Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 15.07.97 № 743, Фонд державного майна України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 04.04.2012  № 456
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2012 р. за № 611/20924

  Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 15.07.97 № 743

  Відповідно до статті 13 Закону України «Про приватизацію державного майна»( 2163-12 ) та з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

  1. Унести до Положення про комісію з приватизації( z0361-97 ), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 липня 1997 року № 743, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 серпня 1997 року за № 361/2165, такі зміни:

  1.1. У тексті цього Положення( z0361-97 ):

 • слово «термін» в усіх відмінках замінити словом «строк» у відповідних відмінках;
 • слова «орган приватизації» в усіх відмінках замінити словами «державний орган приватизації» у відповідних відмінках.

  1.2. У розділі І цього Положення( z0361-97 ):

  у пункті 1.1 слова «, органами приватизації Автономної Республіки Крим» замінити словами «представництвами» словами «(далі — державні органи приватизації).»;

 • у пункті 1.5:
 • абзац другий викласти у такій редакції:
 • «державного підприємства (господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, що приватизується), в тому числі й від представницького органу трудового колективу — виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або іншого уповноваженого ним органу;»;

 • абзац десятий викласти у такій редакції:
 • «уповноваженого органу управління, який до прийняття рішення про приватизацію здійснював управління державним майном;»;

  у пункті 1.6 перше і друге речення викласти в такій редакції: «Голова та персональний склад комісії затверджується наказом відповідного державного органу приватизації. Цим самим наказом встановлюється строк подання проекту плану приватизації.»;

 • у пункті 1.8 після слів «брати участь» доповнити словами «з правом дорадчого голосу»;
 • розділ доповнити новим пунктом 1.9 такого змісту:
 • «1.9. За рішенням державного органу приватизації можуть створюватися постійно діючі комісії з приватизації об'єктів окремих галузей, до складу яких включаються представники уповноважених центральних органів виконавчої влади (галузеві комісії). Під час приватизації окремих об'єктів до участі у роботі галузевої комісії залучаються інші заінтересовані особи, визначені в пункті 1.5 цього розділу.».

  1.3. Абзац четвертий пункту 2.1 розділу ІІ цього Положення ( z0361-97 ) викласти у такій редакції:

  «у випадках, передбачених законодавством, визначення розміру статутного капіталу господарського товариства та розробка акта оцінки;»;

  1.4. Абзац четвертий пункту 3.1 розділу ІІІ цього Положення ( z0361-97 ) викласти у такій редакції:

  «залучати до роботи експертів (у тому числі державних експертів з питань таємниць), консультантів, оцінювачів та інших спеціалістів, які мають право дорадчого голосу на засіданнях комісії.».

  2. Начальнику Управління з питань реформування власності Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Голова Фонду

  О. Рябченко


   

  Про внесення змін до наказу Фонду державного майна ..., автор —
  Рейтинг статьи: 95% из 100 возможных. Голосов всего: 10. Отзывов пользователей: 3.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}