156,9 гектара (далі — Землекористувачі).

  Частина Заказника знаходиться в зоні гірничого відводу по підземному видобутку кам'яного вугілля ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля".

  1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувачів, які здійснюють у його межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

  1.5. Землекористувачі на території Заказника у своїй діяльності керуються Конституцією України( 254к/96-ВР ), законами України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечують і несуть відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

  1.6. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем( za788-98 )) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

  1.7. Адреси Землекористувачів:

  Петропавлівська РДА: 52700, Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, смт Петропавлівка, вул. Радянська, 62;

  ДП "Павлоградське лісове господарство": 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, провулок Лікарняний, 24.

  2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  2.1. Заказник оголошено з метою збереження заплавної частини долини річки Самари з типовою луговою, солончаковою рослинністю та вузькодолинними заплавними природними і штучними лісами, де зростають рослини (сальвінія плаваюча, зозулинець болотний, зозулинець салеповий, сон чорніючий, косарики тонкі) та знаходяться такі види тварин (дозорець-імператор, махаон, бражник прозерпіна, мелітурга булавовуса, джміль моховий, гадюка степова, гоголь, журавель сірий, зуйок морський, ходуличник, поручайник, кроншнеп великий, тхір степовий, тушканчик великий та інші), занесені до Червоної книги України.

  2.2. Основними завданнями Заказника є:

  збереження біорізноманіття цінного територіального Петропавлівсько-Самарського комплексу, особливо в районі, де мають місце загрозливі техногенні фактори, а також охорона рідкісних видів рослин та тварин Європи, України і Придніпров'я;

  збереження характерного даного ландшафту генетичного фонду тварин і рослин, особливо рідкісних у науковому відношенні;

 • підтримка загального екологічного балансу в регіоні;
 • поширення еколого-освітніх знань тощо.
 • 3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

  3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України"( 2456-12 ) на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

  будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, що може вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафтів, не пов'язане з діяльністю Заказника;

  розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин та улаштування загонів, пересування механічних транспортних засобів (крім службового транспорту Землекористувачів), за винятком шляхів загального користування;

 • знищення та пошкодження дерев, чагарників та трав'янистої рослинності;
 • розорювання земель, за винятком заходів з обмеження розповсюдження лісових пожеж;
 • геологорозвідувальні, підривні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву, гідрологічного і гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, меліоративні роботи;

 • порушення природного стану водойми;
 • застосування хімічних засобів боротьби зі шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та погодження Мінприроди;

 • засмічення території Заказника, зберігання отрутохімікатів, твердих побутових та інших відходів;
 • усі види лісокористування (за винятком вибірково-санітарних рубок і рубок догляду), заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету, випалювання водно-болотної та лучно-степової рослинності, турбування, відлов і знищення диких тварин, птахів, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів і ландшафтів;

  інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погодження Мінприроди;

 • випасання худоби, крім спеціально відведених ділянок;
 • перебування на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

 • будь-яке рибальство, за винятком любительського, у спеціально відведених місцях;
 • мисливство;
 • проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень;

  пересування людей за межами доріг, стежок і просік у період гніздування птахів і розмноження інших видів тварин;

  інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

  3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

  використання її в освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт, обмежена господарська діяльність з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

 • сінокосіння в водоохоронних зонах починаючи з червня;
 • виконання відновлювальних робіт по здійсненню заходів щодо запобігання змін природних комплексів внаслідок негативного антропогенного впливу, в тому числі при проведенні підземних робіт шахтами, або стихійного лиха;

  проведення підземного видобутку вугілля в межах гірничого відводу при умові охорони відповідної наземної частини Заказника власником ліцензії за погодженням з Мінприроди;

 • здійснення протипожежних та санітарних заходів, що не порушують режиму Заказника;
 • збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника.
 • 3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, у порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

  3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачами.

  3.5. На Землекористувачів у межах Заказника оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

  3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку будівництва, землевпорядкуванні тощо.

  3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

  3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

  4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

  4.1. Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

  5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

  5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.

  {Текст взято з сайту Мінприроди України //www.menr.gov.ua/}


   

  Про внесення змін до Положення про ландшафтний заказник ..., автор —
  Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}