Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Стандарт надання послуги з призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, Міністерство соціальної політики УкраїниЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства соціальної( z0525-12 ) політики України( z0525-12 ) 23.03.2012 № 158( z0525-12 )

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 р. за № 528/20841

СТАНДАРТ надання послуги з призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

І. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт розроблений відповідно до Закону України "Про соціальні послуги"( 966-15 ), Бюджетного кодексу України( 2456-17 ), постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"( 558-2004-п ).

1.2. Цей Стандарт визначає механізм призначення грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (далі — компенсація), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"( 558-2004-п ).

1.3. Адміністративний орган, що надає послугу, — управління праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, структурні підрозділи з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва і Севастополя) рад (далі — уповноважений орган).

1.4. Реквізити уповноваженого органу: місцезнаходження, поштова, електронна адреси, адреса веб-сторінки в Інтернеті уповноваженого органу.

ІІ. Перелік категорій одержувачів послуги

Одержувачами послуги є непрацюючі фізичні особи, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, які обслуговуються соціальними службами).

ІІІ. Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги

Для призначення компенсації подаються заява, форма якої затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 року № 96 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг»( z0418-12 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 418/20731, із зазначенням способу виплати (через державні підприємства зв’язку або через установи уповноважених банків) та такі документи:

 • непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:
 • заява про згоду надавати соціальні послуги;
 • паспорт або інший документ, що посвічує особу;
 • висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

 • копія трудової книжки (за наявності);
 • довідка органу державної податкової служби про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю, і про відсутність даних про доходи цієї особи;

  особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

 • заява про необхідність надання соціальних послуг;
 • паспорт або інший документ, що посвічує особу;
 • копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом);
 • висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування;

 • законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:
 • заява про необхідність надання соціальних послуг;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

  IV. Місце та порядок подання запиту на одержання послуги

  4.1. Для призначення компенсації особи звертаються до уповноважених органів за принципом "єдиного вікна" або до виїзного "мобільного соціального офісу".

  4.2. Час подання запиту на надання послуги: згідно із затвердженим графіком роботи уповноваженого органу або роботи "мобільного соціального офісу".

  4.3. Черговість подання запиту на надання послуги: у години прийому згідно з графіком роботи уповноваженого органу або роботи "мобільного соціального офісу".

  V. Послідовність дій одержувача та уповноваженого органу

  5.1. Фізичні особи, які потребують та надають послуги, подають заяви з необхідними документами до уповноваженого органу за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, або до "мобільного соціального офісу".

  5.2. Прийом документів здійснює спеціаліст з прийому за принципом "єдиного вікна" органу праці та соціального захисту населення або "мобільного соціального офісу".

  5.3. Спеціаліст з прийому проводить співбесіду із заявником та приймає від нього необхідний пакет документів та заяву, яку реєструє у журналі реєстрації заяв.

  5.4. Спеціаліст з прийому під час прийому документів:

  перевіряє правильність заповнення бланка заяви, форма якої затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 року № 96( z0418-12 ), та повноту документів, необхідних для призначення компенсації;

 • видає заявникові повідомлення (відривний талон, розписку) про прийняття заяви та документів.
 • 5.5. У випадку коли до заяви надано не всі необхідні документи, спеціаліст з прийому надає роз’яснення, які документи повинні бути подані протягом трьох місяців з дня подачі заяви.

  VI. Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

  6.1. Компенсація призначається і виплачується з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з необхідними документами, передбаченими розділом ІІІ цього Стандарту.

  Днем подання заяв вважається день реєстрації уповноваженим органом заяв з необхідними документами.

  Якщо заяви та документи надсилаються поштою, днем подання заяв вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення.

  6.2. Компенсація призначається на час встановлення групи інвалідності або на час, протягом якого особа, яка подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.

  6.3. Уповноважений орган протягом 10 днів після одержання заяви з необхідними документами розглядає їх та приймає рішення щодо призначення компенсації або відмови в її призначенні.

