Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

ФСС з ТВП про перевірки страхувальників за коштами Фонду та застосування фінсанкцій

ФСС з ТВП про перевірки страхувальників за коштами Фонду та застосування фінсанкцій

Лист Виконавчої дирекції ФСС з ТВП від 31.05.2011 р. №01-14-1444 Про перевірку правильності використання страхових коштів на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.
Виконавча дирекція ФСС з ТВП відповіла на запит щодо проведення перевірок страхувальників за коштами Фонду та застосування фінансових санкцій.

Відповідно до п. 2.3 Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження (постанова правління ФСС з ТВП від 22.12.2010 р. №29 Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження) органи Фонду здійснюють перевірки. Перевірці підлягають документи за звітні періоди поточного та попередніх років, за які не здійснювалася перевірка.

Формування планів-графіків проведення планових перевірок страхувальників органом Фонду здійснюється щокварталу. До 20-го числа останнього місяця кварталу, що передує плановому, формується план-графік, який затверджується наказом керівника Фонду (виконавчої дирекції).

Періодичність проведення планових перевірок визначається залежно від таких критеріїв, як наявність (відсутність) витрат, заборгованості за коштами Фонду станом на 01.01.2011 р. та в наступних звітних періодах, кількості працівників.

Щороку проводяться перевірки страхувальників з кількістю працівників 250 осіб і більше за наявності витрат за коштами Фонду. За відсутності порушень з використання коштів Фонду, що встановлено попередньою перевіркою, наступна перевірка проводиться не раніше ніж через 2 р.

Не рідше одного разу на 2 роки проводяться перевірки страхувальників з кількістю працівників від 25 до 249 осіб за наявності витрат за коштами Фонду. За відсутності порушень з використання коштів Фонду, що встановлено попередньою перевіркою, наступна планова перевірка проводиться не раніше ніж через 3 р.

Не рідше одного разу на 3 роки проводяться перевірки страхувальників з кількістю менше 25 осіб за наявності витрат за коштами Фонду. За відсутності порушень наступна планова перевірка такого страхувальника проводиться не раніше ніж через 4 р.

Перевірки страхувальників, що здійснюються за період їхньої діяльності до 01.01.2011 р., проводяться одноразово.

Планова перевірка проводиться за умови письмового повідомлення страхувальника не пізніше ніж за 10 к.д. до дня проведення заходу. Позапланові перевірки проводяться без попереднього повідомлення страхувальника за наявності певних підстав:

  • — подання страхувальником письмової заяви до Фонду про здійснення перевірки за його бажанням;
  • — виявлення невідповідності між даними, зазначеними у документах обов’язкової звітності та заявах-розрахунках, поданих страхувальником до Фонду;
  • — за результатами аналізу даних, зазначених у звітності, заяві-розрахунку страхувальника за коштами Фонду, статистичних даних виявлено перевищення розміру середньоденної допомоги з тимчасової непрацездатності над розміром середньоденної зарплати;
  • — виявлення під час перевірки в іншого страхувальника фактів, що свідчать про порушення вимог, які вплинули (можуть вплинути) на виплату матзабезпечення, надання соцпослуг;
  • — звернення фізичних та юридичних осіб про порушення страхувальником законодавства з питань, що належать до компетенції органів Фонду;
  • — подання страхувальником у встановленому порядку скарги про порушення законодавства посадовими особами Фонду при проведенні планової чи позапланової перевірки чи скарги на рішення Фонду;
  • — неподання у встановлений термін страхувальником звітності до Фонду без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали її поданню;
  • — розпочато процедуру реорганізації чи припинення юрособи, закриття відокремленого підрозділу юрособи, припинення діяльності СМП, порушено провадження у справі про визнання банкрутом страхувальника чи подано заяву про зняття з обліку страхувальника;
  • — на вимогу правоохоронних органів або за рішенням суду.

Крім того, ФСС з ТВП зазначає, що відповідно до ст. 30 Закону №2240 Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням страхувальники (інші отримувачі страхових коштів) у разі порушення порядку використання страхових коштів відшкодовують Фонду неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соцпослуг і сплачують штраф у розмірі 50% такої суми.

За несвоєчасне повернення (повернення не в повному обсязі) страхових коштів на страхувальників (інших отримувачів коштів) накладається штраф 10% несвоєчасно повернутих (повернутих не в повному обсязі) страхових коштів.

Одночасно на ці суми коштів і штрафних санкцій нараховується пеня 0,1% зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу.

За порушення порядку використання страхових коштів, несвоєчасне (не в повному обсязі) повернення страхових коштів, несвоєчасне подання (неподання) звітності про використання коштів Фонду, інших відомостей страхувальник (інший отримувач) несе відповідальність.

За матеріалами акта перевірки та результатами розгляду заперечень страхувальника (за їх наявності) керівник органу Фонду (заступник) приймає рішення про повернення коштів та застосування фінсанкцій до страхувальника (відповідно до ст. 21, 22, 28, 30 Закону №2240), яке надсилається страхувальнику разом з листом про результати розгляду заперечень (за їх наявності) протягом 20 к.д. з дня підписання акта перевірки. Рішення про повернення коштів Фонду та застосування фінсанкцій складається за формою, наведеною у дод. 3 до Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження (постанова правління Фонду від 22.12.2010 р. №29).

У разі несвоєчасного виконання страхувальником рішення про повернення коштів Фонду та застосування фінсанкцій щодо повернення коштів Фонду та сплати фінсанкцій або виконання його не в повному обсязі на страхувальників накладається штраф та нараховується пеня (ст. 30 Закону №2240). Суми цих санкцій сплачуються страхувальниками за рахунок власних коштів.

Розрахунок фінсанкцій здійснюється після закінчення строку виконання рішення про повернення коштів Фонду та застосування фінсанкцій на підставі копій платіжних документів про перерахування зазначених коштів, виписок банку про надходження коштів на рахунки органів Фонду, які є підставою для прийняття рішення про застосування фінсанкцій за несвоєчасне повернення (повернення не в повному обсязі) коштів Фонду, за формою, наведеною у дод. 4 до Інструкції №29.

Рішення про застосування фінсанкцій за несвоєчасне повернення (повернення не в повному обсязі) коштів приймається та надсилається страхувальнику протягом 20 к.д. з дня закінчення строку, встановленого для виконання рішення про повернення коштів Фонду і застосування фінсанкцій.

При цьому Фонд нагадує, що страхувальник може оскаржити рішення органу Фонду.

Страхувальник у письмовій формі звертається до органу Фонду, який прийняв рішення, із скаргою про перегляд цього рішення. Скарга має бути подана протягом 10 к.д. з дня отримання страхувальником рішення органу Фонду, що оскаржується.

Керівник (заступник) органу Фонду за результатами розгляду скарги приймає рішення і надсилає його страхувальнику протягом 20 к.д. Якщо Фонд надсилає рішення про повну або часткову відмову у задоволенні скарги, страхувальник має право звернутися протягом 10 к.д. днів з повторною скаргою до органу Фонду вищого рівня із дотриманням зазначеного 10-денного строку для кожного випадку оскарження та зазначеного 20-денного строку для прийняття рішення по скарзі або до суду у встановленому законодавством порядку.

Керівник (заступник) органу Фонду може прийняти рішення про продовження строків розгляду скарги страхувальника понад строки, але не більше 60 к.д., що надсилається страхувальнику до закінчення 20-денного строку. Інакше скарга вважається повністю задоволеною на користь страхувальника з дня, наступного за останнім днем зазначених строків.

У разі збільшення органом Фонду суми страхових коштів, що підлягають поверненню, суми належних до сплати фінсанкцій раніше надіслані рішення про повернення коштів Фонду та застосування санкцій та/або рішення про застосування санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду не відкликаються, а на суму такого збільшення надсилається страхувальнику окреме рішення.

Скарга на рішення органу Фонду, подана з дотриманням порядку і строків, зупиняє строки сплати страхових коштів та фінсанкцій до винесення рішення органом Фонду вищого рівня чи до дня набрання судовим рішенням законної чинності.

Крім того, п. 7.2 Інструкції №29 визначено, що не розглядаються повторні скарги одним і тим самим органом Фонду від одного і того ж страхувальника з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.ФСС з ТВП про перевірки страхувальників за коштами ..., автор —
Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 6. Отзывов пользователей: 2.

Источник: LICASOFT

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы