Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Наказ, Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, Міністерство освіти і

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.09.2011 N 1063

Про проведення Всеукраїнського конкурсу
рукописів підручників для учнів 1-4 класів
загальноосвітніх навчальних закладів

На виконання постанов Кабінету Міністрів України
від 27.08.2010 N 781 "Деякі питання забезпечення
підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних
закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних
закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів",
від 20.04.2011 N 462 "Про затвердження Державного
стандарту початкової загальної освіти", наказів Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України від 11.05.2011 N 430
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 20 квітня 2011 р. N 462", від 23.08.2011 N 988
"Про затвердження Положення про Всеукраїнський
конкурс рукописів підручників для учнів 1-4 класів
загальноосвітніх навчальних закладів", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 08.09.2011 за N 1065/19803, та з
метою забезпечення учнів початкової школи загальноосвітніх
навчальних закладів якісними підручниками та іншою навчальною
літературою Н А К А З У Ю:

1. Оголосити Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для
учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі -
Конкурс) з 14 вересня 2011 року.

2. Затвердити перелік навчальних предметів, назв підручників,
з яких проводиться Конкурс, для загальноосвітніх навчальних
закладів з навчанням українською мовою, російською, іншими мовами
національних меншини та спеціалізованих шкіл з поглибленим
вивченням іноземних мов згідно додатків 1 та 2.

3. Державній науковій установі "Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти" Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України (Удод О.А.) спільно з департаментом загальної
середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) забезпечити:

3.1. До 10 жовтня 2011 року затвердження персонального складу
Предметних експертних, Конкурсної та Апеляційної комісій Конкурсу.

3.2. До 20 грудня 2011 року підготовку узагальнених
матеріалів щодо: результатів Конкурсу для їх розгляду колегією
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
затвердження переліку підручників - переможців Конкурсу та
переліку підручників для учнів першого класу загальноосвітніх
навчальних закладів, які можуть видаватися за державним
замовленням 2012 року; порушень, що допускалися учасниками
Конкурсу при виконанні державного замовлення у попередні роки.

3.3. До 20 січня 2012 року затвердження наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України Плану-графіку строків
підготовки для громадського обговорення оригінал-макетів
підручників для учнів 2, 3, 4 класів з навчальних предметів
інваріантної складової Типових навчальних планів для початкової
школи, розроблених авторськими колективами-переможцями Конкурсу.

4. Державній науковій установі "Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти" Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України (Удод О.А.) забезпечити:

4.1. До 1 жовтня 2011 року розроблення та затвердження
оцінних листів, інструктивно-методичних матеріалів до складання
експертних висновків на Авторські концепції і рукописи підручників
та заповнення оцінних листів Предметними експертними комісіями,
установами Національної академії педагогічних наук України та
загальноосвітніми навчальними закладами.

4.2. До 1 жовтня 2011 року розроблення та затвердження
інструктивно-методичних матеріалів для визначення рейтингів
Авторських концепцій та рукописів підручників на підставі
висновків Предметних експертних комісій, установ Національної
академії педагогічних наук України та загальноосвітніх навчальних
закладів.

4.3. 11 листопада 2011 року до 16.45 год. завершення роботи
щодо прийому, реєстрації та шифрування конкурсних матеріалів.

4.4. З 14 по 21 листопада 2011 року організацію експертизи
Авторських концепцій та рукописів підручників Предметними
експертними комісіями, установами Національної академії
педагогічних наук України та загальноосвітніми навчальними
закладами.

4.5. До 21 листопада 2011 року передачу експертних висновків,
оцінних листів з рейтинговими таблицями, комплектами конкурсних
матеріалів та інших супровідних матеріалів на Авторські концепції
та рукописи підручників голові Конкурсної комісії Конкурсу для
вироблення пропозицій щодо результатів Конкурсу.

4.6. З 22 по 25 листопада 2011 року організацію роботи
Конкурсної комісії Конкурсу.

4.7. 25 листопада 2011 року проведення процедури дешифрування
конкурсних матеріалів та оприлюднення висновків Конкурсної комісії
Конкурсу.

