Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Наказ, Про порядок надання безоплатної первинної правової допомоги у Міністерстві культури України, Міністерство культури України

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.10.2011 N 1342/0/16-10

Про порядок надання безоплатної
первинної правової допомоги
у Міністерстві культури України

З метою виконання положень Закону України "Про безоплатну
правову допомогу" та унормування порядку надання
безоплатної правової допомоги в Міністерстві культури України
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок надання безоплатної первинної правової
допомоги у Міністерстві культури України, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату О.О.Губіну.

Міністр М.А.Кулиняк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
20.10.2011 N 1342/0/16-10

ПОРЯДОК
надання безоплатної первинної правової
допомоги у Міністерстві культури України

Розділ I. Загальні положення

1.1. Порядок надання безоплатної первинної правової допомоги
у Міністерстві культури України (далі - Порядок) визначає
процедуру надання у Міністерстві культури України (далі -
Мінкультури) безоплатної первинної правової допомоги суб'єктам
права на безоплатну первинну правову допомогу.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні,
наведеному в Законі України "Про безоплатну правову допомогу"
.

1.3. Безоплатна первинна правова допомога, що надається
Мінкультури, включає такі види правових послуг:
1) надання правової інформації;
2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
3) складення заяв, скарг та інших документів правового
характеру (крім документів процесуального характеру). До
документів процесуального характеру належать претензії, відповіді
на претензії, позовна заява, відзив на позовну заяву, пояснення по
судовій справі, інші документи, пов'язані із наданням вторинної
правової допомоги;
4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної
правової допомоги та медіації.

1.4. Правове регулювання відносин, пов'язаних із наданням
первинної безоплатної правової допомоги у Мінкультури,
здійснюється відповідно до Конституції України ,
Закону України "Про безоплатну правову допомогу",
іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України.

1.5. Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно із
Конституцією України та Законом України "Про
безоплатну правову допомогу" (далі - Закон) мають усі
особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Розділ II. Розгляд звернень
про надання безоплатної первинної
правової допомоги у Мінкультури

2.1. Звернення про надання одного з видів правових послуг,
передбачених пунктом 1.3 цього Порядку, надсилаються або подаються
особами, які досягли повноліття, безпосередньо до Мінкультури.

2.2. Звернення про надання одного з видів правових послуг, що
стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними
представниками.

2.3. Звернення про надання одного з видів правових послуг, що
стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність
яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи
піклувальниками.

2.4. У разі письмового звернення особи про надання будь-якого
з видів правових послуг такі послуги надаються протягом тридцяти
календарних днів з дня надходження звернення.

2.5. Відповіді на звернення про надання одного з видів
правових послуг надаються тими структурними підрозділами, які
володіють запитуваною інформацією.
Проекти відповідей на звернення обов'язково погоджуються з
управлінням правового забезпечення Мінкультури.

2.6. Відповідь на звернення про надання одного з видів
правових послуг надається за підписом Міністра культури України
або його заступників відповідно до розподілу функціональних
обов'язків.

2.7. Відповідь на звернення про надання одного з видів
правових послуг повинна містити достовірну, точну та повну
запитувану інформацію.

2.8. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про
надання відповідної правової інформації, така правова допомога
надається не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання
звернення.

2.9. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до
компетенції Мінкультури, то протягом п'яти календарних днів це
звернення необхідно надіслати до відповідного органу та повідомити
про це особу, яка подала звернення.

2.10. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної
первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання
безоплатної вторинної правової допомоги, особі або її законному
представникові роз'яснюється порядок подання звернення про надання
безоплатної вторинної правової допомоги.

2.11. Звернення, що не стосуються надання первинної правової
допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством
про звернення громадян.

Розділ III. Організація особистого
прийому осіб для надання безоплатної
первинної правової допомоги

3.1. Особистий прийом громадян, які потребують безоплатної
первинної допомоги, здійснюється посадовими особами Мінкультури
виключно з питань, що належать до компетенції Мінкультури.

3.2. Особистий прийом громадян, які потребують безоплатної
первинної допомоги, здійснюється посадовими особами Мінкультури
постійно відповідно до графіка особистого прийому громадян, який
затверджується окремим наказом Мінкультури.
Графік прийому громадян розміщується на сайті Мінкультури, а
також вивішується в приміщенні Мінкультури, у зручному місці для
вільного огляду.

3.3. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної
правової допомоги, здійснюють посадові особи структурних
підрозділів Мінкультури, до компетенції яких належить розгляд
відповідних питань.

3.4. Несвоєчасний початок прийому осіб, які звернулися, та
його припинення раніше встановленого часу без поважних причин
неприпустимі.

3.5. Під час особистого прийому особам, які потребують
безоплатної первинної правової допомоги, надаються роз'яснення
положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і
свобод людини і громадянина та виконання обов'язків.

3.6. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа
потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги,
працівник, який проводить особистий прийом, зобов'язаний
роз'яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної
вторинної правової допомоги.
Вторинна правова допомога надається суб'єктами, визначеними
статтею 15 Закону України "Про безоплатну правову допомогу"
.

Начальник управління
правового забезпечення Л.В.Петасюк


 

Наказ, Про порядок надання безоплатної первинної правової ..., автор —
Рейтинг статьи: 98% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы