Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Наказ, Про затвердження Порядку складання кваліфікаційних екзаменів з іноземних мов, Міністерство закордонних справ України

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.07.2011 N 183

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2011 р.
за N 1224/19962

Про затвердження Порядку складання
кваліфікаційних екзаменів з іноземних мов

Відповідно до частин першої та другої статті 9 Закону України
"Про дипломатичну службу", Положення про Міністерство
закордонних справ України, затвердженого Указом Президента України
від 06.04.2011 N 381, підпункту 1 пункту 3 постанови
Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 N 268
"Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів" та пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 22.12.2010 N 1223 "Деякі питання оплати праці
працівників закордонних дипломатичних установ України", а також з
метою вивчення і вдосконалення знання іноземних мов працівниками
дипломатичної служби Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок складання кваліфікаційних екзаменів з
іноземних мов, що додається.

2. Скасувати накази МЗС України від 09.02.2011 N 38 "Щодо
затвердження Порядку складання кваліфікаційних іспитів з іноземних
мов на Вищих курсах іноземних мов Дипломатичної академії України
при МЗС України" та від 09.02.2011 N 41 "Про надбавку за знання та
використання в роботі іноземної мови".

3. Здійснювати виплату працівникам апарату МЗС України,
представництв МЗС України на території України, закордонних
дипломатичних установ України надбавки за знання та використання в
роботі іноземної мови у розмірах відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 09.03.2006 N 268 "Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів".

4. Департаменту персоналу привести у відповідність до цього
наказу накази про встановлення надбавок за знання та використання
в роботі іноземної мови працівникам апарату МЗС України,
представництв МЗС України на території України, закордонних
дипломатичних установ України.

5. Управлінню юридичного забезпечення забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.

6. Департаменту генерального секретаріату довести цей наказ
до відома структурних підрозділів МЗС України, представництв МЗС
України на території України, закордонних дипломатичних установ
України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Міністра Р.М.Демченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МЗС України
15.07.2011 N 183

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2011 р.
за N 1224/19962

ПОРЯДОК
складання кваліфікаційних екзаменів
з іноземних мов

1. Цей Порядок встановлює механізм визначення рівня мовної
підготовки працівників системи органів дипломатичної служби та
кандидатів для роботи в системі органів дипломатичної служби
(далі - працівники).

2. Рівень мовної підготовки працівників визначається шляхом
складання кваліфікаційних екзаменів на Вищих курсах іноземних мов
Дипломатичної академії України при МЗС України (далі - ВКІМ).

3. Метою кваліфікаційних екзаменів є визначення рівня
володіння іноземними мовами.

4. Кваліфікаційні екзамени складають кандидати для роботи в
системі органів дипломатичної служби, працівники апарату МЗС
України, представництв МЗС України на території України та
закордонних дипломатичних установ України.

5. Рівнями володіння працівником іноземною мовою є:
початковий, функціональний, оперативний, професійний та
експертний.

6. Кваліфікаційні екзамени приймаються екзаменаційною
комісією, склад якої затверджується наказом МЗС України. До складу
екзаменаційної комісії в обов'язковому порядку входять працівники
апарату МЗС України, які володіють іноземною мовою на професійному
або експертному рівні.

7. ВКІМ письмово інформує працівника про дату складання
кваліфікаційного екзамену в тижневий строк до його проведення.

8. Екзаменаційні сесії на ВКІМ проводяться в січні і червні
поточного року. Додаткові сесії для працівників проводяться в
квітні, жовтні поточного року за рішенням заступника Міністра -
керівника апарату.

9. Кваліфікаційні екзамени складаються з письмової та усної
частин.

9.1. Письмовий екзамен:
переклад статті суспільно-політичного змісту з іноземної на
українську мову;
переклад статті суспільно-політичного змісту з української на
іноземну мову.
Тривалість письмового екзамену - 4 академічні години.

9.2. Усний екзамен:
читання та переклад з іноземної на українську мову статті
суспільно-політичного змісту;
переклад з української на іноземну мову статті
суспільно-політичного змісту;
аудіювання тексту іноземною мовою з наступним обговоренням
прослуханого тексту;
бесіда на суспільно-політичні, юридичні, дипломатичні,
загальноекономічні та побутові теми.
Результати складання екзаменів оцінюються за чотирибальною
системою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".
Перерва між складанням письмової та усної частин
кваліфікаційного екзамену не може перевищувати двох місяців.

10. Працівникам, які склали кваліфікаційний екзамен з оцінкою
"відмінно", "добре" чи "задовільно" на оперативному, професійному
або експертному рівні, встановлюється надбавка за знання та
використання в роботі іноземної мови відповідно до чинного
законодавства.

11. Працівник у п'ятиденний строк має право оскаржити
результати складання кваліфікаційного екзамену шляхом подання
письмової заяви із зазначенням причин оскарження на ім'я
заступника Міністра - керівника апарату МЗС України.
За результатами розгляду заяви заступник Міністра - керівник
апарату МЗС України протягом 10 робочих днів приймає рішення про
складання кваліфікаційного екзамену екзаменаційній комісії у
новому складі або погоджується з її результатами.

12. Працівникам, які склали екзамени за оперативний,
професійний або експертний рівень, встановлюються такі строки
наступного складання кваліфікаційного екзамену:
через 4 роки працівникам, що склали екзамен з оцінкою
"відмінно";
через 3 роки працівникам, що склали екзамен з оцінкою
"добре";
через 1 рік працівникам, що склали екзамен з оцінкою
"задовільно".
Продовження встановлених строків складання кваліфікаційних
екзаменів забороняється, за винятком випадків, коли в період
складання кваліфікаційного екзамену працівник перебуває у
відрядженні або з інших поважних причин (тимчасова
непрацездатність).

13. Працівники, які чотири рази склали кваліфікаційний
екзамен з іноземної мови з оцінкою "відмінно" за професійний або
експертний рівень, звільняються від наступного складання такого
екзамену із збереженням виплати надбавки за знання і використання
в роботі іноземної мови.

Начальник Управління
юридичного забезпечення І.В.Огнівець


 

Наказ, Про затвердження Порядку складання кваліфікаційних ..., автор —
Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}