4.8. З 28 листопада по 2 грудня 2011 року видачу конкурсних
матеріалів та експертиз (експертні висновки, оцінні листи з
рейтингами рукописів, Авторських концепцій, витягів з протоколів
засідання відповідної Предметної та Конкурсної комісій) учасникам
Конкурсу на їх вимогу.

4.9. З 5 грудня по 9 грудня 2011 року прийом та реєстрацію
апеляцій учасників Конкурсу.
Апеляції учасники Конкурсу надсилають до Державної наукової
установи "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти"
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою:
03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, Загальний відділ.

4.10. З 12 по 14 грудня 2011 року організацію роботи
Апеляційної комісії.

4.11. За результатами рішення колегії Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України укладання угод з видавництвами, що
мають виключні майнові права на використання твору
учасника-переможця Конкурсу, на видання підручників для учнів
1 класу за рахунок коштів Державного бюджету, передбачивши в них
строки подачі рукописів підручників для учнів 2, 3, 4 класів,
створених цими авторськими колективами.

4.12. До 1 лютого 2012 року прийом рукописів підручників для
учнів 2 класу, створених авторськими колективами-переможцями
Конкурсу.

4.13. До 1 березня 2012 року розгляд рукописів підручників
для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів
відповідними науково-методичними комісіями Науково-методичної ради
з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

4.14. З 1 березня до 1 червня 2012 року здійснення
громадського обговорення оригінал-макетів підручників для учнів
2 класу, які отримали гриф Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України.

5. Конкурсній комісії Конкурсу:

5.1. З 15 по 16 грудня 2011 року розглянути усі комплекти
конкурсних матеріалів і результати експертиз, здійснених
Предметними експертними комісіями Конкурсу, установами
Національної академії педагогічних наук України та
загальноосвітніми навчальними закладами, перевірити правильність
оформлення експертних висновків, оцінних листів; підготувати
пропозиції щодо остаточного визначення переможців Конкурсу та
передати їх разом з протоколом засідання Конкурсної комісії
Конкурсу у день завершення її роботи до Державної наукової
установи "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти"
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Жебровського Б.М.

Міністр Д.В.Табачник

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту
14.09.2011 N 1063

ПЕРЕЛІК
навчальних предметів, назв підручників,
з яких проводиться Всеукраїнський конкурс рукописів
підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх
навчальних закладів з навчанням українською мовою,
російською, іншою мовою національної меншини
та спеціалізованих шкіл з поглибленим
вивченням іноземних мов

------------------------------------------------------------------
| |Назва навчального предмета | Назва підручника | клас |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|1. |Українська мова для |Буквар |1 |
| |загальноосвітніх навчальних|-----------------------+--------|
| |закладів з навчанням |Українська мова |2 |
| |українською мовою |-----------------------+--------|
| | |Літературне читання |2 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|2. |Українська мова для |Українська мова. |1 |
| |загальноосвітніх навчальних|Усний курс* | |
| |закладів з навчанням |-----------------------+--------|
| |російською мовою | |3 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|3. |Українська мова для |Українська мова. |1 |
| |загальноосвітніх навчальних|Усний курс | |
| |закладів з навчанням | | |
| |молдовською мовою | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|4. |Українська мова для |Українська мова. |1 |
| |загальноосвітніх навчальних|Усний курс | |
| |закладів з навчанням | | |
| |польською мовою | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|5. |Українська мова для |Українська мова. |1 |
| |загальноосвітніх навчальних|Усний курс | |
| |закладів з навчанням | | |
| |румунською мовою | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|6. |Українська мова для |Українська мова. |1 |
| |загальноосвітніх навчальних|Усний курс | |
| |закладів з навчанням | | |
| |угорською мовою | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|7. |Болгарська мова для |Болгарська мова |1 |
| |загальноосвітніх навчальних| | |
| |закладів з навчанням | | |
| |українською мовою | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|8. |Вірменська мова для |Вірменська мова |1 |
| |загальноосвітніх навчальних| | |
| |закладів з навчанням | | |
| |українською мовою | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|9. |Гагаузька мова для |Гагаузька мова |1 |
| |загальноосвітніх навчальних| | |
| |закладів з навчанням | | |
| |українською мовою | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|10.|Мова іврит для |Мова іврит |1 |
| |загальноосвітніх навчальних| | |
| |закладів з навчанням | | |
| |українською мовою | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|11.|Молдовська мова для |Молдовська мова |1 |
| |загальноосвітніх навчальних| | |
| |закладів з навчанням | | |
| |українською мовою | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|12.|Польська мова для |Польська мова |1 |
| |загальноосвітніх навчальних| | |
| |закладів з навчанням | | |
| |українською мовою | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|13.|Ромська мова для |Ромська мова |1 |
| |загальноосвітніх навчальних| | |
| |закладів з навчанням | | |
| |українською мовою | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|14.|Російська мова для |Російська мова. |1 |
| |загальноосвітніх навчальних| | |
| |закладів з навчанням | | |
| |українською мовою | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|15.|Угорська мова для |Угорська мова |1 |
| |загальноосвітніх навчальних| | |
| |закладів з навчанням | | |
| |українською мовою | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|16.|Болгарська мова для |Буквар |1 |
| |загальноосвітніх навчальних|-----------------------+--------|
| |закладів з навчанням |Болгарська мова |2 |
| |болгарською мовою |-----------------------+--------|
| | |Літературне читання |2 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|17.|Кримськотатарська мова для |Буквар |1 |
| |загальноосвітніх навчальних|-----------------------+--------|
| |закладів з навчанням |Кримськотатарська мова |2 |
| |кримсько-татарською мовою |-----------------------+--------|
| | |Літературне читання |2 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|18.|Молдовська мова для |Буквар |1 |
| |загальноосвітніх навчальних|-----------------------+--------|
| |закладів з навчанням |Молдовська мова |2 |
| |молдовською мовою |-----------------------+--------|
| | |Літературне читання |2 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|19.|Польська мова для |Буквар |1 |
| |загальноосвітніх навчальних|-----------------------+--------|
| |закладів з навчанням |Польська мова |2 |
| |польською мовою |-----------------------+--------|
| | |Літературне читання |2 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|20.|Російська мова для |Буквар |1 |
| |загальноосвітніх навчальних|-----------------------+--------|
| |закладів з навчанням |Російська мова |2 |
| |російською мовою |-----------------------+--------|
| | |Літературне читання |1 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|21.|Румунська мова для |Буквар |1 |
| |загальноосвітніх навчальних|-----------------------+--------|
| |закладів з навчанням |Румунська мова |2 |
| |румунською мовою |-----------------------+--------|
| | |Літературне читання |2 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|22.|Словацька мова для |Буквар |1 |
| |загальноосвітніх навчальних|-----------------------+--------|
| |закладів з навчанням |Словацька мова |2 |
| |словацькою мовою |-----------------------+--------|
| | |Літературне читання |2 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|23.|Угорська мова для |Буквар |1 |
| |загальноосвітніх навчальних|-----------------------+--------|
| |закладів з навчанням |Угорська мова |2 |
| |угорською мовою |-----------------------+--------|
| | |Літературне читання |2 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|24.|Англійська мова |Англійська мова |1 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|25.|Англійська мова для |Англійська мова |1 |
| |спеціалізованих шкіл з | | |
| |поглибленим вивченням | | |
| |англійської мови | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|26.|Німецька мова |Німецька мова |1 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|27.|Німецька мова для |Німецька мова |1 |
| |спеціалізованих шкіл з | | |
| |поглибленим вивченням | | |
| |німецької мови | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|28.|Французька мова |Французька мова |1 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|29.|Французька мова для |Французька мова |1 |
| |спеціалізованих шкіл з | | |
| |поглибленим вивченням | | |
| |французької мови | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|30.|Іспанська мова |Іспанська мова |1 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|31.|Математика |Математика |1 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|32.|Природознавство |Природознавство |1 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|33.|Я у світі |Я у світі |3 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|34.|Образотворче мистецтво |Образотворче мистецтво |1 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|35.|Музичне мистецтво |Музичне мистецтво |1 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|36.|Мистецтво |Мистецтво |1 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|37.|Трудове навчання |Трудове навчання |1 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|38.|Сходинки до інформатики |Сходинки до інформатики|2 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|39.|Основи здоров'я |Основи здоров'я |1 |
------------------------------------------------------------------

Примітка* Загальноосвітні навчальні заклади з навчанням
болгарською, кримськотатарською, мовами можуть навчатися за
підручником "Українська мова" для загальноосвітніх навчальних
закладів з навчанням російською мовою

Директор
державної наукової установи
"Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти" О.А.Удод

Додаток 2

ПЕРЕЛІК
назв Авторських концепцій підручників,
що подаються на Всеукраїнський конкурс
рукописів підручників для учнів 1-4 класів
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням
українською мовою, російською,
іншою мовою національної меншини
та спеціалізованих шкіл з поглибленим
вивченням іноземних мов

------------------------------------------------------------------
| | Назва навчального | Назва Авторської | Клас |
| | предмета | концепції | |
| | | підручника(ів) | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|1. |Українська мова для |Буквар |1 |
| |загальноосвітніх навчальних|-----------------------+--------|
| |закладів з навчанням |Українська мова |2, 3, 4 |
| |українською мовою |-----------------------+--------|
| | |Літературне читання |2, 3, 4 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|2 |Українська мова для |Українська мова |1, 2, 3,|
| |загальноосвітніх навчальних| |4 |
| |закладів з навчанням | | |
| |російською мовою | | |
| | | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|3 |Українська мова для |Українська мова |1, 2, 3,|
| |загальноосвітніх навчальних| |4 |
| |закладів з навчанням | | |
| |молдовською мовою | | |
| | | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|4 |Українська мова для |Українська мова |1, 2, 3,|
| |загальноосвітніх навчальних| |4 |
| |закладів з навчанням | | |
| |польською мовою | | |
| | | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|5 |Українська мова для |Українська мова |1, 2, 3,|
| |загальноосвітніх навчальних| |4 |
| |закладів з навчанням | | |
| |румунською мовою | | |
| | | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|6 |Українська мова для |Українська мова |1, 1, 2,|
| |загальноосвітніх навчальних| |3, 4 |
| |закладів з навчанням | | |
| |угорською мовою | | |
| | | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|7 |Болгарська мова для |Болгарська мова |1, 2, 3,|
| |загальноосвітніх навчальних| |4 |
| |закладів з навчанням | | |
| |українською мовою | | |
| | | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|8 |Вірменська мова для |Вірменська мова |1, 2, 3,|
| |загальноосвітніх | |4 |
| |навчальних закладів з | | |
| |навчанням українською | | |
| |мовою | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|9 |Гагаузька мова для |Гагаузька мова |1, 2, 3,|
| |загальноосвітніх навчальних| |4 |
| |закладів з навчанням | | |
| |українською мовою | | |
| | | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|10 |Мова іврит для |Мова іврит |1, 2, 3,|
| |загальноосвітніх навчальних| |4 |
| |закладів з навчанням | | |
| |українською мовою | | |
| | | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|11 |Молдовська мова для |Молдовська мова |1, 2, 3,|
| |загальноосвітніх навчальних| |4 |
| |закладів з навчанням | | |
| |українською мовою | | |
| | | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|12 |Польська мова для |Польська мова |1, 2, 3,|
| |загальноосвітніх навчальних| |4 |
| |закладів з навчанням | | |
| |українською мовою | | |
| | | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|13 |Ромська мова для |Ромська мова |1, 2, 3,|
| |загальноосвітніх навчальних| |4 |
| |закладів з навчанням | | |
| |українською мовою | | |
| | | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|14 |Російська мова для |Російська мова |1, 2, 3,|
| |загальноосвітніх навчальних| |4 |
| |закладів з навчанням | | |
| |українською мовою | | |
| | | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|15 |Угорська мова для |Угорська мова |1, 2, 3,|
| |загальноосвітніх навчальних| |4 |
| |закладів з навчанням | | |
| |українською мовою | | |
| | | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|16 |Болгарська мова для |Буквар |1 |
| |загальноосвітніх навчальних|-----------------------+--------|
| |закладів з навчанням |Болгарська мова |2, 3, 4 |
| |болгарською мовою |-----------------------+--------|
| | |Літературне читання |2, 3, 4 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|17 |Кримськотатарська мова |Буквар |1 |
| |для загальноосвітніх |-----------------------+--------|
| |навчальних закладів з |Кримськотатарська мова.|2, 3, 4 |
| |навчанням |-----------------------+--------|
| |кримськотатарською мовою |Літературне читання |2, 3, 4 |
| | | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|18 |Молдовська мова для |Буквар |1 |
| |загальноосвітніх навчальних|-----------------------+--------|
| |закладів з навчанням |Молдовська мова |2, 3, 4 |
| |молдовською мовою |-----------------------+--------|
| | |Літературне читання |2, 3, 4 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|19 |Польська мова для |Буквар |1 |
| |загальноосвітніх навчальних|-----------------------+--------|
| |закладів з навчанням |Польська мова |2, 3, 4 |
| |польською мовою |-----------------------+--------|
| | |Літературне читання |2, 3, 4 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|20 |Російська мова для |Буквар |1 |
| |загальноосвітніх навчальних|-----------------------+--------|
| |закладів з навчанням |Російська мова |2, 3, 4 |
| |російською мовою |-----------------------+--------|
| | |Літературне читання |2, 3, 4 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|21 |Румунська мова для |Буквар |1 |
| |загальноосвітніх навчальних|-----------------------+--------|
| |закладів з навчанням |Румунська мова |2, 3, 4 |
| |румунською мовою |-----------------------+--------|
| | |Літературне читання |2, 3, 4 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|22 |Словацька мова для |Буквар |1 |
| |загальноосвітніх навчальних|-----------------------+--------|
| |закладів з навчанням |Словацька мова |2, 3, 4 |
| |словацькою мовою |-----------------------+--------|
| | |Літературне читання |2, 3, 4 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|23 |Угорська мова для |Буквар |1 |
| |загальноосвітніх навчальних|-----------------------+--------|
| |закладів з навчанням |Угорська мова |2, 3, 4 |
| |угорською мовою |-----------------------+--------|
| | |Літературне читання |2, 3, 4 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|24 |Англійська мова |Англійська мова |1, 2, 3,|
| | | |4 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|25 |Англійська мова для |Англійська мова |1, 2, 3,|
| |спеціалізованих шкіл з | |4 |
| |поглибленим вивченням | | |
| |англійської мови | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|26 |Німецька мова |Німецька мова |1, 2, 3,|
| | | |4 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|27 |Німецька мова для |Німецька мова |1, 2, 3,|
| |спеціалізованих шкіл з | |4 |
| |поглибленим вивченням | | |
| |німецької мови | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|28 |Французька мова |Французька мова |1, 2, 3,|
| | | |4 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|29 |Французька мова для |Французька мова |1, 2, 3,|
| |спеціалізованих шкіл з | |4 |
| |поглибленим вивченням | | |
| |французької мови | | |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|30 |Іспанська мова |Іспанська мова |1, 2, 3,|
| | | |4 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|31 |Математика |Математика |1, 2, 3,|
| | | |4 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|32 |Природознавство |Природознавство |1, 2, 3,|
| | | |4 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|33 |Я у світі |Я у світі |3, 4 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|34 |Образотворче мистецтво |Образотворче мистецтво |1, 2, 3,|
| | | |4 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|35 |Музичне мистецтво |Музичне мистецтво |1, 2, 3,|
| | | |4 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|36 |Мистецтво |Мистецтво |1, 2, 3,|
| | | |4 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|37 |Трудове навчання |Трудове навчання |1, 2, 3,|
| | | |4 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|38 |Сходинки до інформатики |Сходинки до інформатики|2, 3, 4 |
|---+---------------------------+-----------------------+--------|
|39 |Основи здоров'я |Основи здоров'я |1, 2, 3,|
| | | |4 |
------------------------------------------------------------------

Примітка* Загальноосвітні навчальні заклади з навчанням
болгарською, кримськотатарською, мовами можуть навчатися за
підручником "Українська мова" для загальноосвітніх навчальних
закладів з навчанням російською мовою

Директор
державної наукової установи
"Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти" О.А.Удод


 

Наказ, Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів ..., автор —
Рейтинг статьи: 98% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}