Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

ДПА в м. Києві роз’яснила порядок оподаткування послуг з туристичної діяльності

ДПА в м. Києві роз’яснила порядок оподаткування послуг з туристичної діяльності

Лист ДПА у м. Києві від 25.07.2011 р. №7625/10/31-606 щодо оподаткування доходів від туристичної діяльності
ДПА у м. Києві розглянула лист щодо оподаткування доходів від туристичної діяльності.

ДПАУ зазначає, що при визначенні загального обсягу оподатковуваних операцій звітного періоду для реєстрації платником ПДВ слід враховувати:

  • — якщо операції з постачання турпослуги здійснюються безпосередньо туроператорами (чи турагентами), які діють від свого власного імені (не є агентами іншої особи), і оскільки базою оподаткування в такому разі є вартість такої послуги (без урахування податку), яка дорівнює сумі винагороди (маржі) такого туроператора (агента), то при розрахунку обсягу оподатковуваних операцій звітного періоду для реєстрації платником ПДВ треба враховувати суму винагороди;
  • — якщо операції з постачання турпослуги здійснюються туроператорами (чи турагентами), за посередницькими договорами з постачання турпослуг (ваучера/путівки) від імені та/або за дорученням туроператора, туристам або іншим турагентам, і оскільки базою оподаткування в такому разі є повна вартість поставлених послуг (загальна сума поставлених путівок), то при розрахунку обсягу оподатковуваних операцій звітного періоду для реєстрації платником ПДВ слід враховувати таку повну вартість поставлених послуг.

Щодо порядку обкладення послуг з туристичної діяльності податком на прибуток підприємств ДПА вважає, що згідно з пп. 153.4.1 та пп. 153.4.2 ст. 153 ПКУ:

не включаються в дохід і не підлягають оподаткуванню кошти або майно, залучені платником податку у зв’язку з: залученням платником податку майна на підставі договору концесії, комісії, консигнації, довірчого управління, схову (відповідального зберігання), а також згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачу права власності на таке майно;

  • — не включаються до витрат кошти або майно, надані платником податку у зв’язку з: наданням платником майна на підставі договорів концесії, комісії, консигнації, довірчого управління, схову (відповідального зберігання) або згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачі права власності на таке майно іншій особі.

Тож якщо платник виступає як турагент (посередник), вчиняє дії за рахунок і в інтересах замовника, кошти, що надійшли від продажу турпродукту, не є власністю такого платника і не включаються до складу доходів при визначенні об’єкта оподаткування. Аналогічно не включаються до складу витрат турагента суми, сплачені (нараховані) на користь туроператора.

Підпунктом 135.4.1 ст. 135 ПКУ передбачено, що винагороди комісіонера (повіреного, агента тощо) включаються в дохід від операційної діяльності. Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта чи іншого документа, оформленого відповідно до законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг (п. 137.1 ст. 137 ПКУ).

Тож сума агентської винагороди враховується у складі доходу турагента за датою фактичного надання посередницької послуги.

Щодо визначення об’єкта оподаткування платника-туроператора ДПА зазначає, що у складі витрат туроператора враховуються суми будь-яких витрат, пов’язаних безпосередньо зі здійсненням турдіяльності та інших супутніх видів госпдіяльності, з урахуванням суми винагороди, сплаченої туроператором турагенту, за умови підтвердження таких витрат актом виконаних робіт. До складу доходу туроператора при визначенні податку на прибуток включається вартість турпродукту, за якою його реалізовано.

Щодо віднесення до складу витрат туроператора суми агентської винагороди, сплаченої на користь турагента — фізособи-СПД, який перебуває на ЄП, слід зазначити, що згідно з пп. 139.1.12 ст. 139 ПКУ не включаються до складу витрат підприємства витрати, понесені у зв’язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізособи-СПД, що сплачує ЄП (крім витрат, понесених у зв’язку із придбанням робіт, послуг у фізособи — платника ЄП, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації).

При цьому обмежень щодо неврахування у складі доходів платника вартості турпродукту, реалізованого відповідно до агентської угоди з фізособою-СПД — платником ЄП, ПКУ не встановлено.ДПА в м. Києві роз’яснила порядок оподаткування послуг ..., автор —
Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

Источник: LICASOFT

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы