Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Наказ, Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, Міністерство фінансів України

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.11.2011 N 1394

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2011 р.
за N 1369/20107

Про затвердження Положення про реєстрацію
платників податку на додану вартість

Відповідно до статей 180-184, 209 Податкового кодексу України
, Положення про Міністерство фінансів України,
затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року
N 446 , та Положення про Державну податкову службу
України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня
2011 року N 584, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про реєстрацію платників податку на
додану вартість, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної
податкової адміністрації України:
від 22.12.2010 N 978 "Про затвердження Положення
про реєстрацію платників податку на додану вартість",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за
N 1400/18695;
від 14.04.2000 N 170 "Про внесення доповнень до
нормативно-правових актів", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 04.05.2000 за N 256/4477.

3. Не підлягають обов'язковій перереєстрації платники податку
на додану вартість, внесені до реєстру платників податку на додану
вартість до набрання чинності цим наказом. Не підлягають
обов'язковій заміні свідоцтва про реєстрацію платників податку на
додану вартість, видані платникам органами державної податкової
служби до набрання чинності цим наказом.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології
бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України
(Чмерук М.О.), Департаменту інформатизації та обліку платників
податків Державної податкової служби України (Лаба М.С.)
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І., заступника
Голови Державної податкової служби України Клименка О.В.

Міністр Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
07.11.2011 N 1394

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2011 р.
за N 1369/20107

ПОЛОЖЕННЯ
про реєстрацію платників податку на додану вартість

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до розділу V "Податок
на додану вартість" Податкового кодексу України
(далі - Кодекс), Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" та інших нормативно-правових актів.

1.2. Цим Положенням визначається порядок:
реєстрації платників податку на додану вартість;
анулювання реєстрації платників податку на додану вартість;
ведення реєстру платників податку на додану вартість
(далі - Реєстр);
присвоєння індивідуального податкового номера платника
податку на додану вартість;
оприлюднення даних з Реєстру;
перереєстрації платників податку на додану вартість та заміни
свідоцтв про реєстрацію платників податку на додану вартість;
ведення документації при реєстрації/анулюванні реєстрації
платників податку на додану вартість;
засвідчення копій свідоцтв про реєстрацію платників податку
на додану вартість.

1.3. Цим Положенням визначаються форми:
заяв про реєстрацію платників податку на додану вартість;
свідоцтв про реєстрацію платників податку на додану вартість;
документів про анулювання реєстрації платників податку на
додану вартість;
журналів реєстрації платників податку на додану вартість;
інших документів з питань реєстрації/анулювання реєстрації,
перереєстрації та заміни свідоцтв про реєстрацію платників податку
на додану вартість.

1.4. Особа - будь-яка з осіб, наведених у підпункті 14.1.139
пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу:
суб'єкт господарювання - юридична особа, у тому числі
підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та
часу внесення таких інвестицій;
інша юридична особа, що не є суб'єктом господарювання;
фізична особа (громадянин України, іноземець та особа без
громадянства), яка здійснює діяльність, що належить згідно із
законодавством до підприємницької (крім фізичних осіб, що
знаходяться на спрощеній системі оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва відповідно до
законодавства), та/або ввозить товари на митну територію України;
представництво нерезидента, що не має статусу юридичної
особи.
1.4.1. Для цілей оподаткування дві чи більше осіб, які
здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи,
вважаються окремою особою у межах такої діяльності.
Облік результатів спільної діяльності ведеться платником
податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами
договору, окремо від обліку господарських результатів такого
платника податку.
1.4.2. Платником податку на додану вартість може бути
зареєстровано інвестора, який на період дії угоди про розподіл
продукції сплачує податок на додану вартість з урахуванням
особливостей, передбачених розділом XVIII Кодексу.
1.4.3. Якщо особи, не зареєстровані як платники податку,
ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають
оподаткуванню згідно із законом, такі особи сплачують податок під
час митного оформлення товарів без реєстрації як платники такого
податку.
1.4.4. Особою, відповідальною за нарахування та сплату
податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому
числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як
платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на
митній території України, є отримувач послуг.
Особи, зазначені у цьому підпункті, мають права, виконують
обов'язки та несуть відповідальність, передбачену законом, як
платники податку.

1.5. Відповідно до пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу
для цілей оподаткування платником податку на додану
вартість (далі - платник ПДВ) є:
1.5.1. Будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і
реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у
порядку, визначеному статтею 183 розділу V Кодексу.
1.5.2. Будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає
реєстрації як платник податку.
1.5.3. Будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію
України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку
покладається відповідальність за сплату податків у разі
переміщення товарів через митний кордон України відповідно до
Митного кодексу України, а також:
1.5.3.1. Особа, на яку покладається дотримання вимог митних
режимів, які передбачають повне або часткове умовне звільнення від
оподаткування, у разі порушення таких митних режимів, встановлених
митним законодавством;
1.5.3.2. Особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні
товарів на митну територію України, податкову пільгу не за
цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання
згідно із Кодексом, а також будь-які інші особи, що
використовують податкову пільгу, яку для них не призначено.
Норми цього пункту не застосовуються до операцій з ввезення
на митну територію України фізичними особами (громадянами) чи
суб'єктами підприємницької діяльності, які не є платниками
податку, культурних цінностей, зазначених у пункті 197.7
статті 197 розділу V Кодексу.
1.5.4. Особа, що веде облік результатів діяльності за
договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи.
1.5.5. Особа - управитель майна, яка веде окремий податковий
облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій,
пов'язаних з використанням майна, що отримане в управління за
договорами управління майном.
Для цілей оподаткування господарські відносини між
управителем майна з власної господарської діяльності та його
діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі
окремих цивільно-правових договорів (далі - управитель майна).
Норми цього підпункту не поширюються на управителів майна, які
здійснюють управління активами інститутів спільного інвестування,
фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та
фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону.
1.5.6. Особа, що проводить операції з постачання
конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного
безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку
зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших
законних підставах переходить у власність держави (у тому числі
майна, визначеного у статті 172 Митного кодексу України)
, незалежно від того, чи досягає вона загальної суми
операцій із постачання товарів/послуг, визначеної пунктом 181.1
статті 181 розділу V Кодексу, а також незалежно від
того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із
законодавством.
1.5.7. Особа, уповноважена вносити податок з об'єктів
оподаткування, які виникають внаслідок поставки послуг
підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності,
що перебувають у підпорядкуванні платника податку в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
1.5.8. Положення цього пункту не поширюються на осіб -
нерезидентів, які надають послуги з підготовки до зняття і зняття
енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення
об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, фінансування
яких здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної
допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі,
відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським
банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності
Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні та Угоди про
грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським
банком реконструкції та розвитку, Урядом України та Чорнобильською
атомною електростанцією.

1.6. Особі, що реєструється як платник податку, присвоюється
індивідуальний податковий номер, який використовується для сплати
податку.
1.6.1. Індивідуальний податковий номер є єдиним для всього
інформаційного простору України і зберігається за платником ПДВ до
моменту анулювання реєстрації платника ПДВ.
1.6.2. Використання індивідуального податкового номера,
наданого при реєстрації, є обов'язковим при оформленні й
користуванні всіма видами документів, які пов'язані з розрахунками
при придбанні товарів, обліком, звітністю про податок на додану
вартість, оформленні податкового кредиту.
1.6.3. Індивідуальний податковий номер становить:
1.6.3.1. Для юридичних осіб - 12-розрядний числовий код такої
структури: 1-7-й знаки - перші 7 знаків коду за Єдиним державним
реєстром підприємств та організацій України (далі - код ЄДРПОУ)
без контрольного числа; 8-й та 9-й знаки - код області за системою
кодування, прийнятою в органах державної податкової служби
(далі - податкові органи); 10-й та 11-й знаки - код
адміністративного району за системою кодування, прийнятою в
податкових органах; 12-й знак - контрольний розряд, алгоритм
формування якого встановлює центральний орган державної податкової
служби.
1.6.3.2. Для фізичних осіб - 10-значний реєстраційний номер
облікової картки платника податків.
Для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті, стосовно
яких замість реєстраційного номера облікової картки платника
податків до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) внесено серію
та номер паспорта, індивідуальний податковий номер становить
10-значний номер, що включає номер паспорта.
1.6.3.3. Для осіб, відповідальних за нарахування та сплату
податку на додану вартість до бюджету під час виконання договорів
про спільну діяльність без створення юридичної особи, управителів
майна за договорами управління майном, інвесторів відповідно до
угод про розподіл продукції, - 9-значний податковий номер, який
надають податкові органи згідно з порядком обліку платників
податків і зборів , визначеним центральним органом
державної податкової служби відповідно до пункту 63.10 статті 63
розділу II Кодексу (далі - Порядок обліку). Такі особи
у реєстраційній заяві проставляють зазначений податковий номер,
який повинен відповідати індивідуальному податковому номеру.
Для осіб, відповідальних за утримання та внесення податку на
додану вартість до бюджету під час виконання декількох договорів
про спільну діяльність або договорів управління майном, свідоцтво
про реєстрацію платника ПДВ видається на кожний із зазначених
договорів.
1.6.3.4. Для представництв нерезидентів в Україні
індивідуальний податковий номер формується у такому самому
порядку, як і для юридичних осіб.
1.6.3.5. Для представництв нерезидентів в Україні, які були
зареєстровані платниками ПДВ до 1 червня 2006 року і не мають коду
ЄДРПОУ, індивідуальним податковим номером є 9-значний податковий
номер, який надають податкові органи. Перереєстрація таких
представництв нерезидентів як платників ПДВ, а також заміна їм
відповідних свідоцтв здійснюються після включення таких
відокремлених підрозділів до ЄДРПОУ.

II. Реєстр платників податку на додану вартість

2.1. Реєстр - це автоматизований банк даних, створений
відповідно до пункту 183.12 статті 183 розділу V Кодексу
для забезпечення:
реєстрації та єдиного обліку платників ПДВ;
єдиних принципів ідентифікації платників ПДВ;
контролю за справлянням податку на додану вартість;
організації суцільного й вибіркового аналізу.
Складовою частиною Реєстру є реєстр суб'єктів спеціального
режиму оподаткування.

2.2. У Реєстр включаються такі види даних:
ідентифікаційні - індивідуальний податковий номер та номер
свідоцтва платника ПДВ, код ЄДРПОУ, податковий номер, який надають
податкові органи, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, а також найменування - для юридичних осіб та прізвище,
ім'я, по батькові - для фізичних осіб - підприємців;
довідкові - дані про місцезнаходження (місце проживання),
телефони платника ПДВ, прізвища, імена, по батькові та
реєстраційні номери облікових карток платника податків керівника і
головного бухгалтера юридичної особи - платника ПДВ;
реєстраційні - дані про реєстрацію, перереєстрацію,
анулювання свідоцтв та анулювання реєстрації платників ПДВ,
виключення із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування,
зміни режимів оподаткування податком на додану вартість;
класифікаційні - дані про види діяльності суб'єкта
спеціального режиму оподаткування;
кількісні - дані щодо загальних сум оподатковуваних операцій
та вартості поставлених товарів, які вказуються у реєстраційних
заявах;
інші дані, передбачені формами документів, встановленими цим
Положенням.

2.3. Формування та ведення Реєстру здійснює центральний орган
державної податкової служби. Дані Реєстру передаються до
податкових органів в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі (далі - регіональні податкові органи), а
також податкових органів у районах, містах, районах у містах,
міжрайонних, об'єднаних та спеціалізованих податкових органів
(далі - районні податкові органи).
Податкові органи забезпечують достовірність даних про
платників податків у Реєстрі, їх захист від несанкціонованого
доступу, оновлення, архівування та відновлення даних.

2.4. З числа обов'язків щодо ведення Реєстру центральний
орган державної податкової служби здійснює:
розробку організаційних та методологічних принципів ведення
Реєстру;
організацію реєстрації платників ПДВ;
присвоєння платникам ПДВ індивідуальних податкових номерів;
формування номерів свідоцтв про реєстрацію платників ПДВ;
розробку технології та програмно-технічних засобів ведення
Реєстру;
виконання функцій адміністратора бази даних Реєстру
(накопичення, аналіз даних, що надходять з регіональних податкових
органів, контроль за достовірністю та актуалізацією даних,
зберіганням, захистом їх, контроль за правом доступу тощо);
автоматизоване ведення бази Реєстру;
розробку нормативних документів на створення, ведення та
користування даними Реєстру;
оприлюднення даних з Реєстру.

2.5. Регіональні податкові органи здійснюють:
виконання функцій адміністратора бази даних регіонального
рівня (накопичення, аналіз даних, що надходять з районних
податкових органів, контроль за достовірністю та актуалізацією
даних, зберіганням, захистом їх, контроль за правом доступу тощо);
забезпечення організації реєстрації та облік платників ПДВ,
що перебувають на їх території;
організацію роботи з передавання змін і доповнень до Реєстру
до центрального органу державної податкової служби та
підпорядкованих районних податкових органів.

2.6. Районні податкові органи здійснюють:
приймання заяв, контроль за повнотою даних щодо відповідності
нормативним документам;
обробку даних заяв та документів щодо реєстрації,
перереєстрації, анулювання свідоцтв та анулювання реєстрації
платників ПДВ, виключення із реєстру суб'єктів спеціального режиму
оподаткування;
формування файлів для передавання до регіональних податкових
органів;
приймання файлів з регіональних баз з присвоєними
індивідуальними податковими номерами та номерами свідоцтв про
реєстрацію платників ПДВ;
видачу, заміну свідоцтв про реєстрацію платників ПДВ та
засвідчення їх копій;
виконання функцій адміністратора бази даних районного рівня
(накопичення, аналіз даних, контроль за достовірністю та
актуалізацією даних, зберіганням, захистом їх, контроль за правом
доступу тощо);
моніторинг платників ПДВ, включених до Реєстру;
формування бази даних платників ПДВ районного рівня.

2.7. Використання даних Реєстру державними органами
здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
2.7.1. Дані з Реєстру про видані та анульовані свідоцтва про
реєстрацію платників ПДВ передаються центральним органом державної
податкової служби до спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади в галузі митної справи, який доводить таку
інформацію до відома митних органів.
2.7.2. Порядок і умови надання центральним органом державної
податкової служби даних з Реєстру про видані та анульовані
свідоцтва про реєстрацію платників ПДВ іншим державним органам
встановлюються договорами про взаємодію чи інформаційне
співробітництво.

2.8. Відповідно до пункту 183.13 статті 183 розділу V Кодексу
для інформування платників ПДВ центральний орган
державної податкової служби щодекади оприлюднює на веб-сайті
центрального органу державної податкової служби (www.sta.gov.ua):
дані з Реєстру із зазначенням найменування або прізвища,
імені та по батькові платника ПДВ, дати податкової реєстрації,
індивідуального податкового номера, номера та дати початку дії
свідоцтва про реєстрацію;
інформацію про осіб, позбавлених реєстрації як платників ПДВ
за заявою платника ПДВ або з ініціативи податкових органів чи за
рішенням суду, а саме: про анульовані свідоцтва платників ПДВ із
зазначенням індивідуальних податкових номерів, дат, причин та
підстав для анулювання свідоцтв.
Додатково до таких даних з реєстру суб'єктів спеціального
режиму оподаткування оприлюднюються дані про дату реєстрації
суб'єктом спеціального режиму оподаткування, дату виключення із
такого реєстру, а також дату, з якої сільськогосподарське
підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах.
Інформація оприлюднюється із зазначенням дати оприлюднення і
дати оновлення інформації.

2.9. Якщо реєстрацію особи як платника ПДВ було анульовано та
відомості із Реєстру про таке анулювання були оприлюднені
відповідно до цього Положення, то право доступу до таких
відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання
вважається доведеною до відома заінтересованих осіб.

2.10. Якщо за ініціативою податкового органу анульовано
реєстрацію особи як платника ПДВ або виключено особу з реєстру
суб'єктів спеціального режиму оподаткування, то право доступу цієї
особи до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке
анулювання є доведеною до її відома з дати:
отримання такою особою відповідного рішення про анулювання у
випадку, передбаченому у підпункті 5.5.4.3 підпункту 5.5.4
пункту 5.5 розділу V цього Положення;
оприлюднення відомостей про таке анулювання відповідно до
цього Положення у випадку, передбаченому у підпункті 5.5.4.4
підпункту 5.5.4 пункту 5.5 розділу V цього Положення.

III. Реєстрація платників податку на додану вартість

3.1. Реєстрація осіб платниками ПДВ, перереєстрація та заміна
свідоцтв про таку реєстрацію проводяться шляхом внесення записів
до Реєстру із формуванням за кожним таким записом окремого номера
свідоцтва і визначення дати початку його дії та дати анулювання.
Особа є зареєстрованою платником ПДВ з відповідної дати
реєстрації, внесеної до Реєстру. Реєстрація платника ПДВ є
анульованою з дати анулювання свідоцтва про таку реєстрацію та
виключення цього платника ПДВ з Реєстру згідно з розділом V цього
Положення.

3.2. Платником ПДВ можуть бути зареєстровані особи, визначені
у пункті 1.4 розділу I цього Положення та які відповідають вимогам
пункту 1.5 розділу I цього Положення.
Для реєстрації платником ПДВ особа повинна перебувати на
обліку в податковому органі за місцезнаходженням або місцем
проживання відповідно до Порядку обліку.

3.3. Відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу
у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з
постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з
розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або
глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі
протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує
300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така
особа зобов'язана зареєструватися як платник ПДВ в податковому
органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з
дотриманням вимог, передбачених статтею 183 розділу V Кодексу,
крім особи, яка є платником єдиного податку.

3.4. Відповідно до пункту 182.1 статті 182 розділу V Кодексу
, якщо особа, яка провадить оподатковувані операції і
відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу не є
платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних
операцій є меншими від встановленої зазначеною статтею суми та
обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку за
останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше
50 відсотків загального обсягу постачання, вважає за доцільне
добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація
здійснюється за її заявою.
Особа, статутний капітал або балансова вартість активів
(основних засобів, нематеріальних активів, запасів) якої перевищує
300000 гривень та яка не є платником податку відповідно до
пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу , може
добровільно зареєструватися незалежно від наявності здійснених нею
оподатковуваних операцій та обсягу постачання товарів/послуг іншим
платникам податку.

3.5. Будь-яка особа, що підлягає обов'язковій реєстрації чи
прийняла рішення про добровільну реєстрацію як платника ПДВ, подає
до податкового органу за своїм місцезнаходженням (місцем
проживання) реєстраційну заяву платника податку на додану вартість
за формою N 1-ПДВ (додаток 1).
3.5.1. Така заява подається особисто такою фізичною особою
або безпосередньо керівником або представником юридичної особи -
платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та
повноважень) до податкового органу за місцезнаходженням (місцем
проживання) особи.
У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як
платника податку.
3.5.2. Реєстраційна заява платника ПДВ має бути подана
податковому органу:
а) особами, що підлягають обов'язковій реєстрації згідно з
пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу (пункт 3.3
цього розділу), - не пізніше 10 числа календарного місяця, що
настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних
операцій, визначеного у статті 181 розділу V Кодексу;
б) особами, що прийняли добровільне рішення про реєстрацію
платниками ПДВ (пункт 3.4 цього розділу), або особами, які
відповідають вимогам підпункту 6 пункту 180.1 статті 180 розділу V
Кодексу (підпункт 1.5.6 пункту 1.5 розділу I цього
Положення), - не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку
податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками
ПДВ та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових
накладних.
3.5.3. Реєстраційна заява обов'язково має бути підписана
заявником (заявниками) із зазначенням дати. Усі розділи
реєстраційної заяви підлягають заповненню.
3.5.4. У заяві про реєстрацію платника ПДВ указується спосіб
отримання свідоцтва про таку реєстрацію - поштою або безпосередньо
в податковому органі.
Якщо особа обрала спосіб отримання свідоцтва поштою, то
оплату вартості поштових послуг щодо відправлення свідоцтва така
особа має здійснити до отримання свідоцтва шляхом подання до
податкового органу поштових марок на суму, що відповідає вартості
послуг поштового зв'язку з пересилання рекомендованого листа з
повідомленням про вручення.
3.5.5. Будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації
як платник ПДВ і у випадках та в порядку, передбачених статтею 183
розділу V Кодексу , не подала до податкового органу
реєстраційної заяви, несе відповідальність за ненарахування або
несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права
нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного
відшкодування.

3.6. У разі переходу на спрощену систему оподаткування із
сплатою податку на додану вартість або відмови від застосування
спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності особа
реєструється платником ПДВ у порядку, визначеному Кодексом
та цим Положенням.
3.6.1. У разі переходу осіб із спрощеної системи
оподаткування, що не передбачає сплати податку, на загальну
систему оподаткування, за умови, що такі особи відповідають
вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1
статті 182 розділу V Кодексу, з початку календарного
року реєстраційна заява має бути подана не пізніше 10 січня цього
календарного року; у разі якщо такий перехід здійснюється упродовж
календарного року, реєстраційна заява подається одночасно з
поданням заяви про відмову від застосування спрощеної системи
оподаткування.
3.6.2. Не зареєстрована платником ПДВ особа, яка,
застосовуючи спрощену систему оподаткування та сплачуючи єдиний
податок, перевищила обмеження щодо обсягу виручки від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, установленого статтею 1
Указу Президента України від 03.07.98 N 727 "Про
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів
малого підприємництва" (у редакції Указу Президента України від
28.06.99 N 746) (далі - Указ), зобов'язана подати до
податкового органу заяву про реєстрацію як платника ПДВ.
Реєстраційна заява платника ПДВ має бути подана (надіслана)
податковому органу:
фізичною особою - підприємцем - не пізніше 20 календарного
дня з моменту перевищення;
юридичною особою - не пізніше:
ніж за 15 днів до початку звітного (податкового) періоду
(кварталу), що настає за звітним періодом, у якому відбулося
перевищення, якщо перевищення відбулося у першому або другому
місяці звітного періоду (кварталу);
20 календарного дня після закінчення звітного періоду
(кварталу), у якому відбулося перевищення, якщо перевищення
відбулося у третьому місяці звітного періоду (кварталу).
3.6.3. При реєстрації осіб як платників податку, які обрали
спрощену систему оподаткування, що передбачає сплату податку, за
умови, що такі особи відповідають вимогам, визначеним
пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 розділу V
Кодексу, реєстраційна заява подається одночасно з
поданням заяви на право застосування спрощеної системи
оподаткування.
Якщо особа, яка обирає спрощену систему оподаткування, що
передбачає сплату податку, не підпадає під визначення платника ПДВ
згідно з пунктом 1.5 розділу I цього Положення або наявні підстави
для анулювання реєстрації платника ПДВ відповідно до пункту 5.1
розділу V цього Положення, податковий орган відмовляє такій особі
у реєстрації платником ПДВ і застосуванні спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності, що передбачає сплату податку.
3.6.4. Фізичні особи - підприємці, які до переходу на
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності були
платниками ПДВ, подають до відповідного податкового органу заяву
про анулювання реєстрації їх як платників ПДВ і повертають
відповідне свідоцтво у порядку, визначеному цим Положенням.

3.7. Особи, зазначені у пунктах 183.3 та 183.4 статті 183
розділу V Кодексу (у разі добровільної реєстрації)
(підпункт "б" підпункту 3.5.2 пункту 3.5, підпункти 3.6.1, 3.6.3
пункту 3.6 цього розділу), можуть навести у заяві бажаний
(запланований) день реєстрації як платника ПДВ, що відповідає даті
початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі
особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на виписку
податкових накладних.
При цьому реєстрація осіб, зазначених у пункті 183.4
статті 183 розділу V Кодексу (підпункти 3.6.1, 3.6.3
пункту 3.6 цього розділу), здійснюється не раніше дати зміни
системи оподаткування.
3.7.1. Якщо протягом строку від подання реєстраційної заяви
до бажаного дня реєстрації у особи виникнуть обставини або
операції, при яких реєстрація платником ПДВ є обов'язковою згідно
з пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу
(пункт 3.3 цього розділу), така особа зобов'язана подати повторну
реєстраційну заяву у строки, визначені пунктом 183.2 статті 183
розділу V Кодексу (підпункт "а" підпункту 3.5.2 пункту 3.5 цього
розділу). У цьому разі реєстрація платника ПДВ з бажаного дня
реєстрації анулюється та проводиться реєстрація платника ПДВ у
загальному порядку згідно з цим Положенням.
3.7.2. Особа, яка переходить із спрощеної системи
оподаткування на загальну систему оподаткування або із загальної
системи оподаткування на спрощену систему оподаткування зі сплатою
податку на додану вартість у випадках, визначених відповідно
підпунктами 3.6.1 та 3.6.3 пункту 3.6 цього розділу, може вказати
бажаний день реєстрації, яким є перший день звітного періоду
(кварталу), з якого здійснюється такий перехід, за умови подання
реєстраційної заяви не пізніше ніж за 15 календарних днів до
такого переходу.
3.7.3. Якщо особа, яка переходить на загальну систему
оподаткування зі спрощеної системи оподаткування, подала до
податкового органу реєстраційну заяву без зазначення бажаного дня
реєстрації й останній день строку у 10 робочих днів від дня
отримання реєстраційної заяви передує даті переходу такої особи на
загальну систему оподаткування, то датою реєстрації такої особи
платником ПДВ визначається перший день переходу такої особи на
загальну систему оподаткування.
3.7.4. Якщо особа вказала у реєстраційній заяві бажаний день
реєстрації та такий день визначений згідно з цим пунктом, то дата
реєстрації такої особи відповідає бажаному дню реєстрації,
вказаному у реєстраційній заяві. Якщо визначення бажаного дня
реєстрації не відповідає цьому пункту, то датою реєстрації такої
особи платником ПДВ є дата внесення відповідного запису до
Реєстру.

3.8. При реєстрації платника ПДВ обов'язково проводиться
перевірка його реєстраційних даних з Єдиного банку даних про
платників податку - юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.
Відомості про заявника мають бути включені до Єдиного
державного реєстру. Дані реєстраційної заяви мають бути
достовірними та відповідати відомостям Єдиного державного реєстру.
З метою перевірки достовірності даних про заявника податковий
орган може звернутись до державного реєстратора за отриманням
витягу з Єдиного державного реєстру.
З метою підтвердження достовірності відомостей про здійснення
особою постачання товарів/послуг або відповідність особи вимогам,
визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1
статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 розділу V Кодексу
, така особа відповідно до підпункту 20.1.6 пункту 20.1
статті 20 розділу I Кодексу, пункту 73.3 статті 73 розділу II
Кодексу подає до податкового органу документи, що підтверджують
такі відомості.

3.9. Якщо в заяві про реєстрацію не зазначені обов'язкові
реквізити, надані недостовірні або неповні дані (крім розділу 16
такої заяви), її не скріплено печаткою заявника, не підписано
заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для
юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене
повноваження щодо підпису реєстраційної заяви від особи, яка
реєструється платником ПДВ, відомості про заявника не включені до
Єдиного державного реєстру, то протягом 10 робочих днів від дня
отримання заяви податковий орган звертається до особи з письмовою
пропозицією надати нову заяву про реєстрацію (із зазначенням
підстав неприйняття попередньої).

3.10. Податковий орган відмовляє в реєстрації особи як
платника ПДВ, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви
та/або поданих документів встановлено, що особа не здійснює
постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним
статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та
пунктом 183.7 статті 183 розділу V Кодексу (пункт 1.5
розділу I, пункти 3.3, 3.4, підпункт 3.5.1 пункту 3.5 розділу III
цього Положення), або якщо існують обставини, які є підставою для
анулювання реєстрації згідно із статтею 184 розділу V Кодексу
(пункт 5.1 розділу V цього Положення).

3.11. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації
особи як платника ПДВ податковий орган зобов'язаний видати
заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення)
свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість за
формою N 2-ПДВ (додаток 2) (далі - Свідоцтво) не пізніше
наступного робочого дня після бажаного (запланованого) дня
реєстрації платника ПДВ, зазначеного у його заяві, або протягом
10 робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви, якщо
бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено чи
такий день настає раніше дати, що припадає на останній день
строку, встановленого для реєстрації платника ПДВ податковим
органом. Якщо бажаний (запланований) день реєстрації, зазначений у
заяві особи, настає після завершення 10 робочих днів від дати
надходження реєстраційної заяви, податковий орган зобов'язаний
видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про
вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи як платника ПДВ не
пізніше бажаного (запланованого) дня реєстрації платника ПДВ,
зазначеного у його заяві.
Бланк Свідоцтва виготовляється на спеціальному папері, що
забезпечує захист від підробки.
3.11.1. Перебіг строку у 10 робочих днів, установленого для
податкової реєстрації, розпочинається з першого календарного дня,
що настає за днем отримання податковим органом заяви про
реєстрацію платника ПДВ. У разі якщо останній день строку подання
заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім
днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або
неробочим робочий день.
3.11.2. Свідоцтво видається (направляється) платнику ПДВ у
такому порядку:
3.11.2.1. Якщо особа обрала спосіб отримання Свідоцтва
поштою, воно надсилається за місцезнаходженням (місцем проживання)
платника ПДВ, указаним у Свідоцтві, з повідомленням про вручення
за рахунок одержувача.
У податковому органі Свідоцтво може одержати сам платник
ПДВ - фізична особа або відповідальна особа платника ПДВ -
юридичної особи, вказана у реєстраційній заяві, чи будь-яка особа
за наявності належним чином оформленої довіреності від платника
ПДВ (далі - Представник платника). Особа, яка отримує Свідоцтво,
має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
Відомості про отримання Свідоцтва платником ПДВ чи
Представником платника вказуються у корінці Свідоцтва. До корінця
Свідоцтва долучаються довіреність у разі одержання Свідоцтва
особою за довіреністю або повідомлення про вручення - у разі
надсилання поштою Свідоцтва платнику ПДВ.
3.11.2.2. Якщо особа обрала спосіб отримання Свідоцтва
безпосередньо в податковому органі та протягом 10 робочих днів від
дня надходження до податкового органу заяви про реєстрацію не
отримала Свідоцтво з будь-яких причин, податковий орган у другій
половині останнього календарного дня строку у 10 робочих днів
надсилає за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ
Свідоцтво поштовим відправленням з післяплатою за рахунок
одержувача.
3.11.2.3. Якщо податковий орган або пошта не може вручити
платнику ПДВ Свідоцтво у зв'язку з незнаходженням посадових осіб,
відмовою прийняти таке Свідоцтво, відсутністю за місцезнаходженням
(місцем проживання) платника ПДВ, то працівник того структурного
підрозділу, яким надсилалось Свідоцтво, на підставі інформації
структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація
вхідної та вихідної кореспонденції, або на підставі іншої
інформації оформляє довідку, у якій вказує причину, що призвела до
неможливості вручення Свідоцтва. Така довідка разом із Свідоцтвом
зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника
податків. У цьому разі платник ПДВ чи Представник платника може
отримати Свідоцтво в податковому органі у будь-який час до дати
анулювання реєстрації згідно з цим Положенням. При цьому
податковий орган здійснює заходи щодо встановлення
місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ згідно з Порядком
обліку.
3.11.3. У Свідоцтві найменування (прізвище, ім'я, по
батькові) та місцезнаходження (місце проживання) платника ПДВ
вказуються повністю, усі поля Свідоцтва заповнюються способом
комп'ютерного друку та виконуються українською мовою прописними
літерами.
3.11.4. Оригінал Свідоцтва повинен зберігатися платником ПДВ.

3.12. Датою реєстрації особи платником ПДВ, яка вноситься до
Реєстру та зазначається у Свідоцтві, є дата, що відповідає даті
здійснення запису в Реєстрі про таку реєстрацію або бажаному дню
реєстрації.
При визначенні дати реєстрації особи, яка повторно
реєструється платником ПДВ, не враховуються періоди попередніх
реєстрацій, які були анульовані. Датою податкової реєстрації
такого платника ПДВ є дата його нової реєстрації незалежно від
строку, що пройшов від дня анулювання попередньої податкової
реєстрації такої особи до дня подання заяви про повторну податкову
реєстрацію.

3.13. Під час реєстрації датою початку дії Свідоцтва, яка
зазначається у Свідоцтві, є дата податкової реєстрації.

3.14. Якщо відповідно до законодавства визначено строк, на
який утворено особу, або строк, після якого змінюються дані у
Свідоцтві, зазначене Свідоцтво видається тільки на такий строк.
3.14.1. У таких випадках у лівій верхній частині Свідоцтва та
на корінці Свідоцтва вчиняються однакові спеціальні записи
"Свідоцтво дійсне до" і зазначається дата закінчення строку, на
який утворено особу, або строк, після якого змінюються дані у
Свідоцтві.
3.14.2. Якщо до/після закінчення зазначеного строку у
порядку, визначеному законодавством, такий строк продовжується,
Свідоцтво із зазначеним терміном дії підлягає заміні у такому
самому порядку, як і при перереєстрації.

3.15. Особа, утворена у результаті реорганізації платника ПДВ
(крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється
платником ПДВ як інша новоутворена особа в порядку, визначеному
Кодексом та цим Положенням, у тому числі у разі, коли
до такої особи перейшли обов'язки зі сплати податку у зв'язку з
розподілом податкових зобов'язань чи податкового боргу.
3.15.1. Якщо датою державної реєстрації юридичної особи,
утвореної в результаті перетворення, є дата державної реєстрації
платника ПДВ - юридичної особи, припиненої в результаті
перетворення, що підтверджується даними Єдиного державного реєстру
про державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи, то
реєстрація платником ПДВ новоутвореної юридичної особи проводиться
за процедурами перереєстрації, визначеними цим Положенням.
3.15.2. Якщо датою державної реєстрації юридичної особи,
утвореної в результаті перетворення, є дата завершення
перетворення та така юридична особа протягом 10 календарних днів,
що настають за датою завершення перетворення, одночасно подає
податковому органу заяви про реєстрацію її платником ПДВ та про
анулювання такої реєстрації особи, припиненої шляхом перетворення,
то у цьому випадку датами реєстрації платником ПДВ новоутвореної
юридичної особи та анулювання такої реєстрації припиненої
юридичної особи є дата внесення до Реєстру відповідних записів.
До початку дії нового Свідоцтва юридична особа, утворена у
результаті перетворення, використовує реквізити старого Свідоцтва
припиненої юридичної особи.

3.16. Копії Свідоцтва, достовірність яких засвідчена
податковим органом, повинні розміщуватися в доступних для огляду
місцях у приміщенні платника податку та в усіх його філіях
(відділеннях), представництвах.
3.16.1. Для засвідчення копій Свідоцтва платник ПДВ подає до
податкового органу заяву про засвідчення копій Свідоцтва про
реєстрацію платника податку на додану вартість за формою N 2-РК
(додаток 3) , додає відповідну кількість копій
Свідоцтва та при поданні заяви пред'являє оригінал Свідоцтва.
3.16.2. Податковий орган може відмовити у засвідченні копій
Свідоцтва, якщо дані про платника ПДВ, що вказуються у Свідоцтві,
змінилися, не відповідають даним Реєстру або якщо Свідоцтво
підлягає заміні згідно з цим Положенням.
3.16.3. Засвідчені копії Свідоцтва видаються платнику ПДВ або
Представнику податковим органом протягом трьох робочих днів від
дня отримання відповідної заяви за умови пред'явлення оригіналу
Свідоцтва. Податковим органом на кожній копії Свідоцтва у лівій
верхній частині робиться спеціальний запис "Копія (підлягає
поверненню до податкового органу)". У нижній частині копії
Свідоцтва мають міститися найменування податкового органу, дата
засвідчення копії Свідоцтва, прізвище, ім'я, по батькові посадової
особи податкового органу, яка засвідчує копію Свідоцтва, підпис
цієї особи, скріплений печаткою податкового органу.
У разі видачі платнику ПДВ засвідченої копії Свідоцтва для
відкриття спеціального рахунку в установі банку відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року N 11
"Про затвердження Порядку акумулювання
сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану
вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках" на копії
Свідоцтва у лівій верхній частині робиться спеціальний запис
"Копія для установи банку".
3.16.4. Усі засвідчені копії Свідоцтва підлягають поверненню
до податкових органів у разі анулювання реєстрації, заміни
Свідоцтва чи втрати Свідоцтва одночасно з поверненням Свідоцтва
або поданням відповідної заяви платником ПДВ (крім випадку,
визначеного абзацом другим підпункту 3.16.3 цього пункту).
3.16.5. Засвідчені копії Свідоцтва, що зіпсовані, зношені або
перестали використовуватись, можуть бути повернені платником ПДВ
до податкового органу у будь-який час разом із супровідним листом.
3.16.6. У разі втрати засвідчених копій Свідоцтва платник ПДВ
письмово повідомляє податковий орган про втрату таких копій та
надає пояснення за підписом платника ПДВ (для фізичних осіб) або
керівника платника ПДВ (для юридичних осіб).
3.16.7. Інформація щодо кількості засвідчених та виданих
податковим органом копій Свідоцтва, повернених та втрачених
засвідчених копій Свідоцтва вноситься до бази даних платників ПДВ
районного рівня.

3.17. Дані про прийняті до розгляду заяви з поміткою про
результати розгляду (зареєстровано, відмовлено у реєстрації,
запропоновано подати нову заяву) та дані Свідоцтв уносяться до
журналу реєстрації платників податку на додану вартість за формою
N 2-РЖ (додаток 4).

3.18. Реєстраційні заяви з будь-якими позначками, заяви про
видачу засвідчених копій Свідоцтва, документи, додані до таких
заяв, корінець Свідоцтва, повідомлення і пояснення щодо Свідоцтва
чи його засвідчених копій та інші документи щодо реєстрації
платника ПДВ зберігаються в обліковій справі (реєстраційній
частині) такого платника податків.

IV. Перереєстрація платників податку на додану вартість

4.1. Перереєстрація платника ПДВ проводиться та Свідоцтво
підлягає заміні у разі виникнення змін у даних платника ПДВ, які
стосуються коду ЄДРПОУ, податкового номера, який надається
податковими органами, та/або найменування (прізвища, імені, по
батькові), та/або місцезнаходження (місця проживання) платника
ПДВ, і якщо зміни не пов'язані із припиненням платника ПДВ, крім
випадків, визначених підпунктом 3.15.1 пункту 3.15 розділу III
цього Положення.
У разі зміни платником ПДВ місцезнаходження (місця
проживання) або його переведення на обслуговування до іншого
податкового органу зняття такого платника з обліку в одному
податковому органі і взяття на облік в іншому здійснюються в
порядку, встановленому центральним органом державної податкової
служби.

4.2. Для заміни Свідоцтва платник ПДВ зобов'язаний у
двадцятиденний строк після виникнення змін подати до податкового
органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву
з позначкою "Перереєстрація". До такої заяви мають бути додані
Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва.
Податковий орган видає платнику ПДВ нове Свідоцтво (за новим
номером) замість старого в такому самому порядку, як і при
реєстрації. При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється,
а датою початку дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого
Свідоцтва є останній день строку у 10 робочих днів від дня
отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою
"Перереєстрація".
За бажанням та згідно із заявою платника ПДВ датою початку
дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва може
бути встановлений день до закінчення строку у 10 робочих днів від
дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою
"Перереєстрація". При цьому дата реєстрації платником ПДВ не
змінюється, а датою початку дії нового Свідоцтва та датою
анулювання старого Свідоцтва є бажана дата перереєстрації
платником ПДВ.

4.3. У період перереєстрації до початку дії нового Свідоцтва
платник ПДВ використовує реквізити старого Свідоцтва. За потреби
податковий орган повертає платнику ПДВ на цей період старе
Свідоцтво та необхідну кількість засвідчених копій старого
Свідоцтва із спеціальними записами про термін дії:
"Свідоцтво дійсне до ,
запис зроблено ".
Запис у Свідоцтві та всіх засвідчених копіях Свідоцтва
засвідчується підписом керівника (заступника керівника)
податкового органу та печаткою.

4.4. Перереєстрація платника ПДВ у зв'язку із зміною
місцезнаходження (місця проживання), яка відповідно до Порядку
обліку передбачає зняття з обліку платника ПДВ в
одному податковому органі і взяття на облік в іншому, здійснюється
із урахуванням таких особливостей:
4.4.1. У податковому органі за попереднім місцезнаходженням
(місцем проживання) на підставі заяви, поданої до такого органу,
проводиться перереєстрація платника ПДВ у порядку, визначеному
пунктами 4.2 та 4.3 цього розділу. При цьому нове Свідоцтво
видається із зазначенням терміну дії, який відповідає даті
закінчення 30 днів, що настають за днем, до якого перебуватиме на
обліку платник ПДВ в податковому органі за попереднім
місцезнаходженням (місцем проживання). Термін дії Свідоцтва
вказується на Свідоцтві та корінці Свідоцтва за правилами,
визначеними у пункті 4.3 цього розділу.
4.4.2. Перереєстрація згідно з підпунктом 4.4.1 цього
пункту не є обов'язковою, якщо строк перебування на обліку
платника ПДВ у податковому органі за попереднім місцезнаходженням
(місцем проживання) не перевищуватиме одного місяця після
реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання) згідно із
законодавством.
4.4.3. У двадцятиденний строк після взяття на облік у
податковому органі за новим місцезнаходженням (місцем проживання)
платник ПДВ зобов'язаний подати до цього податкового органу
додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Зміна місцезнаходження".
Перереєстрація проводиться у порядку, визначеному пунктами 4.2 та
4.3 цього розділу.
4.4.4. Перереєстрація платника ПДВ у зв'язку із включенням/не
включенням до Реєстру великих платників податків на наступний рік,
внаслідок чого змінюється основне місце обліку платника податків,
та переведенням до/з спеціалізованого органу державної податкової
служби чи іншого органу державної податкової служби, що здійснює
податкове супроводження великих платників податків (далі -
спеціалізований податковий орган), здійснюється у такому порядку:
4.4.4.1. У разі включення платника ПДВ до Реєстру великих
платників податків у податковому органі за попереднім місцем
обліку здійснюються процедури зняття з обліку, а в
спеціалізованому податковому органі - процедури взяття на облік.
У разі невключення платника ПДВ до Реєстру великих платників
податків у спеціалізованому податковому органі здійснюються
процедури зняття з обліку, а в податковому органі за попереднім
місцем обліку - процедури взяття на облік.
4.4.4.2. Повідомлення про включення/невключення платника
податків до Реєстру великих платників податків направляється
податковим органом платнику ПДВ згідно з Порядком обліку
.
Платник ПДВ у двадцятиденний строк від дня отримання
повідомлення про включення/невключення платника податків до
Реєстру великих платників податків або рішення про зміну основного
місця обліку та переведення на облік у спеціалізований податковий
орган чи інший податковий орган зобов'язаний подати заяву до
спеціалізованого податкового органу або іншого податкового органу
відповідно. Перереєстрація платника ПДВ проводиться у порядку,
визначеному пунктами 4.2 та 4.3 цього розділу.
4.4.5. У разі проведення процедур зняття з обліку/взяття на
облік платника ПДВ податковий орган, який знімає з обліку платника
ПДВ, надає інформацію про кількість засвідчених копій Свідоцтва
податковому органу, який здійснює взяття на облік платника ПДВ.
4.4.6. Замість зіпсованого, зношеного або втраченого
Свідоцтва видається нове Свідоцтво.
4.4.6.1. Для отримання нового Свідоцтва у разі псування чи
зношення платник ПДВ подає до податкового органу, в якому
перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою
"Перереєстрація у зв'язку із псуванням Свідоцтва", Свідоцтво, усі
засвідчені копії Свідоцтва.
4.4.6.2. Для отримання нового Свідоцтва при втраті платник
ПДВ подає до податкового органу, в якому перебуває на обліку,
додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація у зв'язку
з утратою Свідоцтва", усі засвідчені копії Свідоцтва, пояснення за
підписом платника ПДВ (для фізичних осіб) або керівника платника
ПДВ (для юридичних осіб) щодо втрати Свідоцтва.
4.4.6.3. При отриманні документів відповідно до
підпункту 4.4.6.1 або 4.4.6.2 цього пункту податковий орган
уносить відповідний запис до Реєстру, видає нове Свідоцтво (за
новим номером) у такому самому порядку, як і при реєстрації. При
цьому не змінюється дата реєстрації платником ПДВ. Датою початку
дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва є
останній день строку у 10 робочих днів від дня отримання
реєстраційної заяви з позначкою "Перереєстрація у зв'язку із
псуванням (утратою) Свідоцтва".
4.4.6.4. Якщо про втрату Свідоцтва платник ПДВ повідомляє
податковий орган одночасно з поданням заяви про анулювання
реєстрації згідно з розділом V цього Положення, то:
нове Свідоцтво не видається у разі задоволення заяви про
анулювання реєстрації;
видається нове Свідоцтво замість утраченого у разі відмови в
анулюванні реєстрації.
4.4.7. Перереєстрація платника ПДВ та заміна Свідоцтва не є
обов'язковими у зв'язку із зміною форми Свідоцтва.
4.4.7.1. Якщо код ЄДРПОУ, податковий номер, який надають
податкові органи, найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та
місцезнаходження (місце проживання) платника ПДВ не змінилися,
видане податковим органом Свідоцтво за старою формою залишається
чинним та не підлягає обов'язковій заміні до виникнення змін у
даних платника ПДВ, що вказуються у Свідоцтві. При цьому датою
реєстрації платником ПДВ вважається дата видачі, зазначена у
Свідоцтві за старою формою, а датою початку дії Свідоцтва є дата
видачі, зазначена у такому Свідоцтві.
4.4.7.2. За бажанням та згідно із заявою платника ПДВ
Свідоцтво за старою формою може бути замінене на Свідоцтво за
новою формою у такому самому порядку, як і при перереєстрації.
4.4.8. Перереєстрація платника ПДВ не є обов'язковою у
зв'язку із зміною найменування чи статусу податкового органу, який
видав Свідоцтво, а також у випадках ліквідації чи реорганізації
такого органу (злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення),
при яких здійснюється зняття з обліку платника ПДВ в одному
податковому органі та взяття на облік в іншому.
Якщо дані платника ПДВ не змінилися, видане таким податковим
органом Свідоцтво залишається чинним та не підлягає обов'язковій
заміні до виникнення змін у даних платника ПДВ. За бажанням та
згідно із заявою платника ПДВ Свідоцтво може бути замінене у
такому самому порядку, як і при перереєстрації.

V. Анулювання реєстрації платників
податку на додану вартість

5.1. Реєстрація діє до дати анулювання, яке відбувається у
випадках, визначених пунктом 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
, якщо:
а) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом
попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації,
якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що
надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була
меншою від суми, визначеної статтею 181 розділу V Кодексу
, за умови сплати суми податкових зобов'язань у
випадках, визначених розділом V Кодексу;
б) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, прийняла
рішення про припинення та затвердила ліквідаційний або
передавальний баланс щодо своєї діяльності відповідно до
законодавства за умови сплати суми податкових зобов'язань із
податку у випадках, визначених розділом V Кодексу;
в) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку,
реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не
передбачає сплати податку на додану вартість;
г) особа, зареєстрована як платник податку, протягом
12 послідовних податкових місяців не подає податковому органу
декларації з податку на додану вартість та/або подає таку
декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про
відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою
формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту;
ґ) установчі документи будь-якої особи, зареєстрованої як
платник податку, визнані рішенням суду недійсними;
д) господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію
юридичної особи - банкрута;
е) платник податку ліквідується за рішенням суду (фізична
особа позбувається статусу суб'єкта господарювання) або особу
звільнено від сплати податку чи її податкову реєстрацію анульовано
(скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду;
є) фізична особа, зареєстрована як платник податку, померла,
її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно
відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність;
ж) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи
або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або
запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;
з) закінчився строк дії свідоцтва про реєстрацію особи як
платника податку на додану вартість;
и) обсяг постачання товарів/послуг платниками податку,
зареєстрованими добровільно, іншим платникам податку за останні
12 календарних місяців сукупно становить менше 50 відсотків
загального обсягу постачання.
5.1.1. Анулювання реєстрації згідно з підпунктом "а"
пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
(підпункт "а" цього пункту) може бути ініційоване платником ПДВ
після спливу 12 календарних місяців реєстрації особи платником
ПДВ, починаючи з наступного дня після дня, що відповідає числу та
місяцю реєстрації особи платником ПДВ. Загальна вартість
оподатковуваних товарів/послуг за останні 12 календарних місяців
 


Наказ, Про затвердження Положення про реєстрацію платників ..., автор —
Рейтинг статьи: 95% из 100 возможных. Голосов всего: 4. Отзывов пользователей: 1.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы