Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про організацію виконання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації», Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування Укра

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ПОСТАНОВА

 • 22.03.2012  № 321
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2012 р. за № 566/20879

  Про організацію виконання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації»

  Відповідно до статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ) та пункту 14 Статуту Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженого постановою правління Фонду від 06 липня 2000 року № 2( v0002568-00 ) (у редакції, що затверджена постановою правління Фонду від 14 жовтня 2010 року № 204, зі змінами, внесеними згідно з постановою правління Фонду від 21 липня 2011 року № 269), ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  форми запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державний центр зайнятості — виконавча дирекція Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

  Порядок складення та подання запитів на отримання публічної інформації у Державному центрі зайнятості — виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

  2. Виконавчій дирекції Фонду подати постанову правління на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та розмістити форми запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державний центр зайнятості — виконавча дирекція Фонду на офіційному веб-сайті Державного центру зайнятості.

  3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  Голова правління Фонду

  В. Коломієць

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 22.03.2012  № 321

  ФОРМА ЗАПИТУ на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державний центр зайнятості — виконавча дирекція Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у письмовому вигляді

  Розпорядник інформації

  Державний центр зайнятості — виконавча дирекція Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

  ЗАПИТ на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державний центр зайнятості — виконавча дирекція Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у письмовому вигляді

  Запитувач-*: Прізвище, ім’я, по батькові (для фізичних осіб) Найменування організації (для юридичних осіб) Найменування об’єднання громадян (для об’єднання громадян без статусу юридичної особи)

  Поштова адреса-*:

  Електронна пошта-*:

  Номер телефону запитувача-*:

  Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Спосіб отримання відповіді (необхідне відмітити)*:

 • факсом
 • (указати номер)

 • поштою
 • (указати поштову адресу)

 • особисто
 • (при відвідуванні ЦЗ)

 • електронною поштою
 • (указати e-mail)

  Вид, назва, реквізити чи зміст документа, що запитується, або загальний опис інформації, що запитується*

  Дата подання запиту, підпис-*

  Зареєстровано:

  __________ -*Заповнюється запитувачем.

  __________ Примітки:

  1. Інформація щодо діяльності Державного центру зайнятості розміщена на його офіційному веб-сайті: www.dcz.gov.ua.

  2. Запит може бути поданий: на поштову адресу: 01601, м. Київ-601, вул. Еспланадна, 8/10; на електронну адресу: 17@es.dcz.gov.ua; телефаксом (044) 593-74-85.

  3. Запит може бути поданий особисто до загального відділу Державного центру зайнятості кожного робочого дня з 9.30 до 12.30 та з 13.45 до 17.30, а в п’ятницю до 16.30.

  4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

  5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

  6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для  захисту життя чи свободи особи, відповідь надається протягом 48 годин з часу отримання запиту.

  7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед  значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

  8. Інформація на запит надається безоплатно.

  9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

  10. У задоволенні запиту може бути  відмовлено у таких випадках: 1) Державний центр зайнятості не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; 3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток; 4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ), а саме не зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу  або адресу електронної пошти,  а також номер засобу зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

  Заступник начальника загального відділу Державного центру зайнятості — виконавчої дирекції Фонду

  О. Оніщук

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 22.03.2012  № 321

  ФОРМА ЗАПИТУ на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державний центр зайнятості — виконавча дирекція Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у електронній формі

  Розпорядник інформації

  Державний центр зайнятості — виконавча дирекція Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

  ЗАПИТ на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державний центр зайнятості — виконавча дирекція Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у електронній формі

  Запитувач: Прізвище, ім’я, по батькові (для фізичних осіб) Найменування організації (для юридичних осіб) Найменування об’єднання громадян (для об’єднання громадян без статусу юридичної особи)

  Поштова адреса:

  Електронна пошта:

  Номер телефону запитувача:

  Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Спосіб отримання відповіді (необхідне відмітити):

 • факсом
 • (указати номер)

 • поштою
 • (указати поштову адресу)

 • особисто
 • (при відвідуванні ЦЗ)

 • електронною поштою
 • (указати e-mail)

  Вид, назва, реквізити чи зміст документа, що запитується, або загальний опис інформації, що запитується

  Дата заповнення запиту

  __________ Примітки:

  1. Інформація щодо діяльності Державного центру зайнятості розміщена на його офіційному веб-сайті: www.dcz.gov.ua.

  2. Запит може бути поданий: на поштову адресу: 01601, м. Київ-601, вул. Еспланадна, 8/10; на електронну адресу: 17@es.dcz.gov.ua; телефаксом (044) 593-74-85.

  3. Запит на отримання публічної інформації після заповнення електронної форми подається для реєстрації до загального відділу Державного центру зайнятості.

  4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання  інформації.

  5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

  6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для  захисту життя чи свободи особи, відповідь надається протягом 48 годин з часу отримання запиту.

  7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

  8. Інформація на запит надається безоплатно.

  9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

  10. У задоволенні запиту може бути  відмовлено у таких випадках: 1) Державний центр зайнятості не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; 3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток; 4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ), а саме не зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

  Заступник начальника загального відділу Державного центру зайнятості — виконавчої дирекції Фонду

  О. Оніщук

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 22.03.2012  № 321

  ФОРМА ЗАПИТУ на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державний центр зайнятості — виконавча дирекція Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, по телефону

  Розпорядник інформації

  Державний центр зайнятості — виконавча дирекція Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

  ЗАПИТ на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державний центр зайнятості — виконавча дирекція Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, по телефону

  Запитувач: Прізвище, ім’я, по батькові (для фізичних осіб) Найменування організації (для юридичних осіб) Найменування об’єднання громадян (для об’єднання громадян без статусу юридичної особи)

  Поштова адреса:

  Електронна пошта:

  Номер телефону запитувача:

  Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Спосіб отримання відповіді (необхідне відмітити):

 • факсом
 • (указати номер)

 • поштою
 • (указати поштову адресу)

 • особисто
 • (при відвідуванні ЦЗ)

 • електронною поштою
 • (указати e-mail)

  Вид, назва, реквізити чи зміст документа, що запитується, або загальний опис інформації, що запитується

  Посада, прізвище, ініціали, телефон працівника, який прийняв запит

  Дата, підпис

  __________ Примітки:

  1. Інформація щодо діяльності Державного центру зайнятості розміщена на його офіційному веб-сайті: www.dcz.gov.ua.

  2. Запит може бути поданий за телефоном 289-75-84 до загального відділу Державного центру зайнятості з понеділка по четвер з 9.00 до 13.00 та з 13.45 до 18.00, а в п’ятницю до 16.45.

  3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання  інформації.

  4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

  5. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, відповідь надається протягом 48 годин з часу отримання запиту.

  6. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

  7. Інформація на запит надається безоплатно.

  8. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

  9. У задоволенні запиту може бути  відмовлено у таких випадках: 1) Державний центр зайнятості не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; 3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток; 4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ), а саме не зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

  Заступник начальника загального відділу Державного центру зайнятості — виконавчої дирекції Фонду

  О. Оніщук

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 22.03.2012  № 321

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2012 р. за № 566/20879

  ПОРЯДОК складення та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державний центр зайнятості — виконавча дирекція Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

  I. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ) (далі — Закон) з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

  Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

  1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі( 2939-17 ).

  1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону ( 2939-17 ) є Державний центр зайнятості — виконавча дирекція Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі — Державний центр зайнятості).

  1.4. Доступ до публічної інформації Державного центу зайнятості забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

  1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону ( 2939-17 ) є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

  1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян"( 393/96-ВР ).

  II. Складення та подання запитів на отримання публічної інформації

  2.1. Запитувач має право звернутися до Державного центру зайнятості із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

  2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

  2.3. Запит на інформацію подається Державному центру зайнятості фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

  2.4. Запит на інформацію подається у довільній формі.

  2.5. Запит на інформацію повинен містити:

  прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштова адресам, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

  загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
 • 2.6. Для подання письмового запиту запитувач може використати форми запитів на отримання публічної інформації, які надаються Державним центром зайнятості або які розміщуються на його офіційному веб-сайті.

  2.7. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів, які організовують доступ до публічної інформації, якою володіє Державний центр зайнятості.

  2.8. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

  2.9. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює спеціаліст загального відділу Державного центру зайнятості із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

  2.10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляються відбиток штампа Державного центру зайнятості, дата надходження та вхідний номер запиту. Така копія повертається запитувачу.

  Заступник начальника загального відділу Державного центру зайнятості — виконавчої дирекції Фонду

  О. Оніщук


   

  Про організацію виконання норм Закону України «Про ..., автор —
  Рейтинг статьи: 96% из 100 возможных. Голосов всего: 2. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы