Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Закон, Про внесення змін до Закону України "Про Збройні Сили України", Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про Збройні Сили України"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про Збройні Сили України"
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 48,
ст. 410 із наступними змінами) такі зміни:

1. У статті 1:

частину третю виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

"З'єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил
України відповідно до закону можуть залучатися до здійснення
заходів правового режиму воєнного і надзвичайного стану, боротьби
з тероризмом і піратством, посилення охорони державного кордону,
суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні
і континентального шельфу України та їх правового оформлення,
протидії незаконним перевезенням зброї і наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів у відкритому
морі, ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного
характеру, надання військової допомоги іншим державам, а також
брати участь у міжнародному військовому співробітництві,
міжнародних антитерористичних, антипіратських та миротворчих
операціях на підставі міжнародних договорів України та в порядку і
на умовах, визначених законодавством України";

у частині дев'ятій слова "частинами третьою і четвертою"
замінити словами "частиною четвертою".

2. Доповнити статтею 1-1 такого змісту:

"Стаття 1-1. Право на застосування зброї та бойової техніки
в мирний час

З'єднання, військові частини і підрозділи, у тому числі
чергові сили, Збройних Сил України в мирний час мають право
застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку для:

відбиття ударів засобів повітряного та підводного нападу по
важливих державних та воєнних об'єктах, безпосереднє прикриття
яких здійснюється черговими силами;

припинення порушення державного кордону України повітряними
суднами збройних формувань інших держав, які не виконують команд
(сигналів), що подаються черговими літаками-перехоплювачами
(вертольотами), або застосовують зброю;

припинення протиправних дій повітряних суден у повітряному
просторі України, якщо вони використовуються з метою здійснення
терористичного акту;

примушення до посадки захоплених (викрадених) повітряних
суден;

забезпечення виконання покладених на Збройні Сили України
завдань щодо відсічі можливої збройної агресії проти України,
забезпечення недоторканності повітряного простору та підводного
простору в межах територіального моря України;

самозахисту в разі застосування зброї проти них або загрози
такого застосування, а також у разі будь-яких дій, що можуть
призвести до нанесення значних матеріальних збитків об'єктам, які
прикриваються ними, за місцем дислокації чи в районі виконання
завдань;

надання допомоги кораблям (катерам) Морської охорони
Державної прикордонної служби України у разі застосування зброї
проти них або загрози такого застосування, а також під час
безперервного переслідування, що розпочалося у територіальному
морі України, іноземного судна у відкритому морі для примушення
його зупинитися;

відбиття піратських нападів на морські або повітряні судна та
осіб, які перебувають на їх борту, захоплення піратських морських
або повітряних суден, звільнення заручників, а також морських або
повітряних суден, захоплених піратами, у відкритому морі чи в
іншому місці поза межами юрисдикції будь-якої держави;

забезпечення виконання покладених на з'єднання, військові
частини і підрозділи Збройних Сил України завдань під час їх
застосування в районі проведення антитерористичної операції, у
разі вчинення терористичного акту в повітряному просторі або
територіальному морі України, а також для захисту від
терористичних посягань об'єктів Збройних Сил України, зброї
масового ураження, ракетної і стрілецької зброї, боєприпасів,
вибухових та отруйних речовин, що перебувають у військових
частинах або зберігаються у визначених місцях;

забезпечення виконання покладених на Збройні Сили України
завдань у відкритому морі з протидії незаконним перевезенням зброї
і наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів.

Під час залучення до виконання завдань з посилення охорони
державного кордону та суверенних прав України в її виключній
(морській) економічній зоні з'єднання, військові частини і
підрозділи Збройних Сил України мають право:

зберігати, застосовувати і використовувати спеціальні засоби
та зброю;

застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку,
спеціальні засоби в порядку і випадках, передбачених статтею 21
Закону України "Про Державну прикордонну службу України"
.

Застосування і використання зброї та бойової техніки
допускається в разі, якщо інші заходи виявилися неефективними або
застосування таких заходів є неможливим".

3. В абзаці сьомому статті 9 слова і цифру
"частинами третьою-четвертою статті 1" замінити словами і цифрами
"частиною четвертою статті 1 та статтею 1-1".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного року з дня
набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних
органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 15 листопада 2011 року
N 4026-VI


 

Закон, Про внесення змін до Закону України "Про Збройні ..., автор —
Рейтинг статьи: 98% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}