Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про виконання бюджету Фонду та регіональних програм щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей за 2011 рік, Фонд соціального стра

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ПОСТАНОВА

 • 03.04.2012  № 21
 • Про виконання бюджету Фонду та регіональних програм щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей за 2011 рік

  Бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2011 рік( v0014598-11 ) затверджений постановою правління Фонду від 04.03.2011 № 14. Вжиті протягом року заходи щодо зменшення дефіциту бюджету Фонду забезпечили стабільний фінансовий стан Фонду, погашення заборгованості Фонду безпосередньо перед страхувальниками, яка мала місце станом на 01.01.2011 р., своєчасне виконання зобов'язань щодо надання матеріального забезпечення і соціальних послуг застрахованим особам та членам їх сімей.

  Загальний фонд оплати праці, з якого утримувалися страхові внески до Фонду у 2011 році, становив 353,9 млрд. грн., або 98,2% до плану та 115,1% до показника 2010 року. Відповідно сума страхових внесків, що акумульована Фондом у 2011 році, становить 8267,3 млн. гривень, або 95,6% до плану.

  Часткова оплата за путівки до санаторно-курортних закладів — 130,0 млн. грн., або 105,8% до плану та 54,8% до показника минулого року.

  Інші надходження (пеня, штрафи, не прийняті до заліку витрати кошти, одержані з Державного бюджету України на відшкодування витрат Фонду на виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надходження від сум єдиного податку) — 162,7 млн. грн., що складає 118,3% до плану.

  За даними фінансового звіту виконання доходної частини бюджету Фонду за 2011 рік( v0014598-11 ), із урахуванням залишку коштів на початок року, становить 7844,1 млн. грн., або 95,8% до плану.

  Кількість страхувальників, які обліковуються в органах Фонду, становить 1412172 юридичних і фізичних осіб — суб'єктів господарювання, у тому числі 14951 — особи, які беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності на добровільних засадах.

  Витратна частина бюджету Фонду за 2011 рік становить 7559,2 млн. грн. (90,0% до плану), або 92,3% до даних 2010 року.

  Фактичні витрати на виплату всіх видів допомоги за звітний період становлять 6124,7 млн. гривень. З урахуванням резерву страхових коштів планові показники на їх виплату виконані на 89,2 відсотка.

  Витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за 2011 рік становили 4336,7 млн. грн., або 89,2% до плану, або 95,6% до даних 2010 року. Зменшено витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності по 25 регіонах (крім Донецького та Луганського відділень Фонду) у порівнянні з 2010 роком. Головними факторами зменшення цих витрат є зменшення абсолютної кількості оплачених днів (на 8295,4 тис. днів, або 18,0%) при незначному збільшенні розміру середньоденної допомоги в цілому по Фонду.

  Витрати на виплату допомоги по вагітності та пологах за 2011 рік становили 1767,0 млн. грн., або 98,5% до плану (111,6% до 2010 року). Кількість оплачених днів по вагітності та пологах за 2011 рік в порівнянні з даними за 2010 рік зменшилась на 3,2%, тоді як розмір середньоденної допомоги по вагітності та пологах за звітний період збільшився в цілому по Фонду на 11,6%.

  Витрати на поховання — 21,0 млн. гривень, або 14998 випадків, що менше порівняно з 2010 роком на 4,8 млн. грн., або на 18,5%, відповідно кількість випадків менше на 3407, або на 18,5%.

  Для реалізації програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей у 2011 році використано 973,0 млн. грн., що складає 96,4% від запланованих асигнувань за статтею бюджету Фонду "Оздоровчі заходи".

  Протягом 2011 року застрахованими особами використано 88523 путівок на санаторно-курортне лікування на суму 450,5 млн. грн., що склало 95,1% від запланованих асигнувань на ці цілі.

  У 2011 році за рахунок коштів Фонду здійснювалося часткове фінансування 152 санаторіїв-профілакторіїв на загальну суму 120,6 млн. грн. (94,3% від плану), у тому числі на 66,3 млн. грн. санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних та професійно-технічних закладів. За рахунок цих коштів у санаторіях-профілакторіях поліпшили своє здоров'я близько 101,9 тисяч застрахованих осіб та членів їх сімей, у тому числі близько 53 тисяч студентів.

  На фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду використано 159,8 млн. грн., що склало 97,6% від суми, передбаченої кошторисами відділень Фонду. За кошти Фонду було оздоровлено понад 200,9 тис. дітей.

  Часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл здійснено в звітному періоді на загальну суму 153,8 млн. грн., або 98,6% від планового показника. Це дало змогу забезпечити заняття у цих школах понад 163,7 тисячам вихованців.

  Організаційно-управлінські заходи для забезпечення діяльності органів Фонду та витрати по виконанню обов'язків страховика склали у 2011 році 410,6 млн. грн. та 10,4 млн. грн., або 97,2% та 17,5% відповідно до плану.

  Профіцит бюджету Фонду за 2011 рік( v0014598-11 ) становить 284,9 млн. гривень.

  На виконання Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням"( 2240-14 ) правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Звіт про виконання бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2011 рік по доходах із урахуванням результату виконання бюджету за минулий рік у сумі 7844,1 млн. грн. та по витратах — 7559,2 млн. грн. затвердити. Інформацію Виконавчої дирекції Фонду про виконання регіональних програм щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей за 2011 рік взяти до відома.

  2. Виконавчій дирекції та відділенням Фонду:

  2.1 Продовжити роботу по оптимізації витрат коштів Фонду. Забезпечити постійний контроль за дотриманням встановлених граничних норм витрат за окремими статтями кошторисів організаційно-управлінських заходів.

