Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Виступ Голови Державної судової адміністрації України на XII позачерговому з'їзді суддів України

Виступ Голови Державної судової адміністрації України на XII позачерговому з'їзді суддів України

Шановні члені Президії!Шановні делегати, запрошені!Дозвольте представити вам стислу інформацію про діяльність Державної судової адміністрації України у 2012 — 2014 роках у вигляді презентації. Державна судова адміністрація України є органом у системі судової влади, який здійснює організаційне забезпечення діяльності судової системи в межах повноважень, установлених Законом України «Про судоустрій і статус суддів».Основною місією Державної судової адміністрації України є створення належних умов функціонування 763 судів загальної юрисдикції і діяльності 41тисячі 321 штатного працівника цих судів, з них — 8тисяч 696 суддів та 32 тисячі625 працівників апаратів судів. Державна судова адміністрація України здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності місцевих та апеляційних судів загальної юрисдикції, органів суддівського самоврядування, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України, Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь. Незважаючи на економічні труднощі в державі, обсяги бюджетних призначень для судової гілки влади з року в рік зростають. Приріст фактичних обсягів бюджетних призначень для судової системи у 2012 році в порівнянні з 2011 склав 42,3 відсотка, в абсолютних даних — 1млрд 75,9 млн грн, у 2013 році до 2012 — 13,4 відсотка або 484,6 млн грн, приріст бюджетних призначень 2014 року до фактичних обсягів видатків 2013 склав 4,6 відсотка або 188,3 млн гривень. Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» передбачені кошти для судової системи на загальну суму 4млрд 293,7 млн гривень, що складає 1,11 відсотка в Державному бюджеті України. Суттєвий приріст бюджетних призначень у сумі 1 млрд 748,8 млн грн, починаючи з 2012 року, відбувся завдяки набранню чинності 1 листопада 2011 року Законом України «Про судовий збір». На сьогодні надходження від сплати судового збору є основним джерелом наповнення спеціального фонду Державного бюджету України, з якого проводяться видатки на забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази та інформаційного забезпечення судової влади. Аналіз надходження судового збору засвідчує стабільну динаміку стосовно його щорічного зростання. Так, за 2012 рік надходження склали 880,6 млн грн, за 2013 рік — 946,3 млн грн, за прогнозом 2014 року — судового збору має надійти близько 990 млн гривень. У структурі видатків основну питому вагу складають видатки на оплату праці з нарахуванням. У 2014 році вони становлять 83,7 відсотка або 3млрд 595,2 млн гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв займають 3,9 відсотка або 165,4 млн грн, інші поточні видатки на забезпечення судочинства — 12,1 відсотка або 518,7 млн гривень. Характерною особливістю бюджету судової системи 2014 року, на жаль, є повна відсутність коштів на капітальні видатки. Проте, у Державній судовій адміністрації є плани хоча б частково подолати цю проблему у 2014 році. Вагома подія в житті судової системи, до втілення якої Державною судовою адміністрацією України спільно з Радою суддів України було докладено чимало зусиль, це — запровадження нової прогресивної форми оплати праці суддів, що дозволило поступово підвищити рівень суддівської винагороди. У 2011 році середня суддівська винагорода складала 6 тисяч 720 грн, а вже у 2012 році вона зросла до 13тисяч 409 грн або на 99,5 відсотка, торік вона зросла на 32,5 відсотка та склала 17тисяч 767 грн, у першому кварталі 2014 року її розмір перевищив показник минулого року на 2,4 відсотка та склав 18тисяч 191 гривню. Незважаючи на постійний дефіцит бюджетних коштів за всіма напрямками їх використання, і особливо за напрямом капіталовкладень, Державній судовій адміністрації України на виконання пункту 4.1 Стратегічного плану розвитку судової влади України вдалося у 2012 — 2013 роках та першому півріччі цього року відкрити 14 приміщень судів. 23 листопада 2012 року розпочав свою роботу в новій будівлі Харківський апеляційний господарський суд. Фото цього чудового приміщення ви можете побачити на слайді.8 листопада 2013 року відбулося відкриття нової адміністративної будівлі Бердянського міськрайонного суду Запорізької області.27 грудня 2012 року відбулась урочиста презентація реконструйованої будівлі Полтавського окружного адміністративного суду.20 грудня 2013 року розпочав свою роботу в новій будівлі Рівненський апеляційний господарський суд. На виконання Стратегічного плану розвитку судової влади України відбувається стрімкий розвиток інформаційно-технічного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції незважаючи на деякі недоліки в програмному забезпеченні. Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України стосовно проведення судових засідань у режимі відеоконференції, з метою економії коштів державного бюджету, Державною судовою адміністрацією України спільно з державним підприємством «Інформаційні судові системи» протягом 2012 — 2013 років закінчено монтаж і введено в експлуатацію стаціонарні системи відеоконференцзв’язку в судах загальної юрисдикції, а також забезпечено суди каналами інтернет-зв’язку для належного функціонування таких систем. У 2013 році місцевими та апеляційними загальними судами під час здійснення досудового розслідування та судового провадження проведено 10 тисяч995 сеансів відеоконференцзв’язку. Наступним кроком у цьому напрямку ми бачимо запровадження можливості участі сторін у судовому процесі з використанням системи відеоконференцзв'язку. Тільки скорочення видатків на відрядження державних службовців може дати економію бюджету в десятки мільйонів гривень на рік, не говорячи про суттєву економію робочого часу. З 1 жовтня 2013 року, згідно з наказом Державної судової адміністрації, у всіх місцевих та апеляційних загальних судах запроваджено надсилання судами учасникам судового процесу текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень. У 2013 році у вигляді SMS-повідомлень надіслано понад 85тисяч судових повісток. Реалізація зазначеного проекту дозволила зекономити близько 700 тис. гривень державних коштів. За 5 місяців цього року у вигляді SMS-повідомлень надіслано вже більше 320тисяч електронних повісток, що дало можливість зекономити понад 2 млн гривень бюджетних коштів. До кінця поточного року планується завершити роботи з надсилання учасниками судового процесу документів в електронному вигляді до суду, а також буде надано можливість здійснювати сплату судового збору із застосуванням мережі Інтернет. З метою забезпечення своєчасного отримання учасниками процесу повісток, повідомлень та інших документів з розгляду судових справ та економії бюджетних коштів, розпочато експлуатацію підсистеми «Електронний суд». У рамках запровадження підсистеми проекту «Електронний суд» у всіх місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції забезпечена технічна можливість надсилання судами процесуальних документів в електронному вигляді на електронну пошту учасника судового процесу за його згодою. У результаті цього в підсистемі «Електронний суд» у 2013 році зареєстровано 1 тисячу 184 юридичних та 5 тисяч 631 фізична особа, яким надіслано більше 34 тисяч судових документів в електронному вигляді. Протягом 2014 року зареєстровано 426 юридичних та 2 тисячі159 фізичних осіб, яким надіслано більше 82 тисяч судових документів. На жаль, цей інструмент поки не застосовується в повній мірі. Лише близько 5,5 відсотків позивачів користуються послугами електронного суду. Незважаючи на вимогу Кодексу адміністративного судочинства тільки 12,4 відсотка державних органів зареєстрували свої офіційні електронні адреси. Хоча запровадження електронного листування з державними органами може дати суттєву економію на поштових витратах. Державна судова адміністрація України підтримує ініціативу Міністерства юстиції України щодо запровадження електронної адреси, як обов'язкового реквізиту юридичної особи. Це сприятиме повному переходу до електронного листування між судами та юридичними особами. Для створення єдиного інформаційного простору судової системи вживаються заходи із забезпечення підключення інформаційно-телекомунікаційних систем судів до високошвидкісних каналів передачі даних. Здійснюється надсилання до Міністерства юстиції України електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили адміністративні корупційні правопорушення. Також реалізовано функціонал обміну даними судів з прокуратурами регіонів за допомогою автоматизованої системи документообігу суду. На виконання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України організовано заміну в судах загальної юрисдикції металевих загороджень, які відокремлюють підсудних від складу суду і присутніх громадян, на загородження із скла. За ініціативою Державної судової адміністрації України приведені у відповідність до вимог Кримінального процесуального кодексу України державні будівельні норми України в частині, що стосується такої заміни загороджень. На сьогодні в апеляційних та місцевих загальних судах установлено 109 загороджень із скла, а ще необхідно встановити 1 тисячу858 таких загороджень, на загальну суму понад 120 млн гривень. Як бачите, зроблено чимало, але перед Державною судовою адміністрацією України на сьогодні стоять і інші питання, які потребують невідкладного вирішення. Безумовно подолання будь-якої проблеми, у першу чергу, вимагає достатнього рівня фінансового забезпечення. А наразі цей рівень ще не можна вважати задовільним. Згідно з бюджетними призначеннями, що затверджені Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», потреба судової системи в бюджетних коштах задоволена лише на 47,4 відсотка при потребі 9 млрд 56,7 млн гривень. Показники попередніх двох років були не кращими. У 2012 році — 38,6 відсотка, у 2013 році — 46,8 відсотка. Такий рівень унеможливлює оновлення зношених і морально застарілих основних засобів, а також не дозволяє своєчасно вирішувати інші нагальні питання. Однак, позитивним є те, що в динаміці рівня задоволення бюджетного запиту судової системи України спостерігається поетапне зростання. Найбільш болючою проблемою для нас з Вами залишається вкрай низький рівень заробітної плати працівників апаратів судів, які переважною більшістю мають вищу юридичну освіту. Середня заробітна плата працівника апарату суду за 2012 рік склала 2889 гривень, за 2013 рік — 2304 грн та за січень-квітень 2014 року — 2 044 гривні. Із року в рік зростає розрив між рівнем середньої заробітної плати працівників сфери державного управління та заробітної плати працівників апаратів судів, які мають аналогічний статус державного службовця. Цей розрив перевищив уже більше 40 відсотків. Такий рівень заробітної плати призвів до відтоку висококваліфікованих спеціалістів та 13-ти відсоткової неукомплектованості кадрів апаратів судів. А без досвідчених та професійних дій таких працівників неможливо своєчасно та якісно здійснювати правосуддя. Подолання цієї проблеми для Державної судової адміністрації України є невідкладним та першочерговим завданням і ми бачимо можливі шляхи їх вирішення в поточному році. Не менш болючою проблемою є забезпечення судів приміщеннями, які б відповідали умовам щодо здійснення судочинства. На сьогодні лише 15,3 відсотка судів здійснюють правосуддя у нормативних умовах. Крім того, у роботі впровадженої на виконання статті 15 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» автоматизованої системи документообігу суду існують системні недоліки. Зокрема:Крім незручності, це призводить до збільшення помилок. Державна судова адміністрація поставила завдання перед розробником у терміновому порядку почати розробку нової версії програмного забезпечення: більш зручної та простої у використанні. Для реалізації наших спільних амбітних планів та задумів нам необхідна конструктивна взаємодія не тільки всіх судів загальної юрисдикції, а й усіх гілок державної влади. Державна судова адміністрація України докладе максимум зусиль для досягнення високих результатів в організаційному забезпеченні діяльності судів. Я вважаю, що ви підтримаєте нас у тому, що найважливішим стратегічним напрямком на шляху вирішення зазначених проблем є подальше вдосконалення законодавства, а саме:· ліквідації необґрунтованих пільг для певних категорій платників;· вирівнювання ставок судового збору шляхом збільшення їх розміру для адміністративних та інших справ, з урахуванням міжнародного досвіду;· більш чіткого визначення напрямків використання коштів спеціального фонду державного бюджету з метою направлення цього ресурсу виключно на покращення матеріально-технічного забезпечення судів, як поточного так і, особливо, капітального характеру. Вважаємо, що видатки на оплату праці та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв повинні забезпечуватися виключно коштами загального фонду державного бюджету. А ресурс спеціального фонду в найближчі роки зможе суттєво:З метою вирішення гострих проблем поточного фінансового року вживаються наступні заходи. Державною судовою адміністрацією України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо перерозподілу бюджетних призначень між судами загальної юрисдикції та погоджено з усіма зацікавленими міністерствами і отримано позитивний висновок Міністерства юстиції України. Після прийняття Кабінетом Міністрів України зазначеного розпорядження та погодження його Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, буде досягнуто рівномірного розподілу видатків споживання між бюджетними програмами та судами і призначено видатки розвитку. За рахунок таких видатків буде погашена кредиторська заборгованість, що утворилася на кінець 2013 року у зв’язку з не проведенням платежів органами Державної казначейської служби України, та введено в експлуатацію в цьому році ще п’ять приміщень судів. В якості додаткового джерела фінансового забезпечення Державна судова адміністрація України ініціюватиме спрямування понадпланових надходжень судового збору, з урахуванням невикористаного їх залишку на початок поточного року, на задоволення першочергових потреб органів судової влади. У першу чергу такі надходження будуть спрямовані на здійснення стимулюючих виплат з метою доведення середньої заробітної плати працівників апаратів судів у 2014 році до рівня 3 тисячі 300 гривень. Очікуваний додатковий фінансовий ресурс за нашими розрахунками повинен скласти близько 400 млн гривень. З урахуванням зазначеного вбачається необхідність запровадження тотального контролю за правильністю нарахування та справляння судового збору. На завершення хочу сказати, що всі зазначені заходи сприятимуть якісному організаційному забезпеченню діяльності органів судової влади. За браком часу інформація про діяльність Державної судової адміністрації України викладена мною стисло. З більш детальною інформацією Ви можете познайомитись у наданому Вам роздавальному матеріалі та на веб-порталі судової влади України. Дякую за увагу.Виступ Голови Державної судової адміністрації України ..., автор —
Рейтинг статьи: 98% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

Источник: court.gov.ua

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}