Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (констит

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин п’ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (справа про обрання Голови Верховної Ради України)

м. Київ 11 липня 2012 року № 15-рп/2012

Справа № 1-23/2012

Конституційний Суд України у складі суддів:

Головіна Анатолія Сергійовича — головуючого, Баулiна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовiченка Сергія Леонідовича, Винокурова Сергія Маркіяновича, Гультая Михайла Мирославовича, Запорожця Михайла Петровича, Колоса Михайла Івановича, Маркуш Марії Андріївни, Овчаренка В’ячеслава Андрійовича, Пасенюка Олександра Михайловича‚ Сергейчука Олега Анатолійовича — доповідача, Стецюка Петра Богдановича, Стрижака Андрія Андрійовича, Шаптали Наталі Костянтинівни, Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України( 254к/96-ВР ) (конституційності) положень частин п’ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України( 1861-17 ), затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" від 10 лютого 2010 року № 1861—VI (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14—17, ст. 133).

Приводом для розгляду справи згідно зі статтями 39, 40 Закону України "Про Конституційний Суд України"( 422/96-ВР ) стало конституційне подання 51 народного депутата України.

Підставою для розгляду справи відповідно до статей 71, 82 Закону України "Про Конституційний Суд України"( 422/96-ВР ) є твердження суб’єкта права на конституційне подання про неконституційність положень частин п’ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України( 1861-17 ), затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" від 10 лютого 2010 року № 1861—VI (далі — Регламент).

Заслухавши суддю-доповідача Сергейчука О. А. та дослідивши матеріали справи, у тому числі позиції, які висловили Президент України, Голова Верховної Ради України, Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України

 • установив:
 • 1. Суб’єкт права на конституційне подання — 51 народний депутат України — звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати неконституційними положення частин п’ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту( 1861-17 ).

  Автори клопотання стверджують, що положення частини шостої статті 75 "якщо бюлетені для таємного голосування одержали не менше двох третин народних депутатів від їх фактичної чисельності", частини четвертої статті 77 "приймається таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів" та "голосування вважається таким, що відбулося, якщо бюлетені для таємного голосування одержали не менше двох третин народних депутатів від їх фактичної чисельності" Регламенту ( 1861-17 ) не відповідають частині другій статті 6( 254к/96-ВР )

  На думку народних депутатів України, частиною шостою статті 75, частиною четвертою статті 77 Регламенту( 1861-17 ) встановлюється додаткова, не передбачена Конституцією України( 254к/96-ВР ), умова прийняття Верховною Радою України рішень про обрання та відкликання Голови Верховної Ради України з посади, а саме: бюлетені для таємного голосування мають одержати не менше двох третин народних депутатів України від їх фактичної чисельності.

  Автори клопотання зауважують, що Конституція України ( 254к/96-ВР ) не містить такої правової категорії, як фактична чисельність народних депутатів України, тому згідно з вимогами Основного Закону України рішення Верховної Ради України, зокрема про обрання та відкликання Голови Верховної Ради України з посади, мають прийматися більшістю від її конституційного складу незалежно від того, скільки народних депутатів України не брали участі в голосуванні або не одержали відповідні бюлетені.

  Суб’єкт права на конституційне подання також вважає, що положення частини п’ятої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту ( 1861-17 ), за якими рішення щодо кандидатур на посаду Голови Верховної Ради України та про відкликання Голови Верховної Ради України з посади приймаються тільки таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів, без застосування процедури (ad hoc), передбаченої статтею 50 Регламенту, обмежують повноваження парламенту самостійно приймати рішення з таких процедурних питань, а отже, не відповідають частині першій статті 6( 254к/96-ВР ), частині першій статті 88 Конституції України( 254к/96-ВР ).

  2. Конституційний Суд України, вирішуючи порушені в конституційному поданні питання, виходить з такого.

  Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; Конституція України( 254к/96-ВР ) має найвищу юридичну силу; закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина перша статті 6( 254к/96-ВР ), частина друга статті 8 Основного Закону України ( 254к/96-ВР )).

  Згідно зі статтею 75 Конституції України( 254к/96-ВР ) єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України, а за змістом її статей 76( 254к/96-ВР ), 85( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України є органом народного представництва і здійснює повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання.

  3. Як вбачається зі статті 1( 254к/96-ВР ), частини другої статті 5 Основного Закону України( 254к/96-ВР ), визначальною засадою парламентаризму є відкритість роботи парламенту.

  За статтею 84 Конституції України( 254к/96-ВР ) засідання Верховної Ради України проводяться відкрито (частина перша); рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування (частина друга).

  У Рішенні Конституційного Суду України від 6 квітня 2010 року № 11-рп/2010( v011p710-10 ) зазначено, що Верховна Рада України є органом державної влади, який здійснює свої повноваження на засадах представництва народними депутатами України інтересів Українського народу (абзац перший підпункту 3.3 пункту 3 мотивувальної частини).

  Сутність представницької демократії полягає, насамперед, в опосередкованій участі громадян у прийнятті рішень державного значення через своїх представників, покликаних виступати від імені виборців, виражати та захищати інтереси всього народу. Реалізація засади відкритості роботи парламенту гарантує підтримання постійного зв’язку народних депутатів України, як повноважних представників Українського народу у Верховній Раді України, із виборцями, що створює умови для всебічного аналізу діяльності як окремих народних депутатів України, так і парламенту в цілому.

  Відповідно до частини п’ятої статті 82 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ) порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та законом про регламент Верховної Ради України. За пунктом 21 частини першої статті 92 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ) організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус народних депутатів України визначаються виключно законами України. Верховна Рада України як орган державної влади зобов’язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19 Конституції України ( 254к/96-ВР )), а закони, у тому числі й Закон України "Про Регламент Верховної Ради України"( 1861-17 ), згідно з частиною другою статті 8 Основного Закону України( 254к/96-ВР ) приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

  За частиною першою статті 88 Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх.

  В Основному Законі України, а саме в частині першій статті 88( 254к/96-ВР ), не встановлено спеціальної вимоги стосовно обрання та відкликання Голови Верховної Ради України з посади таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

  Зі змісту частини першої статті 84( 254к/96-ВР ), частини першої статті 88 Основного Закону України( 254к/96-ВР ) вбачається, що Голова Верховної Ради України обирається та відкликається з посади на відкритому пленарному засіданні парламенту, за винятком випадків, коли за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України проводиться закрите пленарне засідання.

  Згідно з частинами другою( 254к/96-ВР ), третьою статті 84( 254к/96-ВР ), частиною першою статті 88( 254к/96-ВР ), статтею 91 Конституції України( 254к/96-ВР ) рішення про обрання чи відкликання Голови Верховної Ради України з посади приймається більшістю від конституційного складу парламенту на його пленарних засіданнях шляхом голосування.

  З викладеного вбачається, що положення частини п’ятої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту( 1861-17 ), за якими рішення щодо кандидатур на посаду Голови Верховної Ради України та про відкликання Голови Верховної Ради України з посади приймаються таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів, не забезпечують відкритості у роботі парламенту, а тому не відповідають частині першій статті 84 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ).

  Конституційний Суд України вважає, що обрання Голови Верховної Ради України таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів, тобто прийняття рішення не на пленарному засіданні Верховної Ради України, суперечить частині другій статті 84 Конституції України( 254к/96-ВР ), відповідно до якої рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях.

  4. Згідно з оспорюваними положеннями частини шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту( 1861-17 ) обраним Головою Верховної Ради України вважається кандидат на посаду, який отримав більшість голосів народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, якщо бюлетені для таємного голосування одержали не менше двох третин народних депутатів України від їх фактичної чисельності; голосування вважається таким, що відбулося, якщо бюлетені для таємного голосування одержали не менше двох третин народних депутатів України від їх фактичної чисельності.

  Як наголосив Конституційний Суд України у Рішенні від 14 жовтня 2003 року № 16-рп/2003( v016p710-03 ), рішення Верховної Ради України є результатом її волевиявлення і ухвалюються на колегіальній основі (абзац другий пункту 5 мотивувальної частини).

  Рішення Верховної Ради України про обрання та відкликання Голови Верховної Ради України з посади оформляються відповідними постановами Верховної Ради України (частина сьома статті 75, частина четверта статті 77 Регламенту ( 1861-17 )).

  Згідно зі статтею 91 Конституції України( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених Основним Законом України( 254к/96-ВР ).

  У Рішенні Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 року № 17-рп/2002( v017p710-02 ) сформульовано правову позицію, відповідно до якої Верховна Рада України правомочна реалізовувати свої повноваження за умови присутності на її пленарних засіданнях на момент голосування не менше тієї кількості народних депутатів України, яка згідно з частиною четвертою статті 89( 254к/96-ВР ), статтею 91( 254к/96-ВР ), частиною четвертою статті 94( 254к/96-ВР ), частинами другою ( 254к/96-ВР ), п’ятою( 254к/96-ВР ), шостою статті 111( 254к/96-ВР ), частиною першою статті 135( 254к/96-ВР ), статтею 155( 254к/96-ВР ), частиною першою статті 156 Конституції України( 254к/96-ВР ) необхідна для прийняття відповідного рішення (абзац другий пункту 2 резолютивної частини).

  У цьому ж рішенні( v017p710-02 ) зазначено, що неучасть певної кількості народних депутатів України у голосуванні не є складовою процесу прийняття рішень Верховною Радою України (пункт 4 резолютивної частини).

  Отже, згідно з Основним Законом України( 254к/96-ВР ) єдиною вимогою щодо чисельності народних депутатів України, якою обумовлюється прийняття рішень (актів) повноважною Верховною Радою України, є наявність визначеної у статті 91( 254к/96-ВР ) та інших положеннях Основного Закону України відповідної кількості голосів народних депутатів України від конституційного складу парламенту.

  Конституційний Суд України дійшов висновку, що положення частини шостої статті 75 "якщо бюлетені для таємного голосування одержали не менше двох третин народних депутатів від їх фактичної чисельності", частини четвертої статті 77 "голосування вважається таким, що відбулося, якщо бюлетені для таємного голосування одержали не менше двох третин народних депутатів від їх фактичної чисельності" Регламенту( 1861-17 ) не відповідають статті 91 Конституції України( 254к/96-ВР ).

  Враховуючи викладене та керуючись статтями 147 ( 254к/96-ВР ), 150( 254к/96-ВР ), 152 ( 254к/96-ВР ), 153 Конституції України( 254к/96-ВР ), статтями 51, 57, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 82 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), Конституційний Суд України

 • вирішив:
 • 1. Визнати такими, що не відповідають Конституції України( 254к/96-ВР ) (є неконституційними), положення Регламенту Верховної Ради України( 1861-17 ), затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" від 10 лютого 2010 року № 1861—VI, а саме:

  — частини п’ятої статті 75 "рішення щодо кандидатур на посаду Голови Верховної Ради України приймається таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів";

  — частини шостої статті 75 "якщо бюлетені для таємного голосування одержали не менше двох третин народних депутатів від їх фактичної чисельності";

  — частини четвертої статті 77 "приймається таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів і" та "голосування вважається таким, що відбулося, якщо бюлетені для таємного голосування одержали не менше двох третин народних депутатів від їх фактичної чисельності".

  2. Положення Регламенту Верховної Ради України( 1861-17 ), затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" від 10 лютого 2010 року № 1861—VI, визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

  3. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

  Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.

  КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ


   

  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним ..., автор —
  Рейтинг статьи: 99% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}