  2.2 Посилити контроль за розрахунками витрат на матеріальне забезпечення страхувальників по коштах Фонду з урахуванням даних Державного реєстру соціального страхування (у тому числі персоніфікованих даних застрахованих осіб).

  2.3 Продовжити роботу по забезпеченню відповідності даних Державного реєстру та інформації по страхувальниках Фонду та їх використання в роботі (зокрема при наданні довідки при ліквідації страхувальника тощо).

  2.4 При перевірці закладів охорони здоров'я та страхувальників:

  - вжити заходів щодо посилення контролю за обґрунтованістю видачі (продовження) листків непрацездатності застрахованим особам, які часто та довго хворіють;

  - активізувати роботу щодо з'ясування об'єктивних обставин отримання та розслідування травм невиробничого характеру;

  - у разі виявлення листків непрацездатності, що видані у зв'язку із травмами невиробничого характеру, які сталися з вини інших юридичних або фізичних осіб, проводити роботу по відшкодуванню бюджету Фонду витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв'язку із зазначеними травмами.

  2.5 Посилити роботу з органами державної податкової адміністрації, судовими органами, державної виконавчої служби, прокуратури щодо вжиття всіх можливих заходів, передбачених чинним законодавством, для стягнення та погашення заборгованості за страхувальниками, недопущення нецільового використання коштів Фонду.

  3. Інформацію про виконання бюджету Фонду за 2011 рік( v0014598-11 ) направити для оприлюднення в офіційних друкованих виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, друкованих виданнях всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і підприємців.

  Голова правління

  В. М. Коломієць

  Додаток до постанови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 03.04.2012 № 21

  ПОКАЗНИКИ виконання бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

  (тис. грн.)

  № п/п

  Назва статті

 • 2011 рік
 • фактичне виконання за 2010 рік
 • Темп росту, % (к.4/к.6*100)

 • план
 • фактичне виконання
 • %, виконання (к.4/к.3*100)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1.

  Результат виконання бюджету Фонду за минулий рік

  -715932

  -715932

  х

  -494893

  х

  2.

  ДОХОДИ:

 • 8906953
 • 8559992
 • 96,1%
 • 7970039
 • 107,4%
 • 2.1.

  Частка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхові внески

 • 8646552
 • 8267324
 • 95,6%
 • 7146532
 • 115,7%
 • 2.2.

  Відрахування від сум єдиного податку

  0

  0

 • 484866
 • 2.3.

  Надходження від часткової сплати за путівки

 • 122882
 • 130011
 • 105,8%
 • 237414
 • 54,8%
 • 2.4.

  Інші надходження, у тому числі:

 • 137519
 • 162657
 • 118,3%
 • 101227
 • 160,7%
 • 2.4.1.

 • надходження на виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 • 37244
 • 37244
 • 100,0%
 • 37244
 • 100,0%
 • РАЗОМ (р. 1 + р. 2)

 • 8191021
 • 7844060
 • 95,8%
 • 7475146
 • 104,9%
 • 3.

  ВИТРАТИ:

  3.1.

  На виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності

 • 4862930
 • 4336720
 • 89,2%
 • 4535328
 • 95,6%
 • 3.2.

  На виплату допомоги по вагітності та пологах

 • 1794591
 • 1766997
 • 98,5%
 • 1583293
 • 111,6%
 • 3.3.

  На виплату допомоги на поховання

 • 25757
 • 20999
 • 81,5%
 • 25767
 • 81,5%
 • 3.4.

  Резерв страхових коштів

 • 183104
 • 3.5.

  Разом допомоги з урахуванням резерву

 • 6866382
 • 6124716
 • 89,2%
 • 6144388
 • 99,7%
 • 3.6.

  На виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 • 45427
 • 40211
 • 88,5%
 • 39416
 • 102,0%
 • 3.7.

  По статті "Оздоровчі заходи", в т. ч.:

 • 1009865
 • 973040
 • 96,4%
 • 1585355
 • 61,4%
 • 3.7.1.

  Путівки на санаторно-курортне лікування

 • 473808
 • 450513
 • 95,1%
 • 1047933
 • 43,0%
 • 3.7.2.

  Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв

 • 127835
 • 120600
 • 94,3%
 • 130487
 • 92,4%
 • 3.7.2.1.

 • в т. ч. санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних та профтех. закладів
 • 70488
 • 66275
 • 94,0%
 • 68090
 • 97,3%
 • 3.7.3.

  Фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення

 • 163728
 • 159822
 • 97,6%
 • 165258
 • 96,7%
 • 3.7.4.

  Позашкільне обслуговування дітей

 • 88508
 • 88286
 • 99,7%
 • 86707
 • 3.7.4.

  Часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл

 • 155986
 • 153819
 • 98,6%
 • 154970
 • 99,3%
 • 3.8.

  На організаційно-управлінські заходи

 • 422386
 • 410589
 • 97,2%
 • 384309
 • 106,8 %
 • 3.9.

  По виконанню обов'язків страховика

 • 59230
 • 10367
 • 17,5%
 • 37261
 • 27,8 %
 • 3.10.

  Інші витрати

 • 251
 • 349
 • 71,9%
 • ВСЬОГО ВИТРАТ

 • 8403290
 • 7559174
 • 90,0%
 • 8191078
 • 92,3%
 • 4.

  Результат виконання бюджету Фонду на кінець звітного періоду

  -212269

 • 284886
 • -715932

  5.

  Фонд оплати праці (млн. грн.)

 • 360273
 • 353854
 • 98,2%
 • 307384
 • 115,1%

 •  

  Про виконання бюджету Фонду та регіональних програм ..., автор —
  Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}