  6.4. Після надходження коштів на рахунок уповноваженого органу компенсація виплачується державними підприємствами зв’язку або через установи уповноважених банків за письмовою заявою фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

  6.5. Перерахунок компенсації здійснюється:

  6.5.1 у разі зміни групи інвалідності особи, якій надаються соціальні послуги, з дня зміни групи інвалідності, якщо розмір збільшено, або з місяця, що настає за тим, у якому встановлено нову групу інвалідності, якщо розмір зменшено;

  6.5.2 після визнання дитини-інваліда інвалідом І, ІІ або ІІІ групи — з дня зміни групи інвалідності, якщо розмір збільшено, з місяця, що настає за тим, у якому дитині-інваліду встановлено нову групу інвалідності, якщо розмір зменшено;

  6.5.3 фізичній особі, яка надає соціальні послуги, у разі досягнення нею пенсійного віку — з місяця, в якому цій особі призначено пенсію;

  6.5.4 у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму без подання заяви фізичною особою, яка надає соціальні послуги, але з оформленням відповідного рішення про перерахунок.

  6.6. Перерахунок розміру компенсації здійснюється на підставі:

  6.6.1 витягу з акта огляду інваліда органами медико-соціальної експертизи без подання заяви фізичною особою, яка надає соціальні послуги, у разі зміни групи інвалідності;

  6.6.2 заяви, поданої фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та представником дитини після визнання дитини-інваліда інвалідом І, ІІ або ІІІ групи.

  6.7. Компенсація виплачується щомісяця до 10 числа місяця, що настає за тим, у якому фізична особа надавала соціальні послуги, і триває до дня припинення їх надання.

  6.8. Суми компенсацій, не одержані своєчасно фізичною особою, яка надає соціальні послуги, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за 12 місяців, що передують зверненню за їх одержанням.

  Якщо суми компенсацій не одержані з вини органу, який їх призначає та виплачує, вони виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком. При цьому виплата за минулий час здійснюється, виходячи з прожиткового мінімуму, затвердженого на момент виплати.

  VII. Перелік підстав для відмови у наданні послуги та її припинення

  7.1. Компенсація не призначається фізичним особам, які:

  7.1.1 надають соціальні послуги громадянам, яким відшкодовуються витрати на надання послуг по догляду відповідно до Законів України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), "Про психіатричну допомогу"( 1489-14 ), "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"( 2109-14 ), пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 року № 832 "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян"( 832-96-п ), та у разі надання фізичною особою соціальних послуг на платній основі;

  7.1.2 працюють, здійснюють підприємницьку діяльність;

  7.1.3 зареєстровані у центрі зайнятості як такі, що шукають роботу;

  7.1.4 подали не в повному обсязі необхідні документи.

  7.2. Виплата компенсації тимчасово зупиняється (припиняється) у разі:

  7.2.1 пропущення інвалідом чергового переогляду органами медико-соціальної експертизи або дитиною-інвалідом — лікарсько-консультаційними комісіями;

  7.2.2 висновку органу медико-соціальної експертизи (лікарсько-консультаційної комісії) про те, що особа, якій надавались соціальні послуги, вже не потребує постійного стороннього догляду. Виплата припиняється з дня, що настає за тим, з якого ця особа згідно з висновком втратила необхідність такого догляду.

  7.3. Компенсаційна виплата поновлюється у разі:

  7.3.1 визнання інваліда, який пропустив переогляд, знову інвалідом або дитиною-інвалідом з дня зупинення виплати, але не більше ніж за один місяць. Якщо при цьому інваліду встановлено іншу групу, компенсація за зазначений період виплачується у раніше встановлених розмірах за попередньою групою;

  7.3.2 пропущення переогляду з поважної причини, що підтверджується органом медико-соціальної експертизи (лікарсько-консультаційною комісією), виплата компенсації з дня її зупинення, але не більше ніж за три роки за умови, що протягом цього періоду особа визнана інвалідом або дитиною-інвалідом. За місяць до закінчення строку виплати уповноважений орган зобов'язаний у письмовій формі попередити фізичну особу про причину припинення виплати.

  VIII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

  Одержання грошової допомоги.

  ІХ. Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання

  Послуга щодо призначення компенсації надається безоплатно.

  Х. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання послуги

  На веб-сайтах уповноважених органів розміщуються нормативно-правові акти, що регламентують порядок та умови надання послуги з призначення компенсації.

  ХІ. Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

  Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

  ХІІ. Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги одержувачу

  Можливі недоліки у наданні послуги одержувачу виправляються шляхом подання письмового звернення у порядку, визначеному розділом ІV ( z0528-12 ) цього Стандарту.

  ХІІІ. Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги

 • 13.1. Закон України "Про соціальні послуги"( 966-15 ).
 • 13.2. Бюджетний кодекс України( 2456-17 ).
 • 13.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"( 558-2004-п ).

  Директор Департаменту соціальних послуг

  І. Тарабукіна


   

  Стандарт надання послуги з призначення компенсації ..., автор —
  